Pion Medyczny

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr piel. Elżbieta Sosnowska, Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

GŁÓWNE ZADANIA BLOKU OPERACYJNEGO:

* prowadzenie leczenia operacyjnego pacjentów hospitalizowanych w NIGRiR
* wprowadzanie nowych metod operacyjnych
* koordynacja pracy Zespołów Operacyjnych
* nadzór nad przygotowaniem i zaopatrzeniem sal operacyjnych
* nadzór nad procesem sterylizacji narzędzi i sprzętu
* prowadzenie stałej kontroli bakteriologicznej

Uwaga:
POSZUKUJEMY OSOBY DO PRACY NA STANOWISKU PIELĘGNIARKA OPERACYJNA/PIELĘGNIARZ OPERACYJNY

Kontakt
email: elzbieta.sosnowska@spartanska.pl
tel. +48 (22) 67 09 131