p.o. Kierownik: dr n. med. Piotr Gietka

Lekarze:
dr n. med. Izabela Szczygielska, lek. Agnieszka Gazda, lek. Elżbieta Hernik, lek. Beata Kołodziejczyk, lek. Iwona Witkowska

Zespół pielęgniarski: lic. Zdzisława Trzeciak – pielęgniarka oddziałowa, lic. Anna Dacewicz, Jolanta Dylewska, lic. Grażyna Grzeczyńska, mgr Katarzyna Grzenkowicz , mgr Justyna Kolesnyk, lic. Izabela Muszyńska, mgr Aneta Niwicka, lic. Małgorzata Padewska, Małgorzata Pięta, Elżbieta Przyborska, lic. Barbara Rępalska, lic. Marzena Roman, lic. Iwona Stępniewska, lic. Ewa Gmur, lic. Ewa Zielińska, lic. Gabriela Buczeń.

Główne zadania i kierunki działalności:

  • wszechstronna diagnostyka chorób reumatycznych u dzieci oraz najnowocześniejsze leczenie w trybie ambulatoryjnym i klinicznym
  • współpraca ze wszystkimi oddziałami reumatologii dziecięcej w Polsce w zakresie opracowania bazy naukowej dzieci objętych leczeniem biologicznym
  • współpraca ze wszystkimi oddziałami reumatologii dziecięcej w Polsce celem wypracowania polskich standardów diagnostyczno-terapeutycznych w reumatologii wieku rozwojowego
  • konsultacje reumatologiczne dla oddziałów dziecięcych z całej Polski
  • badania kliniczne leków
  • wielokierunkowe badania naukowe obejmujące epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny, profilaktykę i leczenie (farmakologiczne, operacyjne i usprawniające) zapalnych chorób układowych tkanki łącznej w wieku rozwojowym
  • działalność dydaktyczna w ramach szkoleń organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; szkolenia indywidualne lekarzy specjalizujących się zarówno w dziedzinie pediatrii, jak i reumatologii

Kontakt

e-mail: klinika.pediatrii@spartanska.pl
tel. +48(22) 670 92 00