Zakład Biologii Molekularnej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Kierownik: dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR (pobierz plik)
 

Z-ca Kierownika: dr n. med. Anna Wajda (adiunkt)  
 
Zespół: dr hab. n. med. Piotr Piotrowski (prac. naukowy), mgr biotech. Barbara Stypińska (prac. naukowy), mgr inż. Ewa Walczuk, mgr Tomasz Kmiołek, Wiesława Frankowska, mgr inż. Ewa Rzeszotarska

 

 

Główne zadania i kierunki działalności:

 1. Prace naukowo-badawcze nad procesem przewlekłego zapalenia
 2. Badania molekularne przewlekłych chorób reumatycznych:
 • poznanie istoty defektu chorób reumatycznych oraz zagadnień korelacji pomiędzy obrazem klinicznym a genotypem choroby
 • badania funkcji microRNA w których zaburzona ekspresja może prowadzić do zmian inicjujących proces zapalny
 • ocena profilu wolno- krążących i wewnątrzkomórkowych miRNA u pacjentów z RZS, TRU, MCTD oraz TU
 • badania interakcji miRNA: mRNA
 • modulowania równowagi/różnicowania/liczby komórek T
 • wpływ wariantów genetycznych czynników transkrypcyjnych i cytokin na równowagę Treg/Th17
 • analiza funkcji i znaczenia komórek dendrytycznych
 • ocena profilu białkowego u pacjentów reumatycznych
 • Medycyna spersonalizowana – pogłębianie wiedzy na temat bezpiecznej i skutecznej terapii w oparciu o podłoże genetyczne i epigenetyczne, a w konsekwencji opracowanie nowych strategii terapeutycznych dla pacjentów z lekoopornością / innymi efektami ubocznymi.
 • badanie metylacji DNA
 • sekwencjonowanie nowej generacji NGS
 1. Molekularne mechanizmy procesu starzenia:
 • opracowanie metodę diagnozowania sarkopenii na podstawie badania klinicznego, wyników genetycznych i epigenetycznych, testów czynnościowych i oceny morfologicznej starzejących się mięśni prążkowanych w przebiegu sarkopenii
 • analizy przesiewowe w celu wykrycia mikroRNA związanych z sarkopenią
 • badania na mięśniach szkieletowych – analiza profilu ekspresji genów, ekspresji miRNA

Doktoraty, habilitacje, profesury:

 • doktoraty – 11
 • habilitacje – 2
 • tytuły profesorskie – 1
 1. Kontakt
 2. Zakład Biologii Molekularnej
 3. ul. Spartańska 1
 4. 02-637 Warszawa
 5. tel. +48 22 670 91 90
 6. e-mail:  zaklad.biochemii@spartanska.pl

 

 1. Kierownik Zakładu
 2. dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR
 3. e-mail: agnieszka.paradowska-gorycka@spartanska.pl

 

 1. Z-ca Kierownika
 2. dr n. med. Anna Wajda
 3. e-mail: anna.wajda@spartanska.pl