Logo HR Excellence in Research

GRANTY I STYPENDIA – WRZESIEŃ 2023

GRANTY I STYPENDIA – SIERPIEŃ 2023

pobierz

pobierz

POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI KARIERY NAUKOWEJ W EUROPIE

Proponowane inicjatywy Komisji Europejskiej:

Treść Karty Naukowca (patrz Annex II powyższego dokumentu),

 • europejskie ramy kompetencji naukowców – strona ResearchComp – których celem jest pomoc naukowcom w ocenie swoich umiejętności i instytucjom w szkoleniu badaczy.

PROCES PRZYJĘCIA LOGO HR EXCELLENCE IN RESEARCH od 2016 r.:

Dokumenty europejskie

 • Zasady otwartego i przejrzystego procesu rekrutacji opartego na kwalifikacjach kandydata. (ang.) (pobierz plik)
 • Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (pobierz plik)

Lista polskich instytucji, którym przyznano wyróżnienie jest dostępna na stronie:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#show_POLAND

2023

Spotkania Naukowe

14 grudnia 2023r. (pobierz)

04 października 2023 r.(pobierz)

29 marca 2023 r. (pobierz)

25 stycznia 2023 r. (pobierz)

30 maja 2023 r. (pobierz)

Szkolenia dla naukowców i pracowników nauki

(szkolenie NCBiR – pobierz)

(szkolenie NCN – pobierz)

2022

Spotkania Naukowe

18 listopada 2022 r. (pobierz)

22 czerwca 2022 r. (pobierz)

23 marca 2022 r. (pobierz)

18 stycznia 2022 r. (pobierz)

2021

SPOTKANIA NAUKOWE/SCIENTIFIC MEETINGS

KARIERA NAUKOWA – SZKOLENIA

System kafeteryjny / Cafeteria system

2020

Perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej na lata 2021-2024

https://spartanska.pl/en/kodeks-etyki-pracownika-naukowego/

HR Excellence in Research – Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca

2019

HR Excellence in Research – NIGRiR na spotkaniu dla wyróżnionych instytucji na Politechnice Łódzkiej

NIGRIR z Logiem HR do 2022 roku

Strategia HRS4R 2019

2018

NIGRiR z Logo HR Excellence in Research

2016

Logo HR Excellence in Research

DOKUMENTY NIGRiR

Dokumenty NIGRIR 2021

 • Ścieżka rozwoju kariery naukowej pracownika Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii  i Rehabilitacji (otwórz)
 • Pozytywna decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie  zatwierdzenia Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, jako jednostki naukowej (otwórz)

         NIGRiR otrzymał   uprawnienia do przyjmowania:

  1. cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, na okres 5 lat.
  2. cudzoziemców w celu podjęcia stażu, na okres 2 lat.
  3. cudzoziemców jako wolontariuszy, na okres 2 lat.

Dokumenty NIGRIR 2020

 • Zarządzenie Nr 2/2020  Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz określenia zasad ścieżki kariery naukowej w Instytucie (pobierz plik)

Dokumenty NIGRIR 2019

 • List intencyjny (ang.) (pobierz plik)
 • Wewnętrzna polityka regulująca zagadnienia związane z OTM-R (OTM-R) 2019 r. (pobierz plik)
 • Analiza wewnętrzna i plan działania na lata 2016-2020 (ang.) (pobierz plik)

 

Dokumenty NIGRIR 2016

 

WYDARZENIA NAUKOWE NIGRiR 2021

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Sieć EURAXESS 2021

Nowy program EU4Health UE na lata 2021-2027

Komisja Europejska zaproponowała nowy program zdrowotny EU4Health na okres 2021-2027, na który zamierza przeznaczyć 9,4 mld euro. Przyczyni się on do poprawy stanu zdrowia mieszkańców UE, odporności systemów opieki zdrowotnej i promowania innowacji w sektorze zdrowia.

W ramach programu EU4Health przewidziano ścisłą współpracę z unijnym programem w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa, który obejmuje również klaster Zdrowie. W ramach programu Horyzont Europa finansowane będą badania naukowe i innowacje w obszarach takich jak dbałość o zdrowie przez całe życie; środowiskowe i społeczne uwarunkowania zdrowia; choroby niezakaźne i rzadkie; choroby zakaźne; narzędzia, technologie i rozwiązania cyfrowe w dziedzinie zdrowia i opieki zdrowotnej oraz systemy opieki zdrowotnej. Obejmie on również misję badawczo-innowacyjną w dziedzinie chorób nowotworowych, która jest jednym z głównych priorytetów Komisji w dziedzinie polityki zdrowotnej. Program UE dla zdrowia pomoże w jak najlepszym wykorzystaniu wyników badań i ułatwi rozpowszechnienie, rozwój i wdrażanie innowacji w dziedzinie zdrowia w systemach opieki zdrowotnej i w praktyce klinicznej.

Po przyjęciu wniosku przez państwa członkowskie i Parlament Europejski, od dnia 1 stycznia 2021 r. planuje się rozpoczęcie konkretnych działań w ramach programu UE dla zdrowia. W pierwszych latach realizacji programu nacisk zostanie położony na działania, w szczególności na zarządzanie kryzysowe.

Więcej na temat nowego programu EU4Health na: (otwórz)

Ważne strony Euraxess:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information/policy-library#document- collapsible-research-careers-strengthened-hrs4r-process

AKTUALNOŚCI

 • Webinar: 19.04.2021 Dzień Informacyjny Zdrowie w ramach Tygodnia z klastrami (otwórz)
 • Webinar: 16.04.2021 Konferencja Europa. Horyzont możliwości (otwórz)
 • Webinar: 19.03.2021 Dzień informacyjny w KPK: Rozwoju kariery naukowej w Horyzoncie Europa

Centrum Projektów Badawczych UE zaprasza przedstawicieli jednostek naukowych, jak i naukowców na dzień informacyjny dotyczący rozwoju kariery naukowej w Horyzoncie Europa, który odbędzie się już 19 marca, oczywiście wirtualnie. Informacje i rejestracja na naszej stronie: (otwórz)

Konkursy:

Nabór wniosków o ramach klastra Zdrowie i Infrastruktur Badawczych dotyczący COVID-19.
Termin: do 9 maja 2021.
Pełna informacja na stronie KPK: (otwórz)

Granty i stypendia 2021:

WYDARZENIA NAUKOWE NIGRiR 2020

Nagranie z 39. Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych 20-21.11.2020

Nagranie z warsztatów

 • Webinar: 17 grudnia 2020 (czwartek), godz. 15.30-16.30

Mówca: prof. Iwona Sudoł-Szopińska

Webinar: Badanie obrazowe ręki i nadgarstka w reumatoidalnym zapaleniu stawów i innych chorobach reumatycznych

 • Współpraca międzynarodowa Instytutu w ramach tematu badawczego na platformie Frontiers Research Topics

Główny badacz: prof. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

Temat badawczy: Immunology – Autoimmune and Autoinflammatory Disorders

 • Choroby reumatyczne w nauce, publikacjach i w systemie ochrony zdrowia


Termin: 20-21.11.2020
Webinar: 39.Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych
Termin: 18-19.11.2020, godz:: 14.00-17.00
Kurs: on-line w języku angielskim
Rejestracja: (otwórz)
Program: (otwórz)

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły wydawnictwa i portale medyczne: Medycyna Praktyczna, Puls Medycyny, Rynek Zdrowia i Termedia.
Wydarzenie jest częścią działań Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, wdrażania zasad LOGO HR. HR Excellence in Research | hanken

 • Posiedzenie naukowe
  termin: 14 października  – zostało odwołane. Poinformujemy Państwa o nowym terminie.
  miejsce:
  Więcej na stronie: (otwórz)
 • 11 marca, godz. 11.00
  Posiedzenie naukowe (pobierz plik)
 • marzec-kwiecień 2020
  Warsztaty: komercjalizacja badań naukowych. Z powodu ogłoszenia zagrożenia epidemicznego w kraju, warsztaty zostają odwołane. O nowym harmonogramie spotkań powiadomimy Państwa w najbliższym czasie.

6 lutego, godz. 10.00
Indywidualne konsultacje z Naukowcami (część 2) (pobierz plik)

6 lutego, godz. 13.00
Spotkania kierowników zakładów badawczych i klinik (pobierz plik)

14 stycznia, godz. 10.00
Projekty badawczo-rozwojowe (B+R) w konkursach NCBiR finansowane z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) (pobierz plik)

28 stycznia, godz. 10.00
Indywidualne konsultacje z Naukowcami (część 1) (pobierz plik)

28 stycznia, godz. 10.00
Podczas spotkania przedstawione będą warunki ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku naukowym
w NIGRiR. Spotkanie poprowadzi konsultant z firmy Index Copernicus. (pobierz plik)

2019

 • 16 grudnia, godz. 10.00
   warsztaty  –   udział w konkursach UE w tym MSCA RISE oraz praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania i złożenia wniosku projektowego. (pobierz plik)

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Sieć EURAXESS 2020

 

WEBINARIUM: Jak zostać ekspertem oceniającym wnioski w programach ramowych UE? Portal Funding & Tender Opportunities
Termin: 28.10.2020, godz. 10.00-12.00
Miejsce: on-line
Rejestracja: (otwórz)

WEBINARIUM: Wsparcie rozwoju kariery naukowej – Młodzi naukowcy
Termin: 21-22.10.2020
Miejsce: on-line
Program 21.10.2020: (otwórz)
Program 22.10.2020: (otwórz)
Rejestracja: (otwórz)

WEBINARIUM: Własność intelektualna. Chroń. Komercjalizuj. Zarabiaj.
termin: 16.10.2020, godz. 10.00
miejsce: on-line
Rejestracja: (otwórz)

Lato z Marią Skłodowską-Curie – szkolenia on line

warsztaty będą dotyczyły m.in. realizacji projektów Marii Skłodowskiej-Curie, przygotowania wniosków w otwartym konkursie na granty indywidualne, a także możliwości europejskiego portalu EURAXESS, gdzie zamieszczanie ofert pracy jest obowiązkowe zgodnie z polskim prawem i zasadami projektów MSCA. Szkolenia te są przeznaczone zarówno dla jednostek naukowych, jak i naukowców – w zależności od tematyki spotkania.

Link do warsztatów: (otwórz)

Wiosna z HORYZONT 2020 – szkolenia on line

Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) Programów Europejskich udostępnia  na swojej stronie internetowej on-line nagrania na temat ostatnich w 2020 r.  konkursów i  umożliwia Państwu kontakt z prelegentami. Będzie można zadawać pytania  on line w trakcie trwania zaplanowanych transmisji, oraz oglądać nagrania z odbytych spotkań .

Filmy można oglądać po zarejestrowaniu się na stronie KPK: (otwórz)

Archiwum