Postępowanie habilitacyjne

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 czerwca 2019 r., otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie medycyna (pobierz plik).

Minimalne wymagania (pobierz plik)

Postępowania habilitacyjne w Instytucie są prowadzone od 1.10.2019 r.  zgodnie z nowymi zasadami wprowadzonymi Ustawą (Ustawa 2.0 – Dział V, Rozdział 3. Stopień doktora habilitowanego, art. 218-226).

 

Podmiotem nadzorującym przebieg postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest Rada Doskonałości Naukowej.

 

Dokumenty MNiSW/MEIN: