prof.M (2)

 

 

Kierownik: dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR
Zastępca kierownika: dr n. med. Anna Felis-Giemza
Lekarze: dr n. med. Jolanta Nałęcz-Janik, dr n. med. Katarzyna Romanowska-Próchnicka, lek. Monika Swacha, lek. Katarzyna Świerkocka, lek. Mariusz Wudarski
Lekarze rezydenci: lek. Anna Apanel, lek. Katarzyna Bazała-Bęćkowska, lek. Beata Buda-Szala, lek. Magdalena Chmielińska, lek. Kornelia Chmurzyńska, lek. Małgorzata Gryka-Marton, lek. Agnieszka Jasek, lek. Marta Marecka, lek. Sylwia Ornowska, lek. Karolina Palej, lek. Aleksandra Poluch, lek. Agata Saletra, lek. Anna Stańczyk, lek. Piotr Szczęsny, lek. Jagoda Trochimiuk, lek. Marcela Walczyk, lek. Agata Wieczorek, lek. Tomasz Wysocki
Zespół pielęgniarski:

 • Mgr Pielęgniarstwa Małgorzata Włodkowska – Pielęgniarka Oddziałowa
 • Pielęgniarka Dyplomowana Beata Grochowska – Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
 • Jolanta Ciok – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Zofia Domagała – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Kinga Gniazdowska – Mgr Pielęgniarstwa
 • Agnieszka Kolos – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Agnieszka Kowalczyk – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Barbara Lasecka – Mgr Pielęgniarstwa / Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Urszula Malinowska – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Jolanta Mila Pielęgniarka Dyplomowana / Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Aleksandra Nieścioruk – Mgr Pielęgniarstwa
 • Anna Paszyńska – Mgr Pielęgniarstwa
 • Edyta Rolla – Mgr Pielęgniarstwa
 • Grażyna Rutkowska – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Mirosława Strojecka – Pielęgniarka Dyplomowana / Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Magdalena Suszyńska – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Małgorzata Szewczyk – Mgr Pielęgniarstwa / Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Marek Wysocki – Mgr Pielęgniarstwa

Główne zadania i kierunki działalności:

 • diagnostyka i leczenie przewlekłych, zapalnych chorób autoimmunologicznych, jakimi są układowe choroby tkanki łącznej: reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zapalenie wielomięśniowe, mieszana choroba tkanki łącznej, zapalenie naczyń
 • leczenie RZS, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS), zesztywniającego zapalenia stawów (ZZSK) i łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) o przebiegu agresywnym w ramach programów terapeutycznych NFZ – kwalifikacja i monitorowanie leczenia w ramach Ośrodka Terapii Biologicznej NIGRiR
 • opieka nad chorymi planującymi ciążę i w okresie ciąży
 • badania naukowe nad rozwojem i leczeniem chorób tkanki łącznej
 • działalność dydaktyczna dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarzy specjalistów oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinach reumatologii i chorób wewnętrznych w ramach staży oraz kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • współpraca ze stowarzyszeniami pacjentów, działania edukacyjne
 • badania kliniczne – (pobierz informację)

Kontakt:
Sekretariat: Elżbieta Horak, Mirosława Rybak (Ośrodek Terapii Biologicznej)
tel. +48 (22) 670 93 60
e-mail: klinika.chorobtkanki@spartanska.pl

Ośrodek Terapii Biologicznej
tel. +48 (22) 670 91 74
e-mail: osrodek.terapiibiol@spartanska.pl

Poradnia dla pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym
e-mail: klinika.chorobtkanki@spartanska.pl z dopiskiem: Toczeń