Kierownik Kliniki:  dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR (otwórz)

Z-ca Kierownika Kliniki- oddział stacjonarny : lek. Julita Czech

Z-ca Kierownika Kliniki- oddział  dzienny: dr n med. Justyna Frasuńska

Koordynator zespołu fizjoterapeutów:  mgr specj. rehab.  Edyta Kępska

Zespół lekarski: dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR, lek. Julita Czech, dr n med Justyna Frasuńska, , lek Barbara Dobies-Krześniak, dr n med. Piotr Tederko, lek Maria Katkowska,

Lekarze w trakcie specjalizacji : lek Victoria Perovic-Kaczmarek, lek Adam Zalewski, lek Agnieszka Trybuch , dr n med Anna Jopowicz, lek. Agnieszka Kotowska , dr hab. n med Dominika Gawlak, lek Dawid Chadaj

Specjaliści Fizjoterapii: mgr specj. rehab. Edyta Kępska, mgr specj. rehab. Katarzyna Kowalik

Fizjoterapeuci: mgr Gaj Sylwia, mgr Katarzyna Kasprzak, mgr  Marcin Kożuchowski, mgr Przemysław Markowski,  mgr Natalia Salata, mgr Eliza Pawlikowska,    mgr Marta Szyszko,  mgr Anna Trzaska, mgr Daniel Szewczyk, mgr Małgorzata Sztyk,  mgr Monika Górka ,  mgr Karol Patrzyczny, mgr Sylwia Łysik , mgr Małgorzata Kasperska-Wykowska , mgr Zuzanna Lenart Joanna Górecka,  Dariusz Kłodziński

Masażyści: Elżbieta Konopko, Jarosław Kacprzyk

pozostali pracownicy: Monika Pachocka, Janina Giełżyńska

Główne zainteresowania Kliniki Rehabilitacji:

  1. Choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego
  2. Choroby zapalne i zwyrodnieniowe stawów oraz osteoporoza
  3. Choroby odwodowego układu nerwowego i mięśni ( neuropatie)
  4. Leczenie bólu w narządzie ruchu, fibromialgie
  5. Terapia kończyny górnej – ręka reumatoidalna, uszkodzenia nerwów odwodowych
  6. Robotyka w Rehabilitacji

 

 Działalność dydaktyczna z zakresu:

  • rehabilitacji dla studentów medycyny Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • fizjoterapii dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • studentów fizjoterapii innych uczelni w ramach podpisanych umów
  • dla lekarzy specjalizujących się w ramach staży oraz kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Kontakt:
Sekretariat Kliniki Rehabilitacji (oddział stacjonarny):

mgr Marzena Bonder
tel. +48 (22) 670 91 76
e-mail: klinika.rehabilitacji@spartanska.pl

Sekretariat Oddziału Dziennego Usprawniania Narządu Ruchu

Ewa Chromińska
tel. +48 (22) 670 91 78
e-mail:oddzial.dzienny.rehabilitacji@spartanska.pl