Klinika i Poliklinika Geriatrii

KIEROWNIK KLINIKI: prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Pielęgniarstwa Monika Maconko, Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

LEKARZE:

 • dr n. med. Anna Bijoś,
 • lek. Piotr Krzemiński,
 • lek. Piotr Sławiński,
 • lek. Iwona Jannasz,
 • lek. Paulina Paszkowska,
 • lek. Azzam Matar,
 • lek. Magdalena Wojtkowska-Stefaniak

REZYDENCI:

 • lek. Agata Sikora
 • lek. Grzegorz Graff

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki pielęgniarskiej realizowane są przez wykwalifikowany Zespół Pielęgniarski, wspierany przez Zespół Opiekunów Medycznych. Opieka pielęgniarska sprawowana jest na najwyższym poziomie, z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań i procedur pielęgniarskich.

PSYCHOLOG:

 • dr n. społ. Joanna Szczuka

SPECJALISTA FIZJOTERAPII:

 • dr n. o zdr. Teresa Sadura-Sieklucka

SPECJALISTA ŻYWIENIA KLINICZNEGO I DIETETYKI W CHOROBACH DIETOZALEŻNYCH:

 • dr n.med. Ewa Kądalska –  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki paliatywnej, opieki długoterminowej

GŁÓWNE ZADANIA I KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI:

 • diagnostyka i leczenie chorób wpływających na pogorszenie stanu zdrowia osób starszych z wielochorobowością, w szczególności z chorobami układu krążenia, układu oddechowego, metabolicznymi i przewodu pokarmowego.
 • optymalizacja kompleksowej opieki nad pacjentami z „wielkimi problemami geriatrycznymi”, w tym nad chorymi z zespołem kruchości, sarkopenią, zaburzeniami poznawczymi, zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, niedożywieniem, pogorszoną sprawnością funkcjonalną. Przeprowadzanie Całościowych Ocen Geriatrycznych (COG).
 • wykonywanie badań czynnościowych płuc z uwzględnieniem -spirometria, ocena współczynnika transferu płucnego CO, siły mięśni oddechowych, pletyzmografia.
 • diagnostyka funkcjonalna i aktywizacja pacjentów.
 • wykonywanie badań endoskopowych z uwzględnieniem- gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia.
 • ocena stanu odżywienia pacjentów, przeciwdziałanie niedożywieniu, poradnictwo dietetyczne, leczenie żywieniowe.
 • przesiewowe badanie stanu poznawczego i emocjonalnego pacjentów w podeszłym wieku. Prowadzenie pogłębionych badań stanu poznawczego w celu zróżnicowania zespołów otępiennych. Indywidualne konsultacje psychologiczne dla pacjentów i ich rodzin.
 • wykonywanie echokardiografii, badań czynności serca- Holter EKG i ciśnieniowy.

STRUKTURA KLINIKI I POLIKLINIKI GERIATRII:

 • Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego i Bronchofiberoskopii
 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
 • Pracownia Oceny Stanu Odżywienia i Diagnostyki Sarkopenii
 • Pracownia Badań Holterowskich
 • Pracownia Aktywizacji i Rehabilitacji Seniorów

KONTAKT:

Sekretariat:  mgr Agata Paczucha
tel. +48(22) 670-91-61
e-mail: klinika.geriatrii@spartanska.pl
telefon dla rodzin pacjentów, którzy aktualnie przebywają na oddziale: +48(22) 670-94-97