OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Komisja Bioetyczna przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji działa na mocy Zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora NIGRiR z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Bioetycznej w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Przedmiotem pracy Komisji Bioetycznej jest rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków o zgodę na przeprowadzenie badań z udziałem osób (w tym badań ankietowych) oraz badań prowadzonych na ludzkim materiale biologicznym.

 

Posiedzenia Komisji odbywają się w ostatni czwartek miesiąca.

 

Najbliższe posiedzenie odbędzie się 24 maja 2018 r.

 

Wnioski o zgodę na przeprowadzenie badań należy składać do sekretarza Komisji, nie później niż dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem posiedzenia.