P.O. Kierownika: dr n. med. Piotr Syrówka
Z-ca Kierownika: dr n. med. Iwona Słowińska
Lekarze: lek. Zbigniew Krogulec, lek. Barbara Małdyk-Jankowska,  lek. Michał Bzinkowski, lek. Marcin Dzieciuch.
Zespół pielęgniarski: 

 • Licencjat Pielęgniarstwa Lucyna Skulimowska – p.o. Pielęgniarki Oddziałowej
 • Jolanta Chojka – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Mateusz Delekta – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Katarzyna Dołęga – Mgr Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Anna Dubiel – Licencjat Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Małgorzata Grudzińska – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Mariola Hurkała-Broda – Mgr Pielęgniarstwa
 • Izabela Kabacińska – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Agnieszka Kamińska – Mgr Pielęgniarstwa
 • Krystyna Kowalczyk – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Karina Łukawska – Mgr Pielęgniarstwa
 • Danuta Łukiewicz – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Martyna Malec – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Grażyna Ostrowska – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Renata Parafiniuk – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Ewa Pucek – Mgr Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Irena Rusztecka – Licencjat Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Dorota Szczodra – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Beata Waszkiewicz – Mgr Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 • Halina Władzińska – Pielęgniarka Dyplomowana / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Joanna Wójcik – Mgr Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Dorota Zarzycka – Mgr Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

 

Główne zadania i kierunki działalności:

 • operacyjne leczenie chorych reumatycznych
 • wprowadzenie nowych technik operacyjnych
 • prowadzenie badań nad skutecznością leczenia operacyjnego chorych reumatycznych
 • działalność dydaktyczna z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla lekarzy specjalizujących się w ramach staży oraz kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Informacje dotyczące kolejki osób oczekujących do Kliniki Reumoortopedii udzielane są pod numerem telefonu 22 670-92-59.

 

Kontakt
Sekretariat:
tel. +48 (22) 670 92 59
e-mail: klinika.reumoortopedii@spartanska.pl