Pracownia EMG

 

Pracownia EMG wyposażona jest w wysokiej klasy system pomiarowy MEB-2300 Neuropack X1 firmy Nihon Kohden, zawierający dwunastokanałowy wzmacniacz, który spełnia wymagania nawet najtrudniejszych zastosowań.

W pracowni EMG przeprowadzane są badania elektroneurograficzne(ENG) – badanie przewodnictwa nerwowego oraz elektromiograficzne (EMG)- badanie mięśni elektrodą igłową.

 

W Pracowni EMG wykonuje się badania diagnostyczne obejmujące:

  • różnicowanie obwodowego uszkodzenia neurogennego z uszkodzeniem miogennym
  • choroby złącza nerwowo – mięśniowego: miastenia, zespoły miasteniczne
  • choroby mięśni (miopatie wrodzone, dystrofie mięśniowe, miotonie, zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórno-mięśniowe, inne rodzaje uszkodzeń mięśni)
  • uszkodzenia nerwów o różnej etiologii (polineuropatie wrodzone i nabyte,  zespoły uciskowe nerwów obwodowych, pourazowe uszkodzenia nerwów obwodowych)
  • różnicowanie między uszkodzeniem komórek rogów przednich a uszkodzeniem korzeni nerwowych bądź splotów
  • schorzenia jednostki ruchowej powodujące kurcze i sztywność mięśni (tężyczka, neuromiotonia, zespół sztywności uogólnionej)