Klinika i Poliklinika Reumoortopedii

Kierownik: dr n. med. Piotr Syrówka
Z-ca Kierownika: lek. Michał Bzinkowski

Starsi asystenci:

 • lek. Zbigniew Krogulec,
 • lek. Barbara Małdyk-Jankowska,
 • lek. Marcin Tomaszewski,
 • lek. Karol Kosterna

Rezydenci:

 • lek. Hubert Gadziński
 • lek. Przemysław Sordyl

Zespół pielęgniarski: 

 • Licencjat Pielęgniarstwa Lucyna Skulimowska – p.o. Pielęgniarki Oddziałowej
 • Biernacka Izabela – Mgr Pielęgniarstwa
 • Mariola Hurkała-Broda – Mgr Pielęgniarstwa
 • Izabela Kabacińska – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Agnieszka Kamińska – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Krystyna Kowalczyk – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Karina Łukawska – Mgr Pielęgniarstwa
 • Danuta Łukiewicz – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Renata Parafiniuk – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Dorota Szczodra – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Beata Waszkiewicz – Mgr Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 • Halina Władzińska – Licencjat Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Joanna Wójcik – Mgr Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Górska Wiktoria – Licencjat Pielegniarstwa
 • Mirosław Szarek – Pielęgniarz / Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
 • Aneta Bartosiewicz – Mgr Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Leszek Furmanek – Mgr Pielęgniarstwa
 • Jarosław Korycki – Mgr Pielęgniarstwa / Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
 • Bakalarska Sylwia – Opiekun Medyczny
 • Pieshkova Ludmyla – Opiekun Medyczny

 

Główne zadania i kierunki działalności:

 • operacyjne leczenie chorych reumatycznych
 • operacyjne leczenie deformacji i dysfunkcji kończyn powstałych w wyniku chorób reumatycznych, zmian zwyrodnieniowych i w następstwie przebytych urazów
 • wszczepianie endoprotez stawów biodrowych
 • wszczepianie endoprotez stawów kolanowych
 • wszczepianie endoprotez stawów łokciowych
 • wszczepianie endoprotez stawów skokowych
 • wszczepianie endoprotez w trudne, mocno zdeformowane „ zaniedbane stawy”
 • Operacje rewizyjne po wszczepieniu endoprotez stawów biodrowych, kolanowych, łokciowych, skokowych i drobnych stawów rąk.
 • wprowadzanie nowych technik operacyjnych
 • prowadzenie badań nad skutecznością leczenia operacyjnego chorych reumatycznych
 • działalność dydaktyczna z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla lekarzy specjalizujących się w ramach staży oraz kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Informacje dotyczące kolejki osób oczekujących do Kliniki Reumoortopedii udzielane są pod numerem telefonu 22 670-94-21

Kontakt
Sekretariat:
Ewa Antecka
tel. +48 (22) 670 94 21
e-mail: klinika.reumoortopedii@spartanska.pl

telefon dla rodzin pacjentów, którzy aktualnie przebywają na oddziale: +48(22) 670-94-96