J.Perzynska-Mazan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Pracowni EMG: dr n. med. Joanna Perzyńska-Mazan – specjalista neurolog
Technik: Justyna Nadolska, mgr Jolanta Gałecka

 

Pracownia EMG wyposażona jest w  najnowocześniejszy na rynku aparat emg- Nihon Koden Neuropack X1, za pomocą którego wykonywane są  badania neurograficzne (ENG) – badanie przewodnictwa nerwowego  oraz  elektromiograficzne (badanie mięśni elektrodą igłową).

 

W Pracowni EMG wykonuje się badania diagnostyczne obejmujące:

  • różnicowanie obwodowego uszkodzenia neurogennego z uszkodzeniem miogennym
  • choroby złącza nerwowo – mięśniowego: miastenia, zespoły miasteniczne
  • choroby mięśni (miopatie wrodzone, dystrofie mięśniowe, miotonie, zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórno-mięśniowe, inne rodzaje uszkodzeń mięśni)
  • uszkodzenia nerwów o różnej etiologii (polineuropatie wrodzone i nabyte,  zespoły uciskowe nerwów obwodowych, pourazowe uszkodzenia nerwów obwodowych)
  • różnicowanie między uszkodzeniem komórek rogów przednich a uszkodzeniem korzeni nerwowych bądź splotów
  • schorzenia jednostki ruchowej powodujące kurcze i sztywność mięśni (tężyczka, neuromiotonia, zespół sztywności uogólnionej)