Kontakt do Działu Zamówień Publicznych i Umów Budynek nr 4, pok. 24

+48 (22) 670-91-43
e-mail: dzial.zamowien@spartanska.pl

 

Postępowania pozaustawowe z zakresu nauki (art. 4d ust. 1 pkt 1):