Pion Medyczny

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

 

Lekarze: lek. Agnieszka Skoczylas, lek. Wojciech Ficek, lek. Marcin Radkowski, lek. Piotr Sławiński

 

Zespół pielęgniarski: dr n. med. Ewa Kądalska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego oraz opieki paliatywnej, mgr Justyna Justyńska, mgr Dorota Jacyna, mgr Beata Oleksiak, mgr Andrzelika Michońska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, mgr Beata Szymczuk, lic.piel. Maria Studnicka- Tymków,  piel. Hanna Wietecha, piel. Małgorzata Sowińska, piel. Bożena Mucha, piel. Agnieszka Kowalska

Opiekunowie medyczni:  Agnieszka Trojańska, Elżbieta Pyrzanowska, Daniel Bakier, Grzegorz Zbieć

Psycholog: mgr Katarzyna Humięcka

 

Główne zadania:

•    diagnostyka i leczenie chorób  wpływających na pogorszenie stanu zdrowia osób starszych  ze złożonymi problemami zdrowotnymi

•    planowanie dalszego leczenia, pielęgnacji i  rehabilitacji osób po 60 r. ż.

•    poprawa komfortu życia w przypadku chorób przewlekłych i nieuleczalnych

 

Kontakt

Sekretariat: Ewa Dominiak

tel. +48(22) 670-91-61

e-mail: klinika.geriatrii@spartanska.pl