RADA NAUKOWA W KADENCJI 2021-2025

Opublikowano 26 kwietnia 2021, 01:34

ZAWIADOMIENIE –  RADA NAUKOWA W KADENCJI 2021-2025

Zgodnie z Ustawą o Instytutach badawczych Dz.U.2020.1383 i Regulaminem wyborów Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Komisja Wyborcza zawiadamia, że 10 maja 2021 zakończyły się  wybory do Rady Naukowej NIGRiR w kadencji 2021-2025.

Spośród pracowników  uprawnionych do kandydowania mandat uzyskali:

Lista nr 1. Członkowie Rady Naukowej – 9 mandatów w Radzie Naukowej
Pracownicy naukowi Instytutu posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnieni
w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej.
Uzyskano pisemną zgodę 9 kandydatów, którzy wchodzą w skład Rady Naukowej NIGRiR na podstawie Art. 30. ust. 3 Ustawy o Instytutach badawczych.

 

lp. Członkowie Rady Naukowej
1 prof. dr hab. n. med. Robert Gasik
2 prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński
3 prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Barbara Lisowska
4 dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR
5 dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR
6 dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR
7 prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
8 prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski
9 dr hab. n med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR

Lista nr 2.  Członkowie Rady Naukowej – 3 mandaty w Radzie Naukowej
Pracownicy naukowi nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz pracownicy badawczo-techniczni są wybierani w głosowaniu tajnym na okres 4 lat, kandydują do Rady Naukowej NIGRiR na podstawie Art. 30. ust. 6 Ustawy o Instytutach badawczych. Uzyskano zgodę 8 kandydatów na kandydowanie w wyborach do Rady Naukowej.

W wyniku głosowania mandat uzyskali:

LP. imię i nazwisko Liczba głosów
1 dr n. med. Maria Maślińska 108
2 dr n. med. Anna Wajda 77
3 prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek 52

W imieniu Dyrekcji bardzo dziękujemy Państwu za udział w wyborach. Gratulujemy nowym członkom Rady Naukowej.

 

SKŁAD RADY NAUKOWEJ NIGRiR 2021 – 2025

Przewodniczący Rady Naukowej:

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa                                                                                        do 13.04.2022

prof. dr hab. n. medycznych. i prof. dr. hab. n. o kulturze fizycznej Józef Langfort od 07.09.2022

Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

  1. Samodzielni członkowie Rady Naukowej z NIGRiR (z prof. i dr hab.)
L. p. Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko Dyscyplina, specjalność naukowa
1.                prof. dr hab. n. med. Robert Gasik medycyna, neurologia
2.                prof. dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka biologia medyczna, biologia molekularna, biotechnologia
3.                prof. dr hab. n. med. Barbara Lisowska do 31.05.2022 medycyna, anestezjologia
4.                prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński biologia, immunologia, biochemia
5.                dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR medycyna, choroby wewnętrzne, reumatologia
6.                dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR medycyna, kardiologia, gerontologia, zdrowie publiczne
7.                prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska medycyna, diagnostyka ultrasonograficzna
8.                prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski medycyna, choroby wewnętrzne, pneumonologia, geriatria
9.                dr hab. n. med. Beata Tarnacka rehabilitacja, neurologia
10.            prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek medycyna, patomorfologia

 

  1. Członkowie Rady Naukowej z NIGRiR (ze stopniem dr)
L.p. Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko Dyscyplina, specjalność naukowa
1. dr n. med. Anna Wajda biologia medyczna, biologia molekularna, biotechnologia
2. dr n. med. Maria Maślińska medycyna, reumatologia, choroby wewnętrzne

 

  1. Członkowie Rady Naukowej spoza Instytutu
L.p. Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko Dyscyplina, specjalność naukowa
1. prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański medycyna, choroby wewnętrzne, hipertensjologia
2. ks. prof. dr hab. n. hum. Stanisław Dziekoński nauki teologiczne, katechetyka
3. prof. dr hab. n. med. Adam Dziki medycyna, chirurgia ogólna
4. prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak medycyna, choroby wewnętrzne, kardiologia, hipertensjologia, farmakologia kliniczna
5. prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela medycyna, chirurgia urazowa, ortopedia
6. dr n. far. Anna Kowalczuk medycyna, farmakologia
7. dr hab. n. med. Piotr Majcher do 28.02.2021 nauki medyczne, medycyna, rehabilitacja medyczna, rehabilitacja ruchowa
8. dr hab. n med. Małgorzata Łukowicz, prof. CMKP, od 07.07.2022r. nauki medyczne, rehabilitacja medyczna, krajowy konsultant w dziedzinie rehabilitacji medycznej, balneologia i medycyna fizykalna
9. dr n. med. Marcin Maruszewski medycyna, kardiologia
10. dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk nauki o zdrowiu
11. prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa do 13.04.2022 medycyna, alergologia, choroby wewnętrzne, pneumonologia
12. prof. dr hab. n. med. i prof. dr. hab. n. o kulturze fizycznej Józef Langfort od 07.09.2022 medycyna, nauki o kulturze fizycznej, fizjologia
13. prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska medycyna, gastroenterologia, choroby wewnętrzne
14. prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński medycyna, audiologia, foniatria, otolaryngologia
15. prof. dr hab. n. biol. Katarzyna Bogunia-Kubik medycyna, immunologia, immunogenetyka
16. prof. dr hab. n. med. Irena Walecka medycyna, dermatologia, kosmetologia, wenerologia
17. dr hab. n. med. Joanna Makowska medycyna, reumatologia, choroby wewnętrzne
18. prof. dr hab. n. med. Jacek Jaworski medycyna, biologia medyczna, neurobiologia molekularna
19. dr n. biol. Piotr Zaleski biologia medyczna, mikrobiologia, biologia molekularna
20. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman biologia medyczna, medycyna, alergologia, immunologia kliniczna

 

KOMISJE I ZESPOŁY REGULAMINOWE

 

Komisja ds. Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej

Przewodnicząca – prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

Dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR

Dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

 

Komisja ds. Stopni i Tytułów

Przewodnicząca – dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński

Prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

Dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR