Pion Medyczny

Pielęgniarka oddziałowa: spec.operacyjny Katarzyna Szostak
Obecny zespół:
piel.operacyjna – Małgorzata Andrukowicz
piel.operacyjna – Elżbieta Urbas
piel.operacyjna – Małgorzata Jaworska
piel.operacyjna – mgr Małgorzata Posacka
piel.operacyjna – lic.Olga Pietrzyk

Kontakt
email: katarzyna.szostak@spartanska.pl
tel. +48 (22) 67 09 131