Wydarzenia i aktualności

Opublikowano 26 stycznia 2023, 03:00

 

Wydarzenia / Aktualności


 

 

Planowane wydarzenia  2023 r.

 

60 lecie powstania czasopisma Reumatologia 1963-2023

42 konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych                                          

Pióra  – nagrody czasopisma Reumatologia

Webinary doskonalące warsztat naukowca

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Pacjent post-COVID-owy. Co już wiemy, a co przed nami?

 

Oddajemy Państwu publikację będącą zbiorem artykułów doświadczonych naukowców z wiodących ośrodków klinicznych i instytutów badawczych, którzy opisali sytuację pandemiczną w latach 2021-2022 w różnych obszarach terapeutycznych, postępy naukowe i medyczne oraz aktualne wytyczne dotyczące opieki nad pacjentem pocovidowym. Publikacja jest kontynuacją zbioru artykułów wydanych w 2021 roku pt.: „Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje , a co się zmienia?

 

Publikowane teksty powstały na podstawie wykładów prezentowanych na konferencji „Pacjent post-COVID-owy, co już wiemy, a co przed nami?, która odbyła się w formie hybrydowej w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie w dniach 14–15 listopada 2022 roku. Była to druga konferencja organizowana przez NIGRiR dzięki grantowi Ministerstwa Edukacji i Nauki
w ramach programu „Doskonała Nauka”, której tematyka poruszała przede wszystkim problem COVID-19 w aspektach: naukowym, klinicznym i epidemiologicznym. W czasie konferencji omówiono tematy odległych następstw COVID-19, problemów organizacyjnych w ochronie zdrowia wynikających z pandemii oraz możliwości wykorzystania współczesnych narzędzi komunikacyjnych do przepływu
wiedzy.

 

Redaktor Naukowy

Maria Maślińska

 

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Doskonała Nauka” nr projektu DNK/SP/549767/2022 kwota dofinansowania 257 600,00 zł, całkowita wartość projektu 287 100,00 zł

 

Publikacja jest dostępna w postaci e-wydania

https://doi.org/10.5281/zenodo.7767356

 

Zapraszamy do lektury!

 

 

 

 

Szanowni Państwo Naukowcy, Pracownicy NIGRiR,

w związku z ogromnym zainteresowaniem webinariami, dotyczącymi publikacji artykułów naukowych, serdecznie zapraszamy na kolejną edycję, tym razem spotkanie odbędzie się stacjonarnie w Auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, przy ul. Spartańskiej 1 w Warszawie

 

Seminar on scholary writing and editing

data: 22 marca 2023, godz. 12.00-16.00

miejsce: Aula NIGRiR

udział w spotkaniu: jest bezpłatny

link do rejestracji: https://forms.gle/pcbyS1LtTtGxjgiP9

uczestnicy otrzymają certyfikat

Seminarium zostało dofinansowane w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” Ministra Edukacji i Nauki

 


Wydarzenia

2022

  • 14–11.2022 r – II Konferencja naukową „Pacjent post-COVID-owy. Co już wiemy, a co przed nami?”. Na konferencji przedstawiono doświadczenia ośrodków klinicznych, które zmierzyły się z sytuacją pandemiczną w 2021 roku i kontynuowały leczenie chorych w trakcie 4–6 fali pandemii w różnych obszarach terapeutycznych. W trakcie konferencji eksperci omówili prowadzone badania kliniczne u pacjentów po przejściu COVID-19 w CWBK NIGRiR, przedstawili aktualne wyzwania i problemy opieki medycznej nad pacjentem post-COVID-owym, podejmą również aktualny temat współistnienia wirusa grypy z wirusem SARS-CoV-2, w okresie jesiennym.

Dzień 1-2:

  • Publikacja pokonferencyjna: „Pacjent post-COVID-owy. Co już wiemy, a co przed nami?”

 

  • 01.2022 – Webinar: Zasady prezentacji wyników badań i obserwacji klinicznych. Wykładowcy: prof. Armen Gasparyan, dr Maria Maślińska, dr Olena Zimba

 

2021

  • 6-7.09.2021 – Ogólnopolska konferencja naukowa: „Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia?”. Na konferencji przedstwaiono najnowsze rozwiązania w zakresie opieki nad pacjentem po przebytej chorobie SARS-CoV-2 poparte doświadczeniem wybitnych specjalistów w obszarze diagnostyki i leczenia chorych z COVID-19, z różnych dziedzin medycyny i nauk pokrewnych. Eksperci przedstawili aktualne rekomendacje w zakresie terapii lekowych i nielekowych dedykowane chorym z COVID-19 oraz polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne i organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi. Wiodącym tematem konferencji była dyskusja prowadzona przez ekspertów, dotycząca opieki nad pacjentem po przebytej chorobie, cierpiącym na „zespół po-COVID-owy” oraz propozycje zmian w tym zakresie.

 

  • Publikacja pokonferencyjna: Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia? (pdf)

 

 

2020

 

  • 20-21.11.2020 – „Choroby reumatyczne w nauce, publikacjach, naukowych i w systemie ochrony zdrowia”. Projekt współfinansowany jest z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program „Doskonała nauka, wsparcie konferencji naukowych”.

 

  • Publikacja pokonferencyjna: Choroby reumatyczne w nauce, publikacjach, naukowych i w systemie ochrony zdrowia (pdf)

 

  • 11.2020 rozdanie nagród czasopisma „Reumatologia”, transmitowana on-line.

Lista laureatów:

Złote Pióro Reumatologii w roku 2019 dla: Piotra Wojdasiewicza, Anny Wajdy, Ewy Haładyj, Katarzyny Romanowskiej-Próchnickiej, Anny Felis-Giemzy, Jolanty Nałęcz-Janik, Marceli Walczyk, Marzeny Olesińskiej, Beaty Tarnackiej, Agnieszki Paradowskiej-Goryckiej za pracę pt. IL-35, TNF-α, BAFF, and VEGF serum levels in patients with different rheumatic diseases

 

Srebrne Pióro Reumatologii w roku 2019 dla: Andrzeja Pawlika, Agnieszki Paradowskiej-Goryckiej, Krzysztofa Safranowa, Violetty Dziedziejko,  Grażyny Dutkiewicz, Sylwii Słuczanowskiej-Głąbowskiej, Zygmunta Juzyszyna, Marka Droździka za pracę pt. SLC22A5 polymorphism associated with risk of extra-articular manifestations in rheumatoid arthritis patients

 

Brązowe Pióro Reumatologii w roku 2019 dla: Marii Maślińskiej, Agnieszki Paradowskiej-Goryckiej, Małgorzaty Mańczak, Kingi Kostyry-Grabczak, Brygidy Kwiatkowskiej za pracę pt. The level of TGF-β in sera of patients with primary Sjögren’s syndrome

 

Brązowe Pióro Reumatologii w roku 2019 dla: Marty Madej, Patryka Woytali, Marka Frankowskiego, Łukasza Lubińskiego, Renaty Sokolik, Agaty Sebastian,  Beaty Maciążek-Chyry, Piotra Wilanda za pracę pt. Tofacitinib in the treatment of active rheumatoid arthritis – single-center experience

 

  • 18-19.11.2020 – Good practices in the writing of scientific articles/Dobre praktyki w pisaniu medycznych artykułów naukowych.

Facebook

https://www.facebook.com/ReumatologiaJ/

Twitter

https://twitter.com/ReumatologiaJ/

Youtube

https://www.youtube.com/results?search_query=Central+and+Eastern+European+Rheumatology+Research

 

  • Suplement czasopisma Reumatologia. Artykuły są dostępne pod linkiem cza

 

Historia czasopisma

2022
50-lecie czasopisma Reumatologia

23 maja 2013 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 13/15 odbyła się uroczystość Jubileuszu 50-lecia czasopisma Reumatologia. Galę poprowadziła prof. Anna Jędryka-Góral, redaktor naczelna Reumatologii, wraz z redaktor Małgorzatą Wiśniewską. W czasie spotkania uhonorowano osoby najbardziej zasłużone dla rozwoju czasopisma wręczając im pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Minister Aleksander Sopliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w krótkim wystąpieniu podkreślił rolę czasopisma Reumatologia w poszerzaniu oraz popularyzowaniu wiedzy na temat chorób reumatycznych.

 

Czasopismo „Reumatologia” jest dwumiesięcznikiem naukowym adresowanym do lekarzy reumatologów, ortopedów i internistów, naukowców i klinicystów. Historia tworzenia czasopisma sięga początków powstania Instytutu Reumatologii w Warszawie i ewoluuje od „Reumatologicznego Biuletynu Informacyjnego”, przez „Postępy Reumatologii”, „Reumatologię polską” do współczesnego czasopisma naukowego „Reumatologia”, które ukazuje się od 1963 roku.

Inicjatorką powstania i pierwszym redaktorem czasopisma naukowego przy Instytucie Reumatologii była profesor Eleonora Reicher, wspaniały lekarz, organizator i naukowiec. Kolejnym redaktorem naczelnym przez długie lata był profesor Włodzimierz Brühl.

Od początku czasopismo publikowało prace przeglądowe i oryginalne w języku polskim ze streszczeniami w językach angielskim i rosyjskim. Obecnie „Reumatologia” jest czasopismem wydawanym w języku angielskim i indeksowanym w wielu międzynarodowych bazach naukowych, takich jak: PubMed Central (PMC), Academic Journals Database, Bielefeld Academic Search Engine, BIOSIS Previews, Chemical Abstracts CAS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, Electronic Journals Library (EZB), EMBASE, Free Medical Journals, Genamics/JournalSeek, Geneva Foundation Free Medical Journals, Harvard Libraries – University of California Libraries, HINARI Access to Research, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Index Copernicus, J-Gate, NewJour, Polish Minsitry of Science and Higher Education (PMSHE), Polish Medical Library (GBL), ProQuest, RedLink, SCIRUS, SCOPUS, Swiss University Library Network (RERO), Web of Science Core Collection, WorldCat, ZETOC.

 

Od stycznia 2005 r. „Reumatologia” jest wydawana w formacie zgodnym z wymogami Unii Europejskiej. Czasopismo dostępne jest również

w formie elektronicznej. Organ Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (dawniej Instytutu Reumatologii) oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Redaktorami naczelnymi czasopisma po wymienionych poprzednio byli kolejno profesorowie: Stanisław Luft, Jacek Pazdur, Anna Jędryka-Goral oraz Eugeniusz Józef Kucharz.

Obecny skład redakcji:

Redaktor naczelna

Maria Maślińska

Redaktorzy tematyczni – nauki podstawowe

Agnieszka Paradowska-Gorycka, Katarzyna Fischer

Redaktorzy współpracujący

Iwona Czarnecka, Bogna Grygiel-Gorniak, Kinga Kostyra-Grabczak, Anna Masiak, Ciro Manzo

Redaktor mediów społecznościowych

Olena Zimba

Redaktorzy językowi

Marzena Demska, Richard Ashcroft, Krzysztof Maśliński

Redaktorzy statystyczni:

Małgorzata Misztal, Paweł Żuchowski

Redaktor prowadząca

Irena Lisiewska

Redaktor/sekretarz redakcji

Agnieszka Urban-Tychmanowicz

Czasopismo prowadzi politykę zgodną z zaleceniami International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), od 2013 r. oficjalnie jest na liście czasopism działających zgodnie z tymi rekomendacjami. Czasopismo wykorzystuje systemy antyplagiatowe. Dla czytelników dostępne jest w systemie otwartym. Autorzy nadsyłanych artykułów pochodzą z krajów całego świata, m.in. Szwajcarii, Włoch, Kanady, Iranu, Izraela, Meksyku, Turcji, Ukrainy, Słowacji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych. Dzięki współpracy z recenzentami polskimi i zagranicznymi zachowana jest dbałość o poziom merytoryczny publikowanych prac. Co roku przyznawane są nagrody dla polskich autorów najlepszych prac oryginalnych: Złote, Srebrne i Brązowe Pióra „Reumatologii”. Czasopismo prowadzi szerzej pojętą działalność edukacyjną, organizując szkolenia pisania prac naukowych. „Reumatologia” była też patronem medialnym wielu ważnych konferencji naukowych, np. 5th International Academy of Autoimmunity, która odbyła się w dniach 13–15 grudnia 2019 r. w Warszawie.

Redakcja we współpracy z radą naukową czasopisma, wsparciem recenzentów oraz wysiłkiem autorów stara się o dalszą ewaluację i wejście do grona czasopism objętych punktacją Impact Factor. Obecnie prace opublikowane w „Reumatologii” mogą być podstawą do ewaluacji naukowej pracowników nauki i adeptów aspirujących do stopnia naukowego doktora.