Kierownik Kliniki:  dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR (otwórz)

 

Z-ca Kierownika Kliniki- oddział stacjonarny : lek. Julita Czech

Z-ca Kierownika Kliniki- oddział  dzienny: lek Paweł Turczyn

Koordynator zespołu fizjoterapeutów:  mgr specj. rehab.  Edyta Kępska

 

Zespół lekarski: dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR, lek. Julita Czech, lek. Justyna Frasuńska, lek Paweł Turczyn, lek Barbara Dobies-Krześniak, Bożenna Szewczyk, dr n med. Piotr Tederko, lek Maria Katkowska

Lekarze rezydenci: Victoria Perovic-Kaczmarek, Nina Aleksandrowicz, lek. Adam Zalewski

Zespół pielęgniarski I piętro :

 • Mgr Pielęgniarstwa Agnieszka Olech – Pielęgniarka Oddziałowa
 • Mgr Pielęgniarstwa Teresa Toczydłowska – Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
 • Maria Adamska – Pielęgniarka Dyplomowana / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Iza Augustyniak – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Karolina Babij – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Joanna Benza – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Katarzyna Borkowska – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Barbara Jarzęcka – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Klaudyna Kobak – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Justyna Kordas – Mgr Pielęgniarstwa
 • Elżbieta Krawczyk – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Irena Łuniewska – Licencjat Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Iwona Nasiłowska – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Marta Ostrysz-Bednarczyk – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Wanda Rosłoniec – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Żaneta Sanecka – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Zofia Weczera – Pielęgniarka Dyplomowana / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Iwona Wojas – Mgr Pielęgniarstwa

Zespół pielęgniarski II piętro :

 • Mgr Pielęgniarstwa Małgorzata Wojciechowska – Pielęgniarka Oddziałowa
 • Pielęgniarka Dyplomowana – Katarzyna Orzechowska – Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
 • Małgorzata Bender – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Małgorzata Dobrzańska – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Anna Główczyńska – Pielęgniarka Dyplomowana / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego
 • Aneta Górecka – Mgr Pielęgniarstwa
 • Małgorzata Korycińska – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Małgorzata Linard – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Katarzyna Olszewska – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Iwona Pisarczyk – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Małgorzata Strzałkowska – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Anna Szlaska – Mgr Pielęgniarstwa
 • Ewa Złotorowicz – Pielęgniarka Dyplomowana

Specjaliści Fizjoterapii: mgr specj. rehab. Edyta Kępska, mgr specj. rehab. Katarzyna Kowalik

Fizjoterapeuci: mgr Gaj Sylwia, mgr Katarzyna Kasprzak, mgr  Marcin Kożuchowski, mgr Katarzyna Kornet, mgr Przemysław Markowski,  mgr Aneta Odelska, mgr Natalia Salata, mgr Eliza Pawlikowska,  mgr Beata Piśniak,  mgr Marta Szyszko,  mgr Anna Trzaska, mgr Daniel Szewczyk, mgr Sztyk Małgorzata,  mgr Aneta Woźniak,  Karol Patrzyczny, mgr Robert Walendzik

Technicy fizjoterapii: Joanna Górecka,  Dariusz Kłodziński

Masażyści: Elżbieta Konopko, Jarosław Kacprzyk

pracownicy: Monika Pachocka, Janina Giełżyńska

Główne zainteresowania Kliniki Rehabilitacji:

 1. Choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego
 2. Choroby zapalne i zwyrodnieniowe stawów oraz osteoporoza
 3. Choroby odwodowego układu nerwowego i mięśni ( neuropatie)
 4. Leczenie bólu w narządzie ruchu, fibromialgie
 5. Terapia kończyny górnej – ręka reumatoidalna, uszkodzenia nerwów odwodowych
 6. Robotyka w Rehabilitacji

 

 Działalność dydaktyczna z zakresu:

 • rehabilitacji dla studentów medycyny Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • fizjoterapii dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • studentów fizjoterapii innych uczelni w ramach podpisanych umów
 • dla lekarzy specjalizujących się w ramach staży oraz kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 

Kontakt:
Sekretariat Kliniki Rehabilitacji:

mgr Marzena Bonder
tel. +48 (22) 670 91 76
e-mail: klinika.rehabilitacji@spartanska.pl

Sekretariat Oddziału Dziennego Usprawniania Narządu Ruchu

Ewa Chromińska
tel. +48 (22) 670 91 78
e-mail:
oddzial.dzienny.rehabilitacji@spartanska.pl

Sekretariat Fizjoterapii Ambulatoryjnej

Klaudia Wyrembak
tel. +48 (22) 670 94 18