Aktualności:

2019

HR Excellence in Research – NIGRiR na spotkaniu dla wyróżnionych instytucji na Politechnice Łódzkiej

NIGRIR z Logiem HR do 2022 roku

Strategia HRS4R 2019

2018

NIGRiR z Logo HR Excellence in Research

2016

Logo HR Excellence in Research

 

Dokumenty NIGRIR 2019

  • List intencyjny (ang.) (pobierz plik)
  • Wewnętrzna polityka regulująca zagadnienia związane z OTM-R (OTM-R) 2019 r. (pobierz plik)
  • Analiza wewnętrzna i plan działania na lata 2016-2020 (ang.) (pobierz plik)

 

Dokumenty NIGRIR 2016

 

Dokumenty europejskie

  • Zasady otwartego i przejrzystego procesu rekrutacji opartego na kwalifikacjach kandydata. (ang.) (pobierz plik)
  • Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (pobierz plik)

 

Lista polskich instytucji, którym przyznano wyróżnienie jest dostępna na stronie

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#show_POLAND

 

Ważne strony Euraxess:
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information/policy-library#document- collapsible-research-careers-strengthened-hrs4r-process
Granty i stypendia: