KONFERENCJE 2019

5 Międzynarodowa Konferencja Akademii Autoimmunologii

To trzydniowy cykl wykładów poświęcony chorobom autoimmunizacyjnym i mechanizmom immunizacji. W trakcie zaplanowanych sesji zostaną przedstawione badania ze szczególnym uwzględnieniem chorób: fibromialgii, stwardnienia rozsianego i zespół Sjogrena, a także współzachorowalności w chorobach autoimmunologicznych i występowaniu chorób autoagresji u osób starszych. Zasadniczą częścią kongresu akademii będzie przedstawienie wiedzy dotyczącej nowych terapii w chorobach autoimmunologicznych, immunologicznych w tym immunoterapii przeciwrakowej. które są nadzieją dla pacjentów w chorobach przewlekłych i stanowią wyzwanie współczesnej medycyny.

5 Międzynarodowa Konferencja Akademii Autoimmunologii odbędzie się w Warszawie 13-15 grudnia 2019r.

Organizatorami kongresu, reprezentującymi światowy zespół ekspertów w dziedzinie immunologii są prof. Yehuda Shoenfeld członek katedry Laury Schwarz-Kipp ds. badań chorób autoimmunologicznych na Uniwersytecie w Tel Awiwie oraz Abul K. Abbas z  Uniwersytetu Kalifornia w USA i dr n. med. Maria Maślińska z NIGRiR.  Współorganizatorem spotkania jest Narodowy Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Więcej informacji o konferencji: (tutaj)

Ogólnopolska Konferencja „Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej”

W dniach 6-7 grudnia 2019 r. w Warszawie odbędzie się VII edycja konferencji poświęconej chorobom reumatycznym. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest Reumatologia – leczenie i leki. Podczas dwóch dni konferencji zostaną poruszone zagadnienia dotyczące leczenia biologicznego w NŁZS, farmakoterapii depresji w chorobach reumatycznych, zmian skórnych czy wczesnego zapalenia stawów. Program konferencji i warunki uczestnictwa są dostępne na stronie: (tutaj)

Kierownictwo naukowe konferencji objęli: prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska , dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska prof. NIGRiR, prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko.

Patronem wydarzenia jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

 

Konferencji CHRODIS PLUS w Budapeszcie

Delegacja z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w dniach 14-15 maja 2019 r. uczestniczyła w Konferencji CHRODIS PLUS w Budapeszcie. Konferencja była jednym
z kluczowych wydarzeń projektu, w którym  uczestniczyło ponad 180 ekspertów z różnych dziedzin medycyny z 26 krajów. Konferencja pokazała wpływ, jaki CHRODIS PLUS ma na publiczne systemy opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE, ze szczególnym naciskiem na udowodnienie, że dobre praktyki, modele i narzędzia, które realizuje projekt, mogą być dostosowane do różnych warunków krajowych i lokalnych w całej Europie. Prezentacje i dyskusje przy okrągłym stole skupiały się wokół kluczowych obszarów projektu takich jak : promocja zdrowia i profilaktyka podstawowa, zintegrowany model opieki nad chorymi na wiele chorób. Na konferencji podjęto również temat jakości opieki zdrowotnej nad osobami  chorymi przewlekle.

 

38 Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych

W dniach 17-18 maja 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja skierowana do osób zarządzających oddziałami i poradniami reumatologicznymi w całym kraju. Organizatorem spotkania był Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. Dr hab. Eleonory Reicher. Pierwszego dnia uczestnicy konferencji spotkali się w  Ministerstwie Zdrowia aby porozmawiać o zmianach w systemie opieki zdrowotnej. Zostały omówione najważniejsze problemy dotyczące  pracy konsultantów wojewódzkich oraz ordynatorów oddziałów reumatologicznych.

Podczas uroczystej sesji wręczono nagrody czasopisma Reumatologia.

Drugiego dnia konferencji (18 maja) 1 Sesję poprowadził Konsultant Krajowy w Dziedzinie Reumatologii prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko. Sesja druga została poświęcona współczesnym problemom  i wyzwaniom w reumatologii.

 

KONFERENCJE 2018
VI edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej”

W dniach 7-8 grudnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie zainteresowanych tematyką chorób reumatycznych pod hasłem „Reumatologia – diagnostyka i leki”.

Kierownictwo naukowe nad konferencją objęli prof. dr n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska i prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko.

Wśród poruszanych tematów znajdą się zagadnienia dotyczące symptomatologii, możliwości diagnostycznych i zasad leczenia chorób reumatologicznych. Tematami poszczególnych sesji będą m.in. nowe leki w terapii tocznia, farmakoterapia bólu w chorobach reumatycznych i zalecenia postępowania w chorobie zwyrodnieniowej.

Zainteresowani udziałem w konferencji będą mieli znakomitą okazję by podzielić się własnymi doświadczeniami z praktyki lekarskiej, podnieść kwalifikacje i poznać najnowsze trendy w leczeniu schorzeń reumatycznych.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu tutaj.

37. Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych

Odbyła się w dniach 8–9 czerwca 2018 r. w Warszawie. Konferencji patronowało Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Wśród zaproszonych gości byli zarówno pracownicy Ministerstwa, Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i kierownicy, lekarze reprezentujący ośrodki kliniczne i akademickie oraz lecznictwo ambulatoryjne w zakresie reumatologii.

Relacja z wydarzenia tutaj.