RADA NAUKOWA
Przewodniczący Rady
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa
Z-ca Przewodniczącego Rady
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
Z-ca Przewodniczącego Rady
Dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR
I. Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Prof. dr hab.med. Piotr Głuszko
Prof. nadzw. dr hab. med. Robert Gasik
Dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. NIGRiR
Dr hab. Andrzej Lewandowicz
Prof. dr hab. biol. Włodzimierz Maśliński
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Marzena Olesińska
Prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska
Prof. dr hab. med. Iwona Sudoł-Szopińska
Prof. dr hab. med. Tomasz Targowski
Dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR
Dr n. med. Maria Maślińska
Dr n. med. Weronika Kurowska
II. Członkowie Rady spoza Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
Prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Prof. dr hab. n. med. Adam Dziki
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński
Prof. dr hab. n. med. Piotr Majcher
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa
Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
Prof. dr hab.n. med. Jacek Szaflik
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wysocki
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman

Komisje Regulaminowe

Komisja ds. Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej

Przewodnicząca- Prof. dr hab. med. Iwona Sudoł-Szopińska
Członkowie Komisji:
Prof. dr hab. biol. Włodzimierz Maśliński
Dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR
Prof. dr hab. med. Tomasz Targowski
Dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. NIGRiR

Komisja ds. Stopnii i Tytułów

Przewodniczący- Prof. dr hab. med. Tomasz Targowski
Członkowie Komisji:
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Marzena Olesińska
Prof. nadzw. dr hab. med. Robert Gasik
Dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

Rzecznik Dyscyplinarny

Prof. dr hab.med. Piotr Głuszko

Sekretariat Naukowy

Iwona Jędrej
Tel. +22 670 93 29
e-mail: dyrektor.naukowy@spartanska.pl