Pion Medyczny

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Monika Maconko

 

 

Lekarze: Dr n. med. Anna Bijoś, lek. Agnieszka Skoczylas, lek. Piotr Sławiński, lek. Iwona Jannasz, lek. Paulina Paszkowska, lek. Azzam Matar, lek. Magdalena Wojtkowska-Stefaniak

Rezydenci: lek. Magdalena Bilny-Paluch, lek. Agata Sikora

 

Zespół pielęgniarski:

 • Aleksandra Kądziela mgr pielęgniarstwa / z-ca pielęgniarki oddziałowej
 • Renata Kamińska – mgr pielęgniarstwa
 • Emilia Kietlińska – mgr pielęgniarstwa
 • Agnieszka Lis – mgr pielęgniarstwa
 • Beata Oleksiak – mgr pielęgniarstwa
 • Maria Studnicka-Tymków – licencjat pielęgniarstwa
 • Beata Szymczuk – mgr pielęgniarstwa / pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Paulina Śliwa-Rosocha – mgr pielęgniarstwa
 • Hanna Wietecha – pielęgniarka dyplomowana
 • Agnieszka Kowalczyk- pielęgniarka dyplomowa
 • Iwona Antkiewicz – pielęgniarka dyplomowana, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, anestezjologicznego, neurologicznego.

Opiekunowie medyczni: Honorata Dams, Dorota Gołaszewska, Katarzyna Imiela, Agnieszka Liwińska, Dorota Wyszomierska, Grzegorz Zbieć

Psychologdr n. społ. Joanna Szczuka

Specjalista fizjoterapii: dr n. o zdr. Teresa Sadura-Sieklucka

 

 

Główne zadania:

Diagnostyka i leczenie chorób wpływających na pogorszenie stanu zdrowia osób starszych z wielochorobowością, w szczególności z chorobami układu krążenia, układu oddechowego, metabolicznymi i przewodu pokarmowego.
Optymalizacja kompleksowej opieki nad pacjentami z „wielkimi problemami geriatrycznymi”, w tym nad chorymi z zespołem kruchości, sarkopenią, zaburzeniami poznawczymi, zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, niedożywieniem, pogorszoną sprawnością funkcjonalną. Przeprowadzanie Całościowych Ocen Geriatrycznych (COG).

 

Kontakt:

Sekretariat:  mgr Agata Paczucha

tel. +48(22) 670-91-61

e-mail: klinika.geriatrii@spartanska.pl