Badania kliniczne

Badania Kliniczne w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne (z 2008r. Dz. U. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. U. z 2012r. poz. 489) oraz Komunikatu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w sprawie rozliczeń świadczeń udzielanych pacjentom wyłącznie do badania klinicznego na stronach NFZ z dnia 30 kwietnia 2009r.

 

 Strona badań klinicznych