Program Profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

 

O projekcie:

 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji wspólnie z partnerem: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF” w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. realizuje projekt pn. „Program Profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” nr POWR.05.01.00-00-0012/18.

Głównym celem projektu jest wdrożenie w ośrodkach uczestniczących w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwego Specjalistycznego Ośrodka Leczenia Osteoporozy. Program ma pozwolić na wczesne wykrywanie podwyższonego ryzyka osteoporozy, szczególnie u kobiet będących w wieku aktywności zawodowej i umożliwienie leczenia choroby na wczesnym etapie, co zwiększa szanse na powodzenie leczenia i szanse utrzymania dobrego zdrowia pacjentek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Kto może wziąć udział w projekcie?

 
Personel medyczny: pielęgniarki i lekarze z placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, realizujących świadczenia zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w województwie mazowieckim i łódzkim, pielęgniarki zatrudnione w poradniach specjalistycznych leczenia osteoporozy, koordynatorzy zatrudnieni w szpitalach. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji może nawiązać współpracę z nawet 40 placówkami. Szczegółowe informacje poniżej.

Pacjentki: istnieje kilka sposobów na udział w Programie Profilaktyki Osteoporozy. W zakresie edukacji: uczestnictwo w licznych infoseminariach (informacje o nich będą pojawiać się na bieżąco), możliwość pozyskania informacji podczas usługi medycznej od przeszkolonych pielęgniarek i lekarzy ze współpracujących POZ.

W zakresie badań przesiewowych: skorzystanie z diagnostyki podstawowej i pogłębionej w placówkach medycznych.

Z korzyści płynących z programu może skorzystać ponad 6 tysięcy kobiet.
 

Informacje dla pacjentów:

 
Na osteoporozę choruje w Polsce ok. 2 500 000 osób. Osteoporoza jest metaboliczną chorobą kości charakteryzującą się zmniejszeniem gęstości kości, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz w rezultacie zwiększoną podatnością na złamania. Nazywamy ją „cichym złodziejem kości”.
 

Objawy:

 
Osteoporoza na początku nie daje dolegliwości bólowych, dlatego tak trudno jest ją dostrzec.  Objawy osteoporozy zależne są od liczby i miejsca złamań.

Przykładem jest złamanie przedniej części kręgu, które może przebiegać bezobjawowo lub skąpoobjawowo w postaci dyskomfortu przy staniu lub siadaniu. Zazwyczaj niewykryta odpowiednio wcześnie osteoporoza objawia się w końcu ostrym bólem, pojawiającym się nagle i niespodziewanie. Ruchy kręgosłupa są bardzo ograniczone, a ból wzmaga się nawet przy kaszlu czy kichaniu. Złamaniom często towarzyszy brak apetytu oraz wzdęcia brzucha.

Znacznie groźniejsze powikłania mogą dać jednak złamania krawędzi przedramienia, stawu biodrowego, końca kości udowej. Te poważne urazy prowadzą do niepełnosprawności, do szeregu komplikacji i chorób wtórnych, a także wzrostu ryzyka zgonu.

Do udziału w projekcie mogą przystąpić kobiety w wieku 50 – 70 lat (deklarujące pracę zawodową lub chęć podjęcia zatrudnienia) z podwyższonym ryzykiem złamań wg kalkulatora FRAX lub z dokonanym złamaniem niskoenergetycznym, u których lekarz nie zdiagnozował wcześniej osteoporozy i nie leczył w tym kierunku.

Pacjentki, które podejrzewają u siebie ryzyko wystąpienia osteoporozy proszone są o zgłaszanie się do współpracujących ośrodków na konsultację:

  • do pielęgniarki POZ,
  • do lekarza POZ,
  • do pielęgniarki w poradni specjalistycznej zajmującej się leczeniem osteoporozy,
  • do koordynatora działającego w strukturach szpitala, biorącego udział w projekcie.

Udział w projekcie gwarantuje szybką ścieżkę diagnostyczną. Kobiety, które zostaną zakwalifikowane do programu w trybie przyspieszonym zostaną umówione na wizytę do lekarza Reumatologa w Specjalistycznym Ośrodku Leczenia Osteoporozy w celu dokonania szczegółowej diagnostyki różnicowej, wykonania w razie potrzeby densytometrii, badania obrazowego RTG przy zidentyfikowanym złamaniu osteoporotycznym, badań biochemicznych i w konsekwencji skierowania do adekwatnej terapii.
 
Obecnie trwa nabór współpracujących ośrodków. Ich lista będzie na bieżąco udostępniana.
 

Informacje dla lekarzy i pielęgniarek z placówek POZ

 
Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych zainteresowane współpracą przy projekcie zapraszamy do przesyłania ofert.

Więcej informacji.
 

Korzyści dla współpracujących ośrodków i pacjentów:

 

  • szybka ścieżka diagnostyczna – od placówki POZ/ poradni specjalistycznej/ oddziału szpitalnego lub ambulatorium urazowego zajmującego się leczeniem złamań do specjalisty w Specjalistycznym Ośrodku Leczenia Osteoporozy, gdzie w razie konieczności zostanie zlecona dalsza diagnostyka,
  • materiały informacyjne o chorobie, edukację i działania profilaktyczne,
  • bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek i lekarzy w zakresie diagnostyki ryzyka złamań, wykrywania złamań niskoenergetycznych, postępowania prewencyjnego, zasad współpracy ze specjalistycznymi jednostkami diagnostyki i leczenia osteoporozy,
  • każde udzielone świadczenie objęte gratyfikacją finansową wynikającą z założeń Projektu.

Informacje dla pielęgniarek ze specjalistycznych ośrodków leczenia osteoporozy i pielęgniarek, fizjoterapeutów lub innych profesjonalistów zdrowia ze szpitali posiadających oddział traumatologii lub ortopedii lub SOR lub ambulatorium urazowe pojawią się wkrótce.