Przygotowanie do badania kapilaroskopii

Opublikowano 23 czerwca 2021, 10:00

Przygotowanie do badania kapilaroskopii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Czynniki środowiskowe mogą powodować fizjologiczne zwężenie naczyń włosowatych, co w znacznym stopniu wpływa na obraz kapilaroskopowy.
Pacjent przed badaniem powinien zaaklimatyzować się w temperaturze 20–22 ° C przez 15–20 minut oraz powstrzymać się od palenia papierosów i
picia kofeiny przez 4 godziny. Kapilaroskopii nie należy wykonywać, jeśli pacjent przeszedł niedawno (w ciągu ostatnich 3 tygodni)
jakikolwiek zabieg kosmetyczny obejmujący okolice wału paznokciowego, ponieważ powstałe mikrourazy mogą dawać fałszywie dodatnie wyniki, w tym
czasie możliwe jest jednak obcinanie paznokci.