Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego

 

 

p.o. Kierownik: dr n. med. Piotr Gietka
Zastępca p.o. kierownika: dr n. med.  Agnieszka Gazda

Lekarze:

 • dr n. med.  Agnieszka Gazda,
 • dr n. med. Beata Kołodziejczyk,
 • dr n. med. Iryna Naishtetik,
 • lek. Olga Krasowicz-Towalska,
 • lek. Iwona Witkowska,
 • lek. Khrystyna Rybak,
 • lek. Joanna Radochońska,
 • prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska – Sak

Poliklinika:

 • dr n. med. Izabela Szczygielska,
 • dr n. med. Małgorzata Kwiatkowska,
 • dr n. med.  Agnieszka Gazda,
 • dr n. med. Beata Kołodziejczyk,
 • lek. Elżbieta Hernik

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Ewa Hurkała Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Zespół pielęgniarski:

 • mgr Katarzyna Podolska St. Pielęgniarka,
 • Małgorzata Bieniek Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Marzena Roman St. Pielęgniarka,
 • Gabriela Buczeń St. Pielęgniarka,
 • Teresa Chromińska Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego,
 • mgr Justyna Kolesnyk Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego,
 • mgr Aneta Niwicka Pielęgniarka Specjalistka,
 • mgr Małgorzata Ozimek Arian St. Pielęgniarka,
 • Małgorzata Padewska Pielęgniarka Specjalistka,
 • mgr Urszula Błaszczak Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego,
 • Wanda Oleksiak Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego,
 • mgr Małgorzata Bogdańska Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego,
 • mgr Kinga Fituch Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego,
 • Grażyna Grzeczyńska St. Pielęgniarka,
 • mgr Anna Dacewicz Pielęgniarka Specjalistka,
 • Iwona Stępniewska St. Pielęgniarka,
 • mgr Krystyna Lenart St. Pielęgniarka,
 • mgr Ewa Lewandowska St. Pielęgniarka,
 • mgr Natalia Szajner St. Pielęgniarka,
 • mgr Katarzyna Wojkowska St. Pielęgniarka

Główne zadania i kierunki działalności:

 • wszechstronna diagnostyka chorób reumatycznych u dzieci oraz najnowocześniejsze leczenie w trybie ambulatoryjnym i klinicznym
 • współpraca ze wszystkimi oddziałami reumatologii dziecięcej w Polsce w zakresie opracowania bazy naukowej dzieci objętych leczeniem biologicznym
 • współpraca ze wszystkimi oddziałami reumatologii dziecięcej w Polsce celem wypracowania polskich standardów diagnostyczno-terapeutycznych w reumatologii wieku rozwojowego
 • konsultacje reumatologiczne dla oddziałów dziecięcych z całej Polski
 • badania kliniczne leków
 • wielokierunkowe badania naukowe obejmujące epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny, profilaktykę i leczenie (farmakologiczne, operacyjne i usprawniające) zapalnych chorób układowych tkanki łącznej w wieku rozwojowym
 • działalność dydaktyczna w ramach szkoleń organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i także w ramach projektów unijnych; szkolenia indywidualne lekarzy specjalizujących się zarówno w dziedzinie pediatrii, jak i reumatologii.

Kontakt
Sekretariat
mgr Daria Wojtaś,

mgr Magdalena Jabłońska
e-mail: klinika.pediatrii@spartanska.pl
tel. +48(22) 670 91 45