dla Pacjentów

 

 

Rejestracja Zakładu Radiologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jest czynna w godz. 7.50-17.00

 

Zapisy na badanie RTG odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii lub telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

Zapisy na badanie USG odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii lub telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

Zapisy na badanie densytometryczne odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii, lub telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

Zapisy na badanie MR (umowa z NFZ i komercyjne) odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii, drogą mailową zaklad.radiologii@spartanska.pl., jak również telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

Zapisy na badanie TK (komercyjne) odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii, drogą mailową zaklad.radiologii@spartanska.pl., jak również telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

W mailu należy przesłać: czytelny skan skierowania na badanie MR lub TK, w treści wiadomości telefon kontaktowy, imię, nazwisko, nr pesel, adres wraz z kodem pocztowym. Ze względu na dużą liczbę przesyłanych maili, czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 15 dni roboczych.

Skierowanie na badanie MR musi zawierać następujące dane:

 • Datę wystawienia skierowania
 • Czytelną pieczęć jednostki kierującej z następującymi informacjami:

– nazwa podmiotu, adres, REGON, numer telefonu

– numer umowy NFZ

– numer księgi resortowej

– siódmą  część kodu resortowego

– ósmą część kodu resortowego

 • Imię i nazwisko pacjenta
 • Numer PESEL
 • Adres
 • Rodzaj badania
 • Rozpoznanie choroby oraz kod ICD 10
 • Pieczątkę i podpis lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu

Ankietę na badanie MR lub TK, które należy wypełnić przed badaniem:

UWAGA: osoby nieletnie powinny zgłosić się na badania obrazowe z rodzicem/opiekunem prawnym

 

Przygotowanie badań wykonywanych w Zakładzie Radiologii NIGRiR:

 • Przygotowanie do badania MR (rezonansu magnetycznego) (pobierz plik)
 • Przygotowanie do badania TK (tomografii komputerowej) (pobierz plik)
 • Przygotowanie do badania RTG stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa lędźwiowego (pobierz plik)
 • Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej (pobierz plik)

 

Upoważnienia:

 • Upoważnienie do przesłania wyniku badania (USG, RTG, MR) – (pobierz plik)
 • Upoważnienie do odbioru wyniku badania (USG, RTG, MR) – (pobierz plik)

Opłaty:

– numer konta z danymi do przelewu:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im.prof.dr hab.med. Eleonora Reicher
Spartańska 1, 02-637 Warszawa
NIP 525-001-10-42
KONTO : Alior Bank S.A. 37 2490 0005 0000 4530 4468 0720
– kwotę za przesłanie wyników badań: 15 zł
– ceny błon (klisz) i CD:

 • mała klisza – 7,38 zł
 • duża klisza – 14,76 zł
 • płyta CD – 3,69 zł