Logo HR Excellence in Research

PROCES PRZYJĘCIA LOGO HR EXCELLENCE IN RESEARCH od 2016 r.:

Dokumenty europejskie

 • Zasady otwartego i przejrzystego procesu rekrutacji opartego na kwalifikacjach kandydata. (ang.) (pobierz plik)
 • Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (pobierz plik)

Lista polskich instytucji, którym przyznano wyróżnienie jest dostępna na stronie:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#show_POLAND

2023

Spotkania Naukowe

29 marca 2023 r. (pobierz)

25 stycznia 2023 r. (pobierz)

2022

Spotkania Naukowe

18 listopada 2022 r. (pobierz)

22 czerwca 2022 r. (pobierz)

23 marca 2022 r. (pobierz)

18 stycznia 2022 r. (pobierz)

 

2021

SPOTKANIA NAUKOWE/SCIENTIFIC MEETINGS

KARIERA NAUKOWA – SZKOLENIA

System kafeteryjny / Cafeteria system

 

2020

Perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej na lata 2021-2024

https://spartanska.pl/en/kodeks-etyki-pracownika-naukowego/

HR Excellence in Research – Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca

2019

HR Excellence in Research – NIGRiR na spotkaniu dla wyróżnionych instytucji na Politechnice Łódzkiej

NIGRIR z Logiem HR do 2022 roku

Strategia HRS4R 2019

2018

NIGRiR z Logo HR Excellence in Research

2016

Logo HR Excellence in Research

 

DOKUMENTY NIGRiR

Dokumenty NIGRIR 2021

 • Ścieżka rozwoju kariery naukowej pracownika Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii  i Rehabilitacji (otwórz)

 

 • Pozytywna decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie  zatwierdzenia Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, jako jednostki naukowej (otwórz)

         NIGRiR otrzymał   uprawnienia do przyjmowania:

  1. cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, na okres 5 lat.
  2. cudzoziemców w celu podjęcia stażu, na okres 2 lat.
  3. cudzoziemców jako wolontariuszy, na okres 2 lat.

Dokumenty NIGRIR 2020

 • Zarządzenie Nr 2/2020  Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz określenia zasad ścieżki kariery naukowej w Instytucie (pobierz plik)

Dokumenty NIGRIR 2019

 • List intencyjny (ang.) (pobierz plik)
 • Wewnętrzna polityka regulująca zagadnienia związane z OTM-R (OTM-R) 2019 r. (pobierz plik)
 • Analiza wewnętrzna i plan działania na lata 2016-2020 (ang.) (pobierz plik)

 

Dokumenty NIGRIR 2016

 

 

WYDARZENIA NAUKOWE NIGRiR 2021

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Sieć EURAXESS 2021

Nowy program EU4Health UE na lata 2021-2027

Komisja Europejska zaproponowała nowy program zdrowotny EU4Health na okres 2021-2027, na który zamierza przeznaczyć 9,4 mld euro. Przyczyni się on do poprawy stanu zdrowia mieszkańców UE, odporności systemów opieki zdrowotnej i promowania innowacji w sektorze zdrowia.

W ramach programu EU4Health przewidziano ścisłą współpracę z unijnym programem w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa, który obejmuje również klaster Zdrowie. W ramach programu Horyzont Europa finansowane będą badania naukowe i innowacje w obszarach takich jak dbałość o zdrowie przez całe życie; środowiskowe i społeczne uwarunkowania zdrowia; choroby niezakaźne i rzadkie; choroby zakaźne; narzędzia, technologie i rozwiązania cyfrowe w dziedzinie zdrowia i opieki zdrowotnej oraz systemy opieki zdrowotnej. Obejmie on również misję badawczo-innowacyjną w dziedzinie chorób nowotworowych, która jest jednym z głównych priorytetów Komisji w dziedzinie polityki zdrowotnej. Program UE dla zdrowia pomoże w jak najlepszym wykorzystaniu wyników badań i ułatwi rozpowszechnienie, rozwój i wdrażanie innowacji w dziedzinie zdrowia w systemach opieki zdrowotnej i w praktyce klinicznej.

Po przyjęciu wniosku przez państwa członkowskie i Parlament Europejski, od dnia 1 stycznia 2021 r. planuje się rozpoczęcie konkretnych działań w ramach programu UE dla zdrowia. W pierwszych latach realizacji programu nacisk zostanie położony na działania, w szczególności na zarządzanie kryzysowe.

Więcej na temat nowego programu EU4Health na: (otwórz)

Ważne strony Euraxess:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information/policy-library#document- collapsible-research-careers-strengthened-hrs4r-process

AKTUALNOŚCI

 • Webinar: 19.04.2021 Dzień Informacyjny Zdrowie w ramach Tygodnia z klastrami (otwórz)
 • Webinar: 16.04.2021 Konferencja Europa. Horyzont możliwości (otwórz)
 • Webinar: 19.03.2021 Dzień informacyjny w KPK: Rozwoju kariery naukowej w Horyzoncie Europa

Centrum Projektów Badawczych UE zaprasza przedstawicieli jednostek naukowych, jak i naukowców na dzień informacyjny dotyczący rozwoju kariery naukowej w Horyzoncie Europa, który odbędzie się już 19 marca, oczywiście wirtualnie. Informacje i rejestracja na naszej stronie: (otwórz)

 

Konkursy:

Nabór wniosków o ramach klastra Zdrowie i Infrastruktur Badawczych dotyczący COVID-19.
Termin: do 9 maja 2021.
Pełna informacja na stronie KPK: (otwórz)

 

Granty i stypendia 2021:

 

 

WYDARZENIA NAUKOWE NIGRiR 2020

Nagranie z 39. Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych 20-21.11.2020

Nagranie z warsztatów

 • Webinar: 17 grudnia 2020 (czwartek), godz. 15.30-16.30

Mówca: prof. Iwona Sudoł-Szopińska

Webinar: Badanie obrazowe ręki i nadgarstka w reumatoidalnym zapaleniu stawów i innych chorobach reumatycznych

 • Współpraca międzynarodowa Instytutu w ramach tematu badawczego na platformie Frontiers Research Topics

Główny badacz: prof. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

Temat badawczy: Immunology – Autoimmune and Autoinflammatory Disorders

 • Choroby reumatyczne w nauce, publikacjach i w systemie ochrony zdrowia


Termin: 20-21.11.2020
Webinar: 39.Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych
Termin: 18-19.11.2020, godz:: 14.00-17.00
Kurs: on-line w języku angielskim
Rejestracja: (otwórz)
Program: (otwórz)

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły wydawnictwa i portale medyczne: Medycyna Praktyczna, Puls Medycyny, Rynek Zdrowia i Termedia.
Wydarzenie jest częścią działań Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, wdrażania zasad LOGO HR. HR Excellence in Research | hanken

 • Posiedzenie naukowe
  termin: 14 października  – zostało odwołane. Poinformujemy Państwa o nowym terminie.
  miejsce:
  Więcej na stronie: (otwórz)
 • 11 marca, godz. 11.00
  Posiedzenie naukowe (pobierz plik)
 • marzec-kwiecień 2020
  Warsztaty: komercjalizacja badań naukowych. Z powodu ogłoszenia zagrożenia epidemicznego w kraju, warsztaty zostają odwołane. O nowym harmonogramie spotkań powiadomimy Państwa w najbliższym czasie.

6 lutego, godz. 10.00
Indywidualne konsultacje z Naukowcami (część 2) (pobierz plik)

6 lutego, godz. 13.00
Spotkania kierowników zakładów badawczych i klinik (pobierz plik)

14 stycznia, godz. 10.00
Projekty badawczo-rozwojowe (B+R) w konkursach NCBiR finansowane z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) (pobierz plik)

28 stycznia, godz. 10.00
Indywidualne konsultacje z Naukowcami (część 1) (pobierz plik)

28 stycznia, godz. 10.00
Podczas spotkania przedstawione będą warunki ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku naukowym
w NIGRiR. Spotkanie poprowadzi konsultant z firmy Index Copernicus. (pobierz plik)

2019

 • 16 grudnia, godz. 10.00
   warsztaty  –   udział w konkursach UE w tym MSCA RISE oraz praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania i złożenia wniosku projektowego. (pobierz plik)

 

 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Sieć EURAXESS 2020

 

WEBINARIUM: Jak zostać ekspertem oceniającym wnioski w programach ramowych UE? Portal Funding & Tender Opportunities
Termin: 28.10.2020, godz. 10.00-12.00
Miejsce: on-line
Rejestracja: (otwórz)

WEBINARIUM: Wsparcie rozwoju kariery naukowej – Młodzi naukowcy
Termin: 21-22.10.2020
Miejsce: on-line
Program 21.10.2020: (otwórz)
Program 22.10.2020: (otwórz)
Rejestracja: (otwórz)

WEBINARIUM: Własność intelektualna. Chroń. Komercjalizuj. Zarabiaj.
termin: 16.10.2020, godz. 10.00
miejsce: on-line
Rejestracja: (otwórz)

 

Lato z Marią Skłodowską-Curie – szkolenia on line

warsztaty będą dotyczyły m.in. realizacji projektów Marii Skłodowskiej-Curie, przygotowania wniosków w otwartym konkursie na granty indywidualne, a także możliwości europejskiego portalu EURAXESS, gdzie zamieszczanie ofert pracy jest obowiązkowe zgodnie z polskim prawem i zasadami projektów MSCA. Szkolenia te są przeznaczone zarówno dla jednostek naukowych, jak i naukowców – w zależności od tematyki spotkania.

Link do warsztatów: (otwórz)

 

 

Wiosna z HORYZONT 2020 – szkolenia on line

Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) Programów Europejskich udostępnia  na swojej stronie internetowej on-line nagrania na temat ostatnich w 2020 r.  konkursów i  umożliwia Państwu kontakt z prelegentami. Będzie można zadawać pytania  on line w trakcie trwania zaplanowanych transmisji, oraz oglądać nagrania z odbytych spotkań .

Filmy można oglądać po zarejestrowaniu się na stronie KPK: (otwórz)

Archiwum