Informacja dot. niewykorzystanych dawek szczepionek p-ko COVID-19

Opublikowano 22 kwietnia 2021, 11:35

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dopuszcza możliwość szczepienia osób innych niż określone w obowiązujących przepisach w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki.

Informujemy, że osoby chętne do zaszczepienia niewykorzystaną dawką szczepionki w danym dniu oczekują na zewnątrz budynku, a informację i zaproszenie do szczepienia będzie przekazywała Pielęgniarka Koordynująca Punktem Szczepień zgodnie z ustaloną kolejnością (kolejność ustalają osoby oczekujące).

Informujemy również, że w przypadku Punktu Szczepień NIGRiR ewentualna liczba niewykorzystanych dawek ogranicza się do kilku i nie jest gwarantowana codziennie.

Najwcześniej informację o pozostających dawkach pozyskujemy w godzinach 17.00 – 18.00