OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kierownik: dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. nadzw.
Zespół: dr n. med. Anna Wajda (zatrudniona na stanowisku adiunkta), mgr biotech. Barbara Stypińska, mgr Agnieszka Grzybowska-Kowalczyk, mgr inż. Ewa Walczuk
Pracownicy techniczni: Wiesława Frankowska, mgr Tomasz Kmiołek

 

Główne zadania i kierunki działalności:

 1. Prace naukowo-badawcze nad procesem przewlekłego zapalenia
 2. Badania molekularne przewlekłych chorób reumatycznych:
 • poznanie istoty defektu chorób reumatycznych oraz zagadnień korelacji pomiędzy obrazem klinicznym a genotypem choroby
 • patologia molekularna
 • badania funkcji microRNA w których zaburzona ekspresja może prowadzić do zmian inicjujących proces zapalny
 • ocena profilu wolno- krążących i wewnątrzkomórkowych miRNA u pacjentów z RZS, TRU, MCTD oraz TU
 • badania interakcji miRNA: mRNA
 • modulowania równowagi/różnicowania/liczby komórek T
 • wpływ wariantów genetycznych czynników transkrypcyjnych i cytokin na równowagę Treg/Th17
 • analiza funkcji i znaczenia komórek dendrytycznych
 • ocena profilu cytokinowego u pacjentów reumatycznych

 

Granty realizowane w Zakładzie Biologii Molekularnej:

1) „Analiza wewnątrzkomórkowych i wolno-krążących microRNA związanych z równowaga komórek Treg i Th17 u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)” (kierownik projektu dr n med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, lata realizacji projektu: 2016-2019), projekt finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki (OPUS)

2) „Genetyczne i epigenetyczne różnice w szlaku sygnalizacyjnym U1-RNP/TLRs/IFN w patogenezie i obrazie klinicznym mieszanej choroby tkanki łącznej (MCTD)” (kierownik projektu dr n med. Agnieszka Paradowska-Gorycka,  lata realizacji projektu: 2016 – 2018), projekt finansowany przez Naukową Fundację Polpharmy

Projekty realizowane w Zakładzie Biologii Molekularnej w ramach programów statutowych NIGRiR w ostatnich 5 latach

1) S/13  „Udział czynników genetycznych w patogenezie i obrazie klinicznym zapalnych chorób tkanki łącznej (RZS, TRU, MCTD)”; lata realizacji 2015-2017;

2) „Badanie udziału komórkowych mediatorów odczynu zapalnego w rozwoju nabytej i wrodzonej odporności”; lata realizacji 2012-2014;

3) „Rola potencjału redox w interakcji neutrofil-makrofag hodowanych w płynie stawowym pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów”; lata realizacji 2015-2017;

4) „Immunologiczne i genetyczne uwarunkowania rozwoju zespołu Sjogrena”; lata realizacji 2012-2014;

5) ” Ocena wpływu czynników immunologicznych i genetycznych na rozwój miażdżycy u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym, mieszaną choroba tkanki łącznej i zespołem antyfosfolipidowym”; lata realizacji 2015-2017.

 

Doktoraty, habilitacje, profesury:

 • doktoraty – 11
 • habilitacje – 2
 • tytuły profesorskie – 1

Kontakt
Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel. +48 22 670 91 90
e-mail:  zaklad.biochemii@spartanska.pl