Klinika Rehabilitacji

 

Kierownik Kliniki:  dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR (otwórz)

Z-ca Kierownika Kliniki- oddział stacjonarny : lek. Hanna Heretyk-Grabowska

Z-ca Kierownika Kliniki- oddział  dzienny: dr n med. Justyna Frasuńska

Koordynator zespołu fizjoterapeutów:  mgr specj. rehab.  Edyta Kępska

Zespół lekarski:

 • dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR,
 • dr n med Justyna Frasuńska,
 • lek Barbara Dobies-Krześniak,
 • lek. Hanna Heretyk-Grabowska,
 • dr n med. Piotr Tederko,
 • lek Maria Katkowska,
 • dr n med Anna Jopowicz

Lekarze w trakcie specjalizacji :

 • lek Adam Zalewski,
 • lek Agnieszka Trybuch,
 • lek. Agnieszka Kotowska ,
 • dr hab. n med Dominika Gawlak,
 • lek Dawid Chadaj

Specjaliści Fizjoterapii:

 • mgr specj. rehab. Edyta Kępska,
 • mgr specj. rehab. Katarzyna Kowalik

Fizjoterapeuci:

 • mgr Sylwia Gaj,
 • mgr Monika Górka,
 • Joanna Górecka,
 • mgr Joanna Juszczak ,
 • mgr Małgorzata Kasperska-Wykowska,
 • mgr Katarzyna Kasprzak,
 • mgr  Marcin Kożuchowski,
 • Dariusz Kłodzińskim,
 • mgr Zuzanna Lenart,
 • mgr Łukasz Lasecki,
 • mgr  Sylwia Łysik,
 • mgr Przemysław Markowski,
 • mgr Natalia Salata,
 • mgr Marta Szyszko,
 • mgr Daniel Szewczyk,
 • mgr Małgorzata Sztyk,
 • mgr Anna Trzaska

Masażyści:

 • Elżbieta Konopko,
 • Jarosław Kacprzyk,
 • Filip Królikowski

Zespół Psychologów:

 • dr n. społ. Justyna Wiśniowska,
 • mgr Dominika Robak,
 • mgr Agnieszka Rekosz,
 • dr n. hum. Aleksandra Borkowska

Pozostali Pracownicy:

 • Monika Pachocka,
 • Janina Giełżyńska

Główne zainteresowania Kliniki Rehabilitacji:

 1. Choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego
 2. Choroby zapalne i zwyrodnieniowe stawów oraz osteoporoza
 3. Choroby odwodowego układu nerwowego i mięśni ( neuropatie)
 4. Leczenie bólu w narządzie ruchu, fibromialgie
 5. Terapia kończyny górnej – ręka reumatoidalna, uszkodzenia nerwów odwodowych
 6. Robotyka w Rehabilitacji

 

 Działalność dydaktyczna z zakresu:

 • rehabilitacji dla studentów medycyny Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • fizjoterapii dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • studentów fizjoterapii innych uczelni w ramach podpisanych umów
 • dla lekarzy specjalizujących się w ramach staży oraz kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Kontakt:
Sekretariat Kliniki Rehabilitacji (oddział stacjonarny):

mgr Marzena Bonder
tel. +48 (22) 670 94 01
e-mail: klinika.rehabilitacji@spartanska.pl

telefon dla pacjentów: +48(22) 670-94-92

Sekretariat Oddziału Dziennego Usprawniania Narządu Ruchu

Ewa Chromińska
tel. +48 (22) 670 91 21
e-mail: oddzial.dzienny.rehabilitacji@spartanska.pl