Klinika Rehabilitacji

Klinika Rehabilitacji

KIEROWNIK KLINIKI:  prof. dr hab. n. med. Beata Tarnacka, (otwórz)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA – oddział stacjonarny: lek. Hanna Heretyk-Grabowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA – oddział dzienny: dr n. med. Justyna Frasuńska

KOORDYNATOR ZESPOŁU FIZJOTERAPEUTÓW:  mgr specj. reh.  Edyta Kępska

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Pielęgniarstwa Agnieszka Olech, Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

LEKARZE:

 • prof. dr hab. n. med. Beata Tarnacka,
 • dr n. med. Justyna Frasuńska,
 • dr n. med. Anna Jopowicz
 • lek. Barbara Dobies-Krześniak,
 • lek. Hanna Heretyk-Grabowska,
 • lek Justyna Jaworowska,
 • lek Iana Andreieva,

REZYDENCI:

 • lek. Adam Zalewski,
 • lek. Agnieszka Trybuch,
 • lek. Agnieszka Kotowska ,
 • dr hab. n. med. Dominika Gawlak,
 • lek. Dawid Chadaj

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki pielęgniarskiej realizowane są przez wykwalifikowany Zespół Pielęgniarski, wspierany przez Zespół Opiekunów Medycznych. Opieka pielęgniarska sprawowana jest na najwyższym poziomie, z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań i procedur pielęgniarskich.

SPECJALIŚCI FIZJOTERAPII:

 • mgr specj. reh. Edyta Kępska,
 • mgr specj. reh. Katarzyna Kowalik

FIZJOTERAPEUCI:

 • mgr Sylwia Gaj,
 • mgr Monika Górka,
 • st tech Joanna Górecka,
 • mgr Małgorzata Kasperska-Wykowska,
 • mgr Katarzyna Kasprzak,
 • mgr  Marcin Kożuchowski,
 • st tech. Dariusz Kłodziński,
 • mgr  Filip Królikowski,
 • mgr Zuzanna Gawryszewska,
 • mgr Łukasz Lasecki,
 • mgr  Sylwia Łysik,
 • mgr Przemysław Markowski,
 • mgr Natalia Salata,
 • mgr Marta Szyszko,
 • mgr Daniel Szewczyk,
 • mgr Małgorzata Sztyk,
 • mgr Anna Trzaska

MASAŻYŚCI

 • Elżbieta Konopko,
 • Jarosław Kacprzyk,

PSYCHOLOG:

 • dr n. społ. Justyna Wiśniowska,
 • mgr Dominika Robak,
 • dr n. hum. Aleksandra Borkowska

POZOSTALI PRACOWNICY:

 • Monika Pachocka,

GŁÓWNE ZADANIA I KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI:

 • choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego
 • choroby zapalne i zwyrodnieniowe stawów oraz osteoporoza
 • choroby odwodowego układu nerwowego i mięśni ( neuropatie)
 • leczenie bólu w narządzie ruchu, fibromialgie
 • terapia kończyny górnej – ręka reumatoidalna, uszkodzenia nerwów odwodowych
 • robotyka w Rehabilitacji
 • rehabilitacji dla studentów medycyny Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • fizjoterapii dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • studentów fizjoterapii innych uczelni w ramach podpisanych umów
 • dla lekarzy specjalizujących się w ramach staży oraz kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

KONTAKT:
Sekretariat Kliniki Rehabilitacji (oddział stacjonarny):
mgr Marzena Bonder
tel. +48 (22) 670 94 01
e-mail: klinika.rehabilitacji@spartanska.pl
telefon dla rodzin pacjentów, którzy aktualnie przebywają na oddziale: +48(22) 670-94-92

Sekretariat Oddziału Dziennego Usprawniania Narządu Ruchu
Ewa Chromińska
tel. +48 (22) 670 91 21
e-mail:
oddzial.dzienny.rehabilitacji@spartanska.pl