Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego

Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego

KIEROWNIK KLINIKI: dr n. med. Piotr Gietka

ZASTĘPCA KIEROWNIKA KLINIKI: dr n. med.  Agnieszka Gazda

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Pielęgniarstwa Ewa Hurkała, Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

LEKARZE:

 • dr n. med.  Agnieszka Gazda,
 • dr n. med. Beata Kołodziejczyk,
 • lek. Iryna Naishtetik,
 • lek. Olga Krasowicz-Towalska,
 • lek. Iwona Witkowska,
 • lek. Khrystyna Rybak,
 • lek. Joanna Radochońska,
 • prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska – Sak

POLIKLINIKA

 • dr n. med. Izabela Szczygielska,
 • dr n. med. Małgorzata Kwiatkowska,
 • dr n. med.  Agnieszka Gazda,
 • dr n. med. Beata Kołodziejczyk,
 • lek. Elżbieta Hernik

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki pielęgniarskiej realizowane są przez wykwalifikowany Zespół Pielęgniarski, wspierany przez Zespół Opiekunów Medycznych. Opieka pielęgniarska sprawowana jest na najwyższym poziomie, z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań i procedur pielęgniarskich.

GŁÓWNE ZADANIA I KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI:

 • wszechstronna diagnostyka chorób reumatycznych u dzieci oraz najnowocześniejsze leczenie w trybie ambulatoryjnym i klinicznym
 • współpraca ze wszystkimi oddziałami reumatologii dziecięcej w Polsce w zakresie opracowania bazy naukowej dzieci objętych leczeniem biologicznym
 • współpraca ze wszystkimi oddziałami reumatologii dziecięcej w Polsce celem wypracowania polskich standardów diagnostyczno-terapeutycznych w reumatologii wieku rozwojowego
 • konsultacje reumatologiczne dla oddziałów dziecięcych z całej Polski
 • badania kliniczne leków
 • wielokierunkowe badania naukowe obejmujące epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny, profilaktykę i leczenie (farmakologiczne, operacyjne i usprawniające) zapalnych chorób układowych tkanki łącznej w wieku rozwojowym
 • działalność dydaktyczna w ramach szkoleń organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i także w ramach projektów unijnych; szkolenia indywidualne lekarzy specjalizujących się zarówno w dziedzinie pediatrii, jak i reumatologii.

KONTAKT:
Sekretariat
mgr Daria Wojtaś,
mgr Magdalena Jabłońska
e-mail: klinika.pediatrii@spartanska.pl
tel. +48(22) 670 91 45