Rada Naukowa

RADA NAUKOWA

Przewodniczący Rady – prof. dr. hab. n. med. Józef Langfort

Z-ca Przewodniczącego Rady
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Z-ca Przewodniczącego Rady
dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka

Z-ca Przewodniczącego Rady
prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

prof. dr hab. n. med. Robert Gasik
prof. dr hab. biol. Włodzimierz Maśliński
dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR
dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR
dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR
prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek
prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski
dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR
dr n. med. Anna Wajda
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska

Członkowie Rady spoza Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
prof. dr hab. n. med. Adam Dziki
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
prof. dr hab. Jacek Jaworski
dr hab. n. med. Grzegorz Juszczyk
prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela
dr n. farm. Anna Kowalczuk
prof. dr hab. n. biol. Katarzyna Kubik
dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, prof. CMKP
dr hab. n. med. Joanna Makowska, prof. UM w Łodzi
dr n. med. Marcin Maruszewski
prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. CMKP
dr hab. n. med. Anna Szymańska
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

 
Komisje Regulaminowe

Komisja ds. Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej:
Przewodnicząca – prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska

Członkowie Komisji:
prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński
dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR
dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR
prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

Stała Komisja Doradcza ds. Stopni i Tytułów:
Przewodnicząca – dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

Członkowie Komisji:
prof. dr hab. biol. Włodzimierz Maśliński
prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski
dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR

Rzecznik Dyscyplinarny
dr n. med. Maria Maślińska

Dział Nauki
mgr Iwona Jędrej
Tel. +22 670 93 29
e-mail: dyrektor.naukowy@spartanska.pl