Pion Medyczny

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. med. Ewa Kądalska

 

 

Lekarze: Dr n. med. Anna Bijoś, lek. Agnieszka Skoczylas, lek. Piotr Sławiński, lek. Marcin Radkowski, lek. Iwona Jannasz, lek. Paulina Paszkowska

 

Zespół pielęgniarski:mgr Justyna Justyńska -specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, mgr Beata Oleksiak, mgr Andrzelika Michońska-specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, mgr Renata Kamińska, mgr Agnieszka Kowalska, mgr Beata Szymczuk, mgr Paulina Śliwa -Rosocha, mgr Elżbieta Więch, lic. piel. Kietlińska Emilia, lic. piel. Maria Studnicka-Tymków, lic. piel. Małgorzata Arcikiewicz – Zdrogowska, st. piel. Renata Nowak, st. piel. Iwona Raszkowska, piel. Stańczak Aneta, lic. piel. Świderska Klaudia, st. piel. Hanna Wietecha, st. piel. Zbrzeska Renata
 
Opiekunowie medyczni: Bernardetta Chałubińska, Katarzyna Imiela, Agnieszka Szyc, Grzegorz Zbieć
 
Psychologdr n. społ. Joanna Szczuka, mgr Małgorzata Laskowska
 
Specjalista fizjoterapii: dr n. o zdr. Teresa Sadura-Sieklucka

 

 

Główne zadania:

Diagnostyka i leczenie chorób wpływających na pogorszenie stanu zdrowia osób starszych z wielochorobowością, w szczególności z chorobami układu krążenia, układu oddechowego, metabolicznymi i przewodu pokarmowego.
Optymalizacja kompleksowej opieki nad pacjentami z „wielkimi problemami geriatrycznymi”, w tym nad chorymi z zespołem kruchości, sarkopenią, zaburzeniami poznawczymi, zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, niedożywieniem, pogorszoną sprawnością funkcjonalną. Przeprowadzanie Całościowych Ocen Geriatrycznych (COG).

 

Kontakt:

Sekretariat:  mgr Agata Paczucha, lek.Tatsiana Pats

tel. +48(22) 670-91-61

e-mail: klinika.geriatrii@spartanska.pl