OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Biblioteka Naukowa istnieje od początku działalności Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Gromadzi aktualne dokumenty z zakresu: biochemii, epidemiologii, immunologii, mikrobiologii, neurologii, ortopedii, patofizjologii, promocji zdrowia, reumatologii, rehabilitacji narządów ruchu. Obecnie księgozbiór Biblioteki liczy około 9 tys. książek, bieżąca prenumerata czasopism to 55 tytułów, w tym: 30 tytułów zagranicznych i 25 krajowych.


Biblioteka czynna:
Pn.- czw. 8.00-14.30 p. 209 B
Pt. 8.30- 11.00 p. 8 przy Zakładzie Patomorfologii, do 14.30 p.209 B

Zbiory Biblioteki Naukowej w serwisie Academia.

Kontakt:

Tomasz Dobrzyński
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel: +48 (22) 670 92 64
Wew. 264
e-mail: tomasz.dobrzynski@spartanska.pl