p.o. Kierownik: dr n. med. Piotr Gietka
Zastępca p.o. kierownika: lek. Agnieszka Gazda
Lekarze:
lek. Agnieszka Gazda, lek. Beata Kołodziejczyk, lek. Elżbieta Hernik, lek. Iwona Witkowska, dr n. med Justyna Tomczak, dr n. med. Joanna Wójtowicz, lek. Marta Szwarc- Bronikowska, lek. Aleksandra Adamczuk, lek. Maria Marusak- Banacka Poliklinika: prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska- Sak, dr n. med. Izabela Szczygielska, dr n. med. Małgorzata Kwiatkowska, dr n. med. Małgorzata Wierzbowska

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Ewa Hurkała Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Zespół pielęgniarski: mgr Katarzyna Podolska St. Pielęgniarka, Małgorzata Siwiec Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego
Barbara Rępalska St. Pielęgniarka, Marzena Roman St. Pielęgniarka, Gabriela Buczeń St. Pielęgniarka,

Teresa Chromińska Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego, mgr Justyna Kolesnyk Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego,

mgr Aneta Niwicka Pielęgniarka Specjalistka, mgr Małgorzata Ozimek Arian St. Pielęgniarka, Małgorzata Padewska Pielęgniarka Specjalistka,

mgr Urszula Błaszczak Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego, Wanda Oleksiak Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego,

mgr Małgorzata Bogdańska Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego, mgr Kinga Fituch Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego,

Grażyna Grzeczyńska St. Pielęgniarka, mgr Anna Dacewicz Pielęgniarka Specjalistka, Iwona Stępniewska St. Pielęgniarka,
mgr Krystyna Lenart St. Pielęgniarka, mgr Ewa Lewandowska St. Pielęgniarka, mgr Natalia Szajner St. Pielęgniarka,
mgr Katarzyna Wojkowska St. Pielęgniarka

Główne zadania i kierunki działalności:

  • wszechstronna diagnostyka chorób reumatycznych u dzieci oraz najnowocześniejsze leczenie w trybie ambulatoryjnym i klinicznym
  • współpraca ze wszystkimi oddziałami reumatologii dziecięcej w Polsce w zakresie opracowania bazy naukowej dzieci objętych leczeniem biologicznym
  • współpraca ze wszystkimi oddziałami reumatologii dziecięcej w Polsce celem wypracowania polskich standardów diagnostyczno-terapeutycznych w reumatologii wieku rozwojowego
  • konsultacje reumatologiczne dla oddziałów dziecięcych z całej Polski
  • badania kliniczne leków
  • wielokierunkowe badania naukowe obejmujące epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny, profilaktykę i leczenie (farmakologiczne, operacyjne i usprawniające) zapalnych chorób układowych tkanki łącznej w wieku rozwojowym
  • działalność dydaktyczna w ramach szkoleń organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i także w ramach projektów unijnych; szkolenia indywidualne lekarzy specjalizujących się zarówno w dziedzinie pediatrii, jak i reumatologii.

Kontakt
Sekretariat
Daria Wojtaś
e-mail: klinika.pediatrii@spartanska.pl
tel. +48(22) 670 95 00