Wdrażanie dobrych praktyk w chorobach przewlekłych

Opublikowano 17 czerwca 2021, 01:57

Tytuł projektu: Wdrażanie dobrych praktyk w chorobach przewlekłych

Akronim projektu: CHRODIS PLUS

Numer umowy: 761307

Celem wspólnego działania CHRODIS PLUS (2017–2020) przez trzy lata jego istnienia było wspieranie państw członkowskich w pokonywaniu obciążenia chorobami przewlekłymi poprzez promowanie polityk i praktyk, które okazały się skuteczne w przeszłości. Dalsze udoskonalanie i transgraniczne udostępnianie przez UE tych sprawdzonych polityk i dobrych praktyk było główną ideą tego ogólnoeuropejskiego projektu.

CHRODIS PLUS wdrożył 21 projektów pilotażowych mających na celu przetestowanie narzędzi i dobrych praktyk w zakresie niektórych chorób przewlekłych oraz przeprowadził 17 dialogów politycznych (15 na szczeblu krajowym i 2 na szczeblu UE). Zgromadził ponad 50 partnerów z 21 krajów europejskich .

CHRODIS PLUS zorganizował konferencję zamykającą online w dniu 27 października 2020 r . Konferencja ta zilustrowała wpływ, jaki CHRODIS PLUS wywarł na publiczne systemy opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE w ciągu ostatnich 3 lat. Skupiono się na pokazaniu, w jaki sposób dobre praktyki, modele i narzędzia wdrożone w ramach projektu można dostosować do różnych warunków krajowych i lokalnych w całej Europie. Prezentacje i dyskusje przy okrągłym stole były zorganizowane wokół głównych obszarów zainteresowania projektu:

  • Promocja zdrowia i prewencja pierwotna
  • Zintegrowany model opieki nad wieloma chorobami
  • Wspieranie wysokiej jakości opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi
  • Empowerment Patient oparty na technologii ICT
  • Zatrudnienie i choroby przewlekłe

W ramach koordynacji opracowano również dokument pod nazwą: Współpraca między krajami i wartość dodana UE w obszarze chorób niezakaźnych. Podsumowanie oświadczenia konsensusowego inicjatywy Joint Action CHRODIS-PLUS. Październik 2020. (załącznik 1), który został zamieszczony na stronie NIGRIR. Dorobek praktyczny i naukowy projektu został przedstawiony na stronie: chrodis.eu