Komitet kontroli zakażeń szpitalnych oraz Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Przewodnicząca komitetu kontroli zakażeń szpitalnych:  

lek. Paweł Turczyn – Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów,

 

Członkowie komitetu kontroli zakażeń szpitalnych:

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska – Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów;

dr n. med. Piotr Gietka – p.o. Kierownika Kliniki i Polikliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego ;

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska – Kierownik Kliniki i Polikliniki Reumatologii ;

dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. NIGRiR – Kierownik Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej;

prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski – Kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych;

dr n. med. Piotr Syrówka – Kierownik Kliniki i Polikliniki Reumoortopedii;

prof. dr hab. n. med. Robert Gasik – Kierownik Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii;

dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR – Kierownik Kliniki Rehabilitacji;

prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska – Kierownik Zakładu Radiologii;

dr n. med. Sybilla Brzozowska – Mańskowska – Kierownik Bloku Operacyjnego;

dr n. med. Bożena Jaszczyk – Kierownik Zespołu Poradni;

mgr Paulina Klimek – Kierownik Centralnego Laboratorium Klinicznego;

mgr Monik Lipiec – Naczelna Pielęgniarka;

mgr farm. Anna Gdyńska – Kierownik Aptek;

mgr Jolanta Sochacka – pielęgniarka, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego;

mgr Karolina Nowak – pielęgniarka, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego;

mgr Beata Dziedzicka – specjalista mikrobiologii medycznej, diagnosta laboratoryjny;

Jarosław Waśko – technik Sterylizacji, Centralna Sterylizatornia.

Zakres zadań powołanego komitetu:

  1. opracowywanie i kontrola rocznych planów i kierunków w zakresie systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;
  2. ocena i analiza wyników działań podejmowanych w szpitalu przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
  3. opracowywanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych w Instytucie.

 

 

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

 

Przewodnicząca zespołu:

lek. Paweł Turczyn – Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów,

 

Członkowie zespołu:

mgr Jolanta Sochacka – pielęgniarka, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego;

mgr Karolina Nowak – pielęgniarka, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego;

mgr Beata Dziedzicka – specjalista mikrobiologii medycznej, diagnosta laboratoryjny.

 

Zakres zadań powołanego zespołu:

  1. opracowywanie, wprowadzanie i kontrola realizacji i skuteczności procedur i instrukcji  w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;
  2. prowadzenie kontroli wewnętrznej, a następnie przedstawianie wyników i wniosków z tej kontroli Dyrektorowi Instytutu i Komitetowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
  3. szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych;
  4. konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.

Sekretariat Komitetu kontroli zakażeń szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

e-mail: dyrektor.kliniczny@spartanska.pl
tel. (+48)22844-30-82