RADA NAUKOWA

Przewodniczący Rady
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa

Z-ca Przewodniczącego Rady
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Z-ca Przewodniczącego Rady
prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

Z-ca Przewodniczącego Rady
dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka

Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

prof. dr hab. n. med. Robert Gasik
prof. dr hab. n. med. Barbara Lisowska
prof. dr hab. biol. Włodzimierz Maśliński
dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR
dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR
dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR
prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek
prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR
prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski
dr n. med. Maria Maślińska
dr n. med. Anna Wajda

Członkowie Rady spoza Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
prof. dr hab. n. med. Adam Dziki
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
prof. dr hab. Jacek Jaworski
dr hab. n. med. Grzegorz Juszczyk, prof. NIZP-PZH
prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela
prof. dr hab. n. biol. Katarzyna Kubik
dr hab. n. med. Joanna Makowska, prof.UM w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Piotr Majcher
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa
prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. CMKP
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
dr n. farm. Anna Kowalczuk
dr n. med. Marcin Maruszewski
dr n. biol. Piotr Zaleski

Komisje Regulaminowe

Komisja ds. Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej:
Przewodnicząca – prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska

Członkowie Komisji:
prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński
prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski
dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR
dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

Stała Komisja Doradcza ds. Stopni i Tytułów:
Przewodnicząca – dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

Członkowie Komisji:
prof. dr hab. biol. Włodzimierz Maśliński
prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski
dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR

Rzecznik Dyscyplinarny
dr n. med. Maria Maślińska

Dział Nauki
mgr Iwona Jędrej
Tel. +22 670 93 29
e-mail: dyrektor.naukowy@spartanska.pl