Biblioteka Naukowa

PODSTAWOWE INFORMACJE

Biblioteka Naukowa istnieje od początku działalności Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Gromadzi aktualne dokumenty z zakresu:

  • biochemii,
  • epidemiologii,
  • immunologii,
  • mikrobiologii,
  • neurologii,
  • ortopedii,
  • patofizjologii,
  • promocji zdrowia,
  • reumatologii,
  • rehabilitacji narządów ruchu.

Biblioteka Naukowa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji tworzy warsztat dla pracowników naukowych Instytutu poprzez gromadzenie i udostępnianie polskiego oraz zagranicznego piśmiennictwa naukowego.

Wykonuje również opracowania tematyczne i bibliograficzne dla kadry naukowej Instytutu.

Użytkownicy zewnętrzni mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki tylko na miejscu. Istnieje możliwość wykonania odpłatnych odbitek.

Biblioteka bierze udział w wypożyczeniach międzybibliotecznych na ogólnie przyjętych zasadach.

 

Biblioteka czynna:
Pn.- czw. 8.00-14.30 p. 209 B
Pt. 8.00- 14.30 p. 8 przy Zakładzie Patomorfologii

 

Kontakt:

Biblioteka Naukowa
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel: +48 (22) 670 92 64
Wew. 264
e-mail: biblioteka@spartanska.pl

 

mgr Tomasz Dobrzyński

e-mail: tomasz.dobrzynski@spartanska.pl

 

dr n. o zdr. Marcin Marczyński

marcin.marczynski@spartanska.pl