Klinika i Poliklinika Reumoortopedii

Klinika i Poliklinika Reumoortopedii

KIEROWNIK KLINIKI: dr n. med. Piotr Syrówka

ZASTĘPCA KIEROWNIKA: lek. Michał Bzinkowski

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: Licencjat Pielęgniarstwa Lucyna Skulimowska, Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

LEKARZE:

 • lek. Zbigniew Krogulec,
 • lek. Barbara Małdyk-Jankowska,
 • lek. Marcin Tomaszewski,
 • lek. Karol Kosterna

REZYDENCI:

 • lek. Hubert Gadziński
 • lek. Przemysław Sordyl

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki pielęgniarskiej realizowane są przez wykwalifikowany Zespół Pielęgniarski, wspierany przez Zespół Opiekunów Medycznych. Opieka pielęgniarska sprawowana jest na najwyższym poziomie, z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań i procedur pielęgniarskich.

GŁÓWNE ZADANIA I KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI:

 • operacyjne leczenie chorych reumatycznych
 • operacyjne leczenie deformacji i dysfunkcji kończyn powstałych w wyniku chorób reumatycznych, zmian zwyrodnieniowych i w następstwie przebytych urazów
 • wszczepianie endoprotez stawów biodrowych
 • wszczepianie endoprotez stawów kolanowych
 • wszczepianie endoprotez stawów łokciowych
 • wszczepianie endoprotez stawów skokowych
 • wszczepianie endoprotez w trudne, mocno zdeformowane „ zaniedbane stawy”
 • Operacje rewizyjne po wszczepieniu endoprotez stawów biodrowych, kolanowych, łokciowych, skokowych i drobnych stawów rąk.
 • wprowadzanie nowych technik operacyjnych
 • prowadzenie badań nad skutecznością leczenia operacyjnego chorych reumatycznych
 • działalność dydaktyczna z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla lekarzy specjalizujących się w ramach staży oraz kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Informacje dotyczące kolejki osób oczekujących do Kliniki Reumoortopedii udzielane są pod numerem telefonu 22 670-94-21

KONTAKT:
Sekretariat:
Ewa Antecka
tel. +48 (22) 670 94 21
e-mail: klinika.reumoortopedii@spartanska.pl
telefon dla rodzin pacjentów, którzy aktualnie przebywają na oddziale: +48(22) 670-94-96