p.o. Kierownik: dr n. med. Piotr Gietka
Zastępca p.o. kierownika: lek. Agnieszka Gazda
Lekarze:
lek. Agnieszka Gazda, lek. Beata Kołodziejczyk, lek. Elżbieta Hernik, lek. Iwona Witkowska, dr n. med Justyna Tomczak, dr n. med. Joanna Wójtowicz, lek. Marta Szwarc- Bronikowska, lek. Aleksandra Adamczuk, lek. Maria Marusak- Banacka Poliklinika: prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska- Sak, dr n. med. Izabela Szczygielska, dr n. med. Małgorzata Kwiatkowska, dr n. med. Małgorzata Wierzbowska

Pielęgniarka oddziałowa: Zdzislawa Trzeciak

Zespół pielęgniarski: Bogdańska Małgorzata, Buczeń Gabriela, Chromińska Teresa, Dacewicz Anna, Domańska Agnieszka mag. Pielęgniarstwa, Grzeczyńska Grażyna, Kluzik Piotr, Kolesnyk Justyna, Lewandowska Ewa, Marek Krystyna, Niwicka Aneta, Oleksiak Wanda, Ozimek-Arain, Padewska Małgorzata, Podolska Katarzyna mag. Pielęgniarstwa, Rępalska Barbara, Roman Marzena, Siwiec Małgorzata, Stępniewska Iwona, Szajner Natalia.

Główne zadania i kierunki działalności:

  • wszechstronna diagnostyka chorób reumatycznych u dzieci oraz najnowocześniejsze leczenie w trybie ambulatoryjnym i klinicznym
  • współpraca ze wszystkimi oddziałami reumatologii dziecięcej w Polsce w zakresie opracowania bazy naukowej dzieci objętych leczeniem biologicznym
  • współpraca ze wszystkimi oddziałami reumatologii dziecięcej w Polsce celem wypracowania polskich standardów diagnostyczno-terapeutycznych w reumatologii wieku rozwojowego
  • konsultacje reumatologiczne dla oddziałów dziecięcych z całej Polski
  • badania kliniczne leków
  • wielokierunkowe badania naukowe obejmujące epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny, profilaktykę i leczenie (farmakologiczne, operacyjne i usprawniające) zapalnych chorób układowych tkanki łącznej w wieku rozwojowym
  • działalność dydaktyczna w ramach szkoleń organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i także w ramach projektów unijnych; szkolenia indywidualne lekarzy specjalizujących się zarówno w dziedzinie pediatrii, jak i reumatologii.

Kontakt
Sekretariat
Daria Wojtaś
e-mail: klinika.pediatrii@spartanska.pl
tel. +48(22) 670 95 00