P.O. Kierownika: dr n. med. Piotr Syrówka
Z-ca Kierownika: dr n. med. Iwona Słowińska
Lekarze: lek. Zbigniew Krogulec, lek. Wojciech Maciejewski, lek. Barbara Małdyk-Jankowska, lek. Rafał Kania, lek. Piotr Wojdasiewicz, lek. med. Tomasz Petelewicz
Zespół pielęgniarski:  Anna Szumska – pielęgniarka oddziałowa, mgr Jolanta Chojka, mgr Danuta Janowska, mgr Beata Waszkiewicz, mgr Ewa Pucek, mgr Joanna Wójcik, mgr Katarzyna Chomicka, mgr Bogna Myśliwiec, lic. piel. Anna Dubiel, piel. Elżbieta Gwara, lic. piel. Izabela Kabacińska,
piel. Agnieszka Kamińska, piel. Krystyna Kowalczyk, piel. Danuta Łukiewicz, piel. Renata Parafiniuk, piel. Beata Sokół, piel. Danuta Szczęsna,
piel. Lucyna Tobiasz, piel. Róża Basiak, lic. piel. Dorota Szczodra

 

Główne zadania i kierunki działalności:

  • operacyjne leczenie chorych reumatycznych
  • wprowadzenie nowych technik operacyjnych
  • prowadzenie badań nad skutecznością leczenia operacyjnego chorych reumatycznych
  • działalność dydaktyczna z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla lekarzy specjalizujących się w ramach staży oraz kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Informacje dotyczące kolejki osób oczekujących do Kliniki Reumoortopedii udzielane są pod numerem telefonu 22 670-92-59.

 

Kontakt
Sekretariat:
tel. +48 (22) 670 92 59
e-mail: klinika.reumoortopedii@spartanska.pl