P.O. Kierownika: dr n. med. Piotr Syrówka
Z-ca Kierownika: dr n. med. Iwona Słowińska
Lekarze: lek. Zbigniew Krogulec, lek. Barbara Małdyk-Jankowska,  lek. Michał Bzinkowski, lek. Marcin Dzieciuch.
Zespół pielęgniarski:  Anna Szumska – pielęgniarka oddziałowa, Chojka Jolanta, Delekta Mateusz, Dołęga Katarzyna, Dubiel Anna, Grudzińska Małgorzata, Kabacińska Izabela, Kamińska Agnieszka, Kowalczyk Krystyna,
Łukiewicz Danuta, Ostrowska Grażyna, Parafiniuk Renata, Pokorska Monika, Pucek Ewa, Skulimowska Lucyna, Szczodra Dorota, Waszkiewicz Beata, Władzińska Halina, Wójcik Joanna, Wróbel Dorota, Wysocki Marek, Ziemecka Elżbieta, Zarzycka Dorota, Rusztecka Irena Agnieszka, Łukawska Karina, Malec Martyna

 

Główne zadania i kierunki działalności:

  • operacyjne leczenie chorych reumatycznych
  • wprowadzenie nowych technik operacyjnych
  • prowadzenie badań nad skutecznością leczenia operacyjnego chorych reumatycznych
  • działalność dydaktyczna z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla lekarzy specjalizujących się w ramach staży oraz kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Informacje dotyczące kolejki osób oczekujących do Kliniki Reumoortopedii udzielane są pod numerem telefonu 22 670-92-59.

 

Kontakt
Sekretariat:
tel. +48 (22) 670 92 59
e-mail: klinika.reumoortopedii@spartanska.pl