Klinika i Poliklinika Geriatrii

 

 

Pion Medyczny

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Monika Maconko

 

 Lekarze:

 • Dr n. med. Anna Bijoś,
 • lek. Piotr Krzemiński,
 • lek. Piotr Sławiński,
 • lek. Iwona Jannasz,
 • lek. Paulina Paszkowska,
 • lek. Azzam Matar,
 • lek. Magdalena Wojtkowska-Stefaniak

Rezydenci:

 • lek. Agata Sikora
 • lek. Grzegorz Graff

 Zespół pielęgniarski:

 • Aleksandra Korga mgr pielęgniarstwa / z-ca pielęgniarki oddziałowej
 • Renata Kamińska – mgr pielęgniarstwa
 • Emilia Kietlińska – mgr pielęgniarstwa
 • Agnieszka Lis – mgr pielęgniarstwa
 • Beata Oleksiak – mgr pielęgniarstwa
 • Maria Studnicka-Tymków – licencjat pielęgniarstwa
 • Beata Szymczuk – mgr pielęgniarstwa / pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Paulina Śliwa-Rosocha – mgr pielęgniarstwa
 • Hanna Wietecha – pielęgniarka dyplomowana
 • Agnieszka Kowalczyk – pielęgniarka dyplomowana
 • Iwona Antkiewicz – pielęgniarka dyplomowana, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, anestezjologicznego, neurologicznego.
 • Katarzyna Dołęga –  mgr pielęgniarstwa / specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Klaudia Świderska – mgr pielęgniarstwa

Opiekunowie medyczni:

 • Honorata Dams,
 • Dorota Gołaszewska,
 • Katarzyna Imiela,
 • Agnieszka Liwińska,
 • Dorota Wyszomierska,
 • Grzegorz Zbieć

Psycholog

 • dr n. społ. Joanna Szczuka

Specjalista fizjoterapii:

 • dr n. o zdr. Teresa Sadura-Sieklucka

Specjalista żywienia klinicznego i dietetyki w chorobach dietozależnych:

 • dr n.med. Ewa Kądalska –  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki paliatywnej, opieki długoterminowej

 

Główne zadania i kierunku działalności:

 • diagnostyka i leczenie chorób wpływających na pogorszenie stanu zdrowia osób starszych z wielochorobowością, w szczególności z chorobami układu krążenia, układu oddechowego, metabolicznymi i przewodu pokarmowego.
 • optymalizacja kompleksowej opieki nad pacjentami z „wielkimi problemami geriatrycznymi”, w tym nad chorymi z zespołem kruchości, sarkopenią, zaburzeniami poznawczymi, zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, niedożywieniem, pogorszoną sprawnością funkcjonalną. Przeprowadzanie Całościowych Ocen Geriatrycznych (COG).
 • wykonywanie badań czynnościowych płuc z uwzględnieniem -spirometria, ocena współczynnika transferu płucnego CO, siły mięśni oddechowych, pletyzmografia.
 • diagnostyka funkcjonalna i aktywizacja pacjentów.
 • wykonywanie badań endoskopowych z uwzględnieniem- gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia.
 • ocena stanu odżywienia pacjentów, przeciwdziałanie niedożywieniu, poradnictwo dietetyczne, leczenie żywieniowe.
 • przesiewowe badanie stanu poznawczego i emocjonalnego pacjentów w podeszłym wieku. Prowadzenie pogłębionych badań stanu poznawczego w celu zróżnicowania zespołów otępiennych. Indywidualne konsultacje psychologiczne dla pacjentów i ich rodzin.
 • wykonywanie echokardiografii, badań czynności serca- Holter EKG i ciśnieniowy.

W strukturze Kliniki i Polikliniki Geriatrii znajdują się następujące pracownie:

 • Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego i Bronchofiberoskopii
 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
 • Pracownia Oceny Stanu Odżywienia i Diagnostyki Sarkopenii
 • Pracownia Badań Holterowskich
 • Pracownia Aktywizacji i Rehabilitacji Seniorów

Kontakt:

Sekretariat:  mgr Agata Paczucha

tel. +48(22) 670-91-61

e-mail: klinika.geriatrii@spartanska.pl

telefon dla rodzin pacjentów, którzy aktualnie przebywają na oddziale: +48(22) 670-94-97