Centralna Sterylizatornia

Opublikowano 27 lutego 2024, 04:59

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia jest komórką organizacyjną NIGRiR, realizującą zadania w pełni zmodernizowanej części Instytutu. Do zadań Centralnej Sterylizatorni należy przygotowywanie i zapatrzenie wszystkich komórek organizacyjnych NIGRiR w sterylne materiały medyczne. Układ przestrzenny to trzy strefy robocze, które gwarantują zachowanie ruchu postępowego narzędzi i sprzętu medycznego od przyjęcia w strefie brudnej, poprzez strefę czystą, aż do strefy sterylnej, skąd wydawany jest gotowy produkt sterylny.

  • Strefa brudna – odbywa się w niej proces mycia i dezynfekcji. Wyposażona jest w  przelotowe myjnie-dezynfektory, myjnię ultradźwiękową, urządzenie do parowego oczyszczania, stanowiska do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi
  • Strefa czysta – odbywa się w niej proces kontroli, kompletacja zestawów i narzędzi do zabiegów operacyjnych oraz narzędzi z oddziałów, a także załadunek sterylizatorów. Tu również odbywa się monitorowanie procesów. Wyposażona jest w stanowiska do pakietowania zestawów, stanowiska z urządzeniami do termozgrzewania opakowań papierowo-foliowych oraz Tyvek , przelotowe sterylizatory parowe oraz sterylizator plazmowy.
  • Strefa sterylna – odbywa się w niej rozładunek sterylizatorów, przechowywanie jałowego materiału oraz wydawanie sterylnego materiału odbiorcom.

W skład naszego wyposażenia wchodzą także: urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji służące do przygotowania produktów wielkogabarytowych, jak łóżka szpitalne, wózki transportowe, kontenery na przyrządy, obuwie operacyjne, kontenery plastikowe oraz stacja uzdatniania wody. Dzięki korzystaniu z  najnowszych technologii w oparciu o normy i procedury, realizowane przez doświadczony personel, zaawansowane urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji oraz dokumentację kontroli skuteczności procesów dezynfekcji i sterylizacji gwarantujemy bezpieczeństwo wyrobów.

Dane kontaktowe;
Kierownik: Anna Fila – Kosek
Tel. 22 670 95 09
e-mail: anna.fila-kosek@spartanska.pl