Czwartkowe spotkania z geriatrią, reumatologią i rehabilitacją

Czwartkowe spotkania z geriatrią, reumatologią i rehabilitacją

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zaprasza chorych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką, na kolejne spotkanie z cyklu „Czwartkowe spotkania z reumatologią, geriatrią i rehabilitacją”. Wykłady  odbędą się 20 grudnia 2018 r. (czwartek),  w godzinach 10.30-13.00. Budynek główny, sala konferencyjna I piętro.   TEMATYKA 10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata) 11:00 – 11:05 Otwarcie konferencji (prof. […]

Frailty syndrome – zespół kruchości jako jeden z „wielkich problemów geriatrycznych”

Frailty syndrome – zespół kruchości jako jeden z „wielkich problemów geriatrycznych”

Frailty syndrome – zespół kruchości pozostaje jednym z „wielkich problemów geriatrycznych”. W obliczu starzenia się społeczeństwa przed systemem ochrony zdrowia i opieki stoi wiele wyzwań związanych z zapobieganiem oraz właściwym diagnozowaniem, a także organizacją opieki dla pacjentów z zespołem kruchości. W piątek 30 listopada br. w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie eksperci […]

Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy pierwotnej w ramach programów polityki zdrowotnej

Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy pierwotnej w ramach programów polityki zdrowotnej

Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy pierwotnej w ramach programów polityki zdrowotnej – raport Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Wydział Oceny Technologii Medycznych Raport – Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Pobierz Opinia Rady Przejrzystości nr 272/2018 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej […]