prof.M (2)

 

 

Kierownik: dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR
Zastępca kierownika: dr n. med. Jolanta Nałęcz-Janik
Lekarze: dr n. med. Katarzyna Romanowska-Próchnicka, lek. Katarzyna Świerkocka, lek. Mariusz Wudarski, lek. Agata Matusiewicz
Lekarze rezydenci: lek. Anna Apanel-Kotarska, lek. Katarzyna Bazała-Bęćkowska, lek. Beata Buda-Szala, lek. Magdalena Chmielińska, lek. Kornelia Chmurzyńska, lek. Sylwia Ornowska, lek. Karolina Palej, lek. Aleksandra Poluch, lek. Agata Saletra, lek. Anna Stańczyk, lek. Jagoda Trochimiuk, lek. Marcela Walczyk
Zespół pielęgniarski:

 • Mgr Pielęgniarstwa Małgorzata Włodkowska – Pielęgniarka Oddziałowa
 • Kinga Gniazdowska – Mgr Pielęgniarstwa – Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
 •  Beata Grochowska – Pielegniarka dyplomowana –
 • Jolanta Ciok – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Zofia Domagała – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Agnieszka Kolos – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Agnieszka Kowalczyk – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Barbara Lasecka – Mgr Pielęgniarstwa / Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Urszula Malinowska – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Jolanta Mila Pielęgniarka Dyplomowana / Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Aleksandra Nieścioruk – Mgr Pielęgniarstwa
 • Anna Paszyńska – Mgr Pielęgniarstwa
 • Grażyna Rutkowska – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Mirosława Strojecka – Pielęgniarka Dyplomowana / Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Magdalena Suszyńska – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Małgorzata Szewczyk – Mgr Pielęgniarstwa / Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Marek Wysocki – Mgr Pielęgniarstwa

Główne zadania i kierunki działalności:

 • diagnostyka i leczenie przewlekłych, zapalnych chorób autoimmunologicznych, jakimi są układowe choroby tkanki łącznej: reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zapalenie wielomięśniowe, mieszana choroba tkanki łącznej, zapalenie naczyń
 • leczenie RZS, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS), zesztywniającego zapalenia stawów (ZZSK) i łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) o przebiegu agresywnym w ramach programów terapeutycznych NFZ
 • opieka nad chorymi planującymi ciążę i w okresie ciąży
 • badania naukowe nad rozwojem i leczeniem chorób tkanki łącznej
 • działalność dydaktyczna dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarzy specjalistów oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinach reumatologii i chorób wewnętrznych w ramach staży oraz kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • współpraca ze stowarzyszeniami pacjentów, działania edukacyjne
 • badania kliniczne – (pobierz informację)

Kontakt:
Sekretariat: Elżbieta Horak, Monika Pieńkawa
tel. +48 (22) 670 93 60
e-mail: klinika.chorobtkanki@spartanska.pl