Zespół Ekspertów ds. Osteoporozy

Przewodnicząca Zespołu: prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska

 

Zastępcy Przewodniczącej:

 1. prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko
 2. prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

 

Sekretarz: dr hab. n. med., prof. nadzw. Krystyna Księżopolska-Orłowska

 

Członkowie Zespołu:

 1. Prof. dr hab. n. med. Janusz Badurski – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, Przewodniczący Polskiej Fundacji Osteoporozy, Białystok;
 2. Prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii, Kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
 3. Prof. dr hab. n. med. Edward Czerwiński – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Prezes Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii, Kierownik Zakładu Chorób Kości i Stawów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków;
 4. Prof. nadzw. dr hab. med. Ewa Sewerynek – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii;
 5. Prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, Kierownik Kliniki i Polikliniki Reumatologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa;
 6. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 7. Prof. nadzw. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska – Orłowska, specjalista rehabilitacji medycznej, Kierownik Kliniki Rehabilitacji, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa, Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej;
 8. Dr hab. n. med. Piotr Leszczyński – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, kierownik Oddziału Reumatologii i Osteoporozy, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ, Poznań;
 9. Prof. dr hab. n. med. Roman Lorenc – Prezes Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego, Warszawa;
 10. Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska – specjalista chorób wewnętrznych, konsultant Kliniki Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości, CMKP, Warszawa;
 11. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Kierownik Kliniki Ortopedii SPSK, CMKP, Otwock;
 12. Prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Warszawa.
 13. Prof. dr bab. med Jerzy Konstantynowicz – specjalista pediatrii i mwsycyny rodzinnej, Kierownik Kliniki Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku;
 14. Dr hab. med. Tomasz Blicharski – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

 

Zadania Zespołu:

 • a) opracowanie standardów krajowych w osteoporozie uwzględniających wytyczne światowe i europejskie oraz opierające się o aktualny stan wiedzy,
 • b) występowanie do Ministra Zdrowia z wnioskami o wprowadzenie zmian w organizacji opieki zdrowotnej w zakresie osteoporozy, w tym dotyczącymi kształcenia,
 • c) przygotowanie wytycznych do szkolenia w zakresie osteoporozy,
 • d) inicjowanie badań naukowych w zakresie osteoporozy,
 • e) opracowanie i analiza kosztów bezpośrednich i pośrednich w osteoporozie zawierających propozycje zmian redukujących te koszty.

 

Kontakt:
zespoldsosteoporozy@spartanska.pl