VI edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej”

W dniach 7-8 grudnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie zainteresowanych tematyką chorób reumatycznych pod hasłem „Reumatologia – diagnostyka i leki”.

Kierownictwo naukowe nad konferencją objęli prof. dr n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska i prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko.

Wśród poruszanych tematów znajdą się zagadnienia dotyczące symptomatologii, możliwości diagnostycznych i zasad leczenia chorób reumatologicznych. Tematami poszczególnych sesji będą m.in. nowe leki w terapii tocznia, farmakoterapia bólu w chorobach reumatycznych i zalecenia postępowania w chorobie zwyrodnieniowej.

Zainteresowani udziałem w konferencji będą mieli znakomitą okazję by podzielić się własnymi doświadczeniami z praktyki lekarskiej, podnieść kwalifikacje i poznać najnowsze trendy w leczeniu schorzeń reumatycznych.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu tutaj.

37. Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych

Odbyła się w dniach 8–9 czerwca 2018 r. w Warszawie. Konferencji patronowało Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Wśród zaproszonych gości byli zarówno pracownicy Ministerstwa, Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i kierownicy, lekarze reprezentujący ośrodki kliniczne i akademickie oraz lecznictwo ambulatoryjne w zakresie reumatologii.

Relacja z wydarzenia tutaj.