• Konkurs na udzielanie udzielanie świadczeń w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w klinikach NIGRiR
   • Konkurs na udzielanie udzielanie świadczeń w zakresie radiologii
   • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w klinikach NIGRiR
   • Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich
   • Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii – nadzorowanie i opisywanie badań tomografii komputerowej
   • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych
   • Konkurs na udzielanie zamówienia na u udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji dermatologicznych
   • Konkurs na udzielanie zamówienia na u udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii
    • OGŁOSZENIE – 20.02.2018 – (pobierz plik)
    • Załączniki – (pobierz plik)
    • Przedłużenie terminu składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii – (pobierz plik)
    • Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii (pobierz plik)
   • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii w Zespole Poradni
   • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii dziecięcej w Zespole Poradni
   • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii
   • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neuroortopedii
   • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich
   • Konkurs w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w klinikach NIGRiR

 

   • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji w Zespole Poradni NIGRiR
   • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii w Zespole Poradni NIGRiR
   • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w klinikach NIGRiR
   • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii