Badania obrazowe RTG, USG, MR (rezonans magnetyczny)

Rejestracja Zakładu Radiologii Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

jest czynna w godz. 7.50-17.00

Zapisy na badania MR, RTG, TK, USG i badania densytometryczne odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii, drogą mailową zaklad.radiologii@spartanska.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

W mailu należy przesłać: czytelny skan skierowania na badanie albo kod dostępu z nr. pesel, w treści wiadomości wpisać telefon kontaktowy.

Ze względu na dużą liczbę przesyłanych maili,

czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 7 dni roboczych.

BADANIA MR:

BADANIA  TK (tylko komercyjnie):

BADANIA  RTG:

  • Przygotowanie do badania RTG jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa lędźwiowego i stawów krzyżowo-biodrowych (pobierz plik)
  • Przygotowanie do badania RTG przełyku (pobierz plik)
  • Upoważnienie do odbioru wyników badań (pobierz plik)
  • Upoważnienie do wysyłki wyników badań (pobierz plik)
  • Zgoda rodzica/opiekuna na badanie (pobierz plik)
  • Informacja o ciąży (pobierz plik)

 

BADANIA  USG:

BADANIA  DENSYTOMETRII:

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI NA ŚRODOWISKO (pobierz plik)

UWAGA: osoby nieletnie powinny zgłosić się na badanie obrazowe z rodzicem/opiekunem prawnym oraz posiadać Książeczkę zdrowia dziecka.

Opłaty:

numer konta z danymi do przelewu:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

  1. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

KONTO: Alior Bank S.A. 37 2490 0005 0000 4530 4468 0720

– 9,80zł. – polecona za potwierdzeniem odbioru

– 11,80zł. – polecona za potwierdzeniem odbioru + PRIORYTET