OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Komisja Bioetyczna przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji działa na mocy Zarządzenia nr 2/2018 Dyrektora NIGRiR z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bioetycznej w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Przedmiotem pracy Komisji Bioetycznej jest rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków o zgodę na przeprowadzenie naukowych badań medycznych z udziałem osób (w tym badań ankietowych) oraz badań prowadzonych na ludzkim materiale biologicznym.

 

Posiedzenia Komisji odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca.

 

Najbliższe posiedzenie odbędzie się 26 marca 2020 r.

 

Wnioski o zgodę na przeprowadzenie badań należy składać do sekretarza Komisji, nie później niż dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem posiedzenia.