dla Pacjentów

 

 

Rejestracja Zakładu Radiologii Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jest czynna w godz. 7.50-17.00

Zapisy na badanie RTG odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii lub telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

Zapisy na badanie USG odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii lub telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

Zapisy na badanie densytometryczne odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii, telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

Zapisy na badanie MR (umowa z NFZ i komercyjne) odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii, drogą mailową zaklad.radiologii@spartanska.pl., jak również telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

W mailu należy przesłać: czytelny skan skierowania na badanie MR, w treści wiadomości telefon kontaktowy, imię, nazwisko, nr pesel, adres wraz z kodem pocztowym. Ze względu na dużą liczbę przesyłanych maili, czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 15 dni roboczych.

Skierowanie na badanie MR musi zawierać następujące dane:

  • Datę wystawienia skierowania
  • Czytelną pieczęć jednostki kierującej z następującymi informacjami:

  – nazwa podmiotu, adres, REGON, numer telefonu

  – numer umowy NFZ

  – numer księgi resortowej

  – siódmą  część kodu resortowego

  – ósmą część kodu resortowego

  • Imię i nazwisko pacjenta
  • Numer PESEL
  • Adres
  • Rozpoznanie choroby oraz kod ICD 10
  • Pieczątkę i podpis lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu

Ankietę na badanie MR należy wypełnić przed badaniem:

UWAGA: osoby nieletnie powinny zgłosić się na badania obrazowe z rodzicem/opiekunem prawnym

 

Przygotowanie do badania MR:

 • Przygotowanie do badania MR (rezonansu magnetycznego) (pobierz plik)
 • Przygotowanie do badania RTG stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa lędźwiowego (pobierz plik)
 • Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej (pobierz plik)

 

Upoważnienie do przesłania wyniku badania (USG, RTG, MR) – (pobierz plik)

 

Opłaty

 

– numer konta z danymi do przelewu:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im.prof.dr hab.med. Eleonora Reicher

 1. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

NIP 525-001-10-42

KONTO : Alior Bank S.A. 37 2490 0005 0000 4530 4468 0720

– kwotę za przesłanie wyników badań – 15 zł

– ceny błon (klisz) i CD:

 • mała klisza – 7,38 zł
 • duża klisza – 14,76 zł
 • płyta CD – 3,69 zł