Przewodnicząca komitetu kontroli zakażeń szpitalnych:  

prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

 

Członkowie komitetu kontroli zakażeń szpitalnych:

prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak – Lekarz w Klinice i Poliklinice Wieku Rozwojowego

prof. nadzw. dr hab. n. med. Robert Gasik – Kierownik Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko – Kierownik Kliniki i Polikliniki Reumatologii;

prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska – Kierownik Zakładu Radiologii;

prof. nadzw. dr hab. n. med. Marzena Olesińska – Kierownik Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej;

dr hab. n. med. Krystyna Księżpolska-Orłowska – Konsultant w Klinice Rehabilitacji Kardiologicznej

dr Bożena Wojciechowska – Kierownik Centralnego Laboratorium Klinicznego;

mgr Katarzyna Karwicka – Naczelna Pielęgniarka;

lek. Barbara Skrobot – epidemiolog;

mgr Jolanta Sochacka – pielęgniarka epidemiologiczna;

mgr Marta Ługowska – pielęgniarka epidemiologiczna;

Marcin Paszyński – Sterylizator.

lek. Barbara  Skrobot – epidemiolog

mgr Jolanta Sochacka – pielęgniarka epidemiologiczna

mgr. Marta Ługowska – pielęgniarka epidemiologiczna

Marcin Paszyński – Technik sterylizator

 

Zakres zadań powołanego komitetu:

  1. opracowywanie i kontrola rocznych planów i kierunków w zakresie systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;
  2. ocena i analiza wyników działań podejmowanych w szpitalu przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
  3. opracowywanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych w Instytucie.

 

 

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

 

Przewodnicząca zespołu:

lek. epidemiolog Barbara Skrobot

 

Członkowie zespołu:

mgr Jolanta Sochacka – pielęgniarka epidemiologiczna;

mgr Marta Ługowska – pielęgniarka epidemiologiczna.

 

Zakres zadań powołanego zespołu:

  1. opracowywanie, wprowadzanie i kontrola realizacji i skuteczności procedur i instrukcji  w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;
  2. prowadzenie kontroli wewnętrznej, a następnie przedstawianie wyników i wniosków z tej kontroli Dyrektorowi Instytutu i Komitetowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
  3. szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych;
  4. konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.

Sekretariat Komitetu kontroli zakażeń szpitalnych oraz Zespółu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

e-mail: dyrektor.kliniczny@spartanska.pl
tel. (+48)22844-30-82