Pion Medyczny

Już wkrótce w NIGRiR powstanie nowoczesny Centralny Blok Operacyjny.

Instytutu otrzymał dofinasowanie dla projektu nr POIS.09.02.00-00-0162/19 pn.” Modernizacja pomieszczeń na potrzeby centralnego i bloku operacyjnego (CBO) z częścią anestezjologiczną i sterylizacją dla CBO oraz Kliniki Reumoortopedii – Etap I” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponad regionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 11 090 288,54 zł PLN
W ramach inwestycji zostaną zmodernizowane pomieszczenia z przeznaczeniem na nowoczesny blok operacyjny wraz ze sterylizacją na poziomie aktualnych standardów medycznych i przepisów prawa.

W skład Centralnego Bloku Operacyjnego wejdą dwie sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania lekarzy, pomieszczenia wypoczynkowe lekarzy i pielęgniarek oraz sala wybudzeń. Powstaną także pomieszczenia pomocnicze – magazyny, pomieszczenia porządkowe, pomieszczenia wstępnej segregacji i magazyn odpadów. Do pomieszczeń bloku operacyjnego personel będzie wchodził przez zespól szatni, a pacjenci będą dowożeni przez śluzę pacjenta. Blok operacyjny zostanie wyposażony w najnowocześniejszy obecnie sprzęt. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończenie robót budowlanych przewidziane jest w I kwartale 2021 roku.

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr piel. Elżbieta Sosnowska, Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

GŁÓWNE ZADANIA BLOKU OPERACYJNEGO:

* prowadzenie leczenia operacyjnego pacjentów hospitalizowanych w NIGRiR
* wprowadzanie nowych metod operacyjnych
* koordynacja pracy Zespołów Operacyjnych
* nadzór nad przygotowaniem i zaopatrzeniem sal operacyjnych
* nadzór nad procesem sterylizacji narzędzi i sprzętu
* prowadzenie stałej kontroli bakteriologicznej

Uwaga:
POSZUKUJEMY OSOBY DO PRACY NA STANOWISKU PIELĘGNIARKA OPERACYJNA/PIELĘGNIARZ OPERACYJNY

Kontakt
email: elzbieta.sosnowska@spartanska.pl
tel. +48 (22) 67 09 131