Komisja historyczna

O Instytucie - Historia

Tylko „ocalając od zapomnienia” wiele faktów, zdarzeń, ich powiązań i ich ciągłości można zachować i rozwijać własną samoświadomość i osobowość. Dotyczy to zarówno jednostek, jak i zespołów ludzkich. I nie są tu najważniejsze – chociaż też ważne – motywy emocjonalne. Chodzi tu przede wszystkim o motywację pragmatyczną. Znajomość i rozumienie dróg własnego rozwoju jest bowiem konieczne do zrealizowania dalszych jego etapów i do umiejętności przeciwstawiania się wszelkim zagrożeniom, wynikającym z niedostrzegania wartości jakie realizujemy. – takimi słowami zwrócił się prof. dr hab. med. Stanisław Luft do Dyrektora Instytutu Reumatologii wnioskując o powołanie Komisji Historycznej.

Wszystkie osoby chętne do współpracy z Komisją Historyczną Instytutu Reumatologii zapraszamy do kontaktu.

Kontakt
Biblioteka Naukowa
E-mail: biblioteka@spartanska.pl


„Trzeba wpierw studiować historię, jeśli pragnie się dalej ją tworzyć”

Emil Ludwig, pisarz niemiecki
1881-1948