ZAWIADOMIENIE –  RADA NAUKOWA W KADENCJI 2021-2025

Zgodnie z Ustawą o Instytutach badawczych Dz.U.2020.1383 i Regulaminem wyborów Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Komisja Wyborcza zawiadamia, że 10 maja 2021 zakończyły się  wybory do Rady Naukowej NIGRiR w kadencji 2021-2025.

Spośród pracowników  uprawnionych do kandydowania mandat uzyskali:

Lista nr 1. Członkowie Rady Naukowej – 9 mandatów w Radzie Naukowej
Pracownicy naukowi Instytutu posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnieni
w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej.
Uzyskano pisemną zgodę 9 kandydatów, którzy wchodzą w skład Rady Naukowej NIGRiR na podstawie Art. 30. ust. 3 Ustawy o Instytutach badawczych.

 

lp. Członkowie Rady Naukowej
1 prof. dr hab. n. med. Robert Gasik
2 prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński
3 prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Barbara Lisowska
4 dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR
5 dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR
6 dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR
7 prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
8 prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski
9 dr hab. n med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR

Lista nr 2.  Członkowie Rady Naukowej – 3 mandaty w Radzie Naukowej
Pracownicy naukowi nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz pracownicy badawczo-techniczni są wybierani w głosowaniu tajnym na okres 4 lat, kandydują do Rady Naukowej NIGRiR na podstawie Art. 30. ust. 6 Ustawy o Instytutach badawczych. Uzyskano zgodę 8 kandydatów na kandydowanie w wyborach do Rady Naukowej.

W wyniku głosowania mandat uzyskali:

LP. imię i nazwisko Liczba głosów
1 dr n. med. Maria Maślińska
 
108
2 dr n. med. Anna Wajda
 
77
3 prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek
 
52

W imieniu Dyrekcji bardzo dziękujemy Państwu za udział w wyborach. Gratulujemy nowym członkom Rady Naukowej.