Pion Medyczny

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. med. Ewa Kądalska

 

 

Lekarze: Dr n. med. Anna Bijoś, lek. Agnieszka Skoczylas, lek. Piotr Sławiński, lek. Marcin Radkowski, lek. Iwona Jannasz, lek. Paulina Paszkowska

 

Zespół pielęgniarski:

 • Weronika Kotarska Licencjat pielęgniarstwa / Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
 • Ewa Czepiel – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Urszula Bilska – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Justyna Justyńska – Licencjat Pielęgniarstwa / Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
 • Renata Kamińska – Mgr Pielęgniarstwa
 • Emilia Kietlińska – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Agnieszka Lis – Mgr Pielęgniarstwa
 • Andrzelika Michońska – Mgr Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
 • Beata Oleksiak – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Urszula Roszkowska-Kołacka – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Maria Studnicka-Tymków – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Beata Szymczuk – Magister Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Paulina Śliwa-Rosocha – Magister Pielęgniarstwa
 • Anna Trzcińska – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Hanna Wietecha – Pielęgniarka Dyplomowana

Opiekunowie medyczni: Bernardetta Chałubińska, Katarzyna Imiela, Agnieszka Szyc, Grzegorz Zbieć

Psychologdr n. społ. Joanna Szczuka, mgr Małgorzata Laskowska

Specjalista fizjoterapii: dr n. o zdr. Teresa Sadura-Sieklucka

 

 

Główne zadania:

Diagnostyka i leczenie chorób wpływających na pogorszenie stanu zdrowia osób starszych z wielochorobowością, w szczególności z chorobami układu krążenia, układu oddechowego, metabolicznymi i przewodu pokarmowego.
Optymalizacja kompleksowej opieki nad pacjentami z „wielkimi problemami geriatrycznymi”, w tym nad chorymi z zespołem kruchości, sarkopenią, zaburzeniami poznawczymi, zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, niedożywieniem, pogorszoną sprawnością funkcjonalną. Przeprowadzanie Całościowych Ocen Geriatrycznych (COG).

 

Kontakt:

Sekretariat:  mgr Agata Paczucha

tel. +48(22) 670-91-61

e-mail: klinika.geriatrii@spartanska.pl