dla Pacjentów

 

 

Rejestracja Zakładu Radiologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jest czynna w godz. 7.50-17.00
Zapisy na badanie RTG (pacjenci Poradni NIGRiR i komercyjni) odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii lub telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

Zapisy na badanie TK (badania komercyjne) odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii, drogą mailową zaklad.radiologii@spartanska.pl  lub telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

Zapisy na badanie USG (pacjenci Poradni NIGRiR i komercyjni) odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii lub telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

Zapisy na badanie densytometryczne ( pacjenci Poradni NIGRiR i komercyjni) odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii, telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

Zapisy na badanie MR (pacjenci Poradni NIGRiR, komercyjni i na NFZ) odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii, drogą mailową zaklad.radiologii@spartanska.pl, jak również telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

W mailu należy przesłać: czytelny skan skierowania na badania, w treści wiadomości telefon kontaktowy. Ze względu na dużą liczbę przesyłanych maili, czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 7 dni roboczych.

Skierowanie na badanie MR musi zawierać następujące dane:

 • Datę wystawienia skierowania
 • Czytelną pieczęć jednostki kierującej z następującymi informacjami:

– nazwa podmiotu, adres, REGON, numer telefonu

– numer umowy NFZ

– numer księgi resortowej

– siódmą  część kodu resortowego

– ósmą część kodu resortowego

 • Imię i nazwisko pacjenta
 • Numer PESEL
 • Adres
 • Rodzaj badania
 • Rozpoznanie choroby oraz kod ICD 10
 • Pieczątkę i podpis lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu

Ankietę na badanie MR lub TK, które należy wypełnić przed badaniem:

UWAGA: osoby nieletnie powinny zgłosić się na badania obrazowe z rodzicem/opiekunem prawnym

 

Przygotowanie badań wykonywanych w Zakładzie Radiologii NIGRiR:

 • Przygotowanie do badania MR (rezonansu magnetycznego) (pobierz plik)
 • Wytyczne do badania MR ENTEROGRAFIA (pobierz plik)
 • Przygotowanie do badania TK (tomografii komputerowej) (pobierz plik)
 • Przygotowanie do badania RTG stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa lędźwiowego (pobierz plik)
 • Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej (pobierz plik)

 

Skierowanie na badanie TK musi zawierać następujące dane:

 • Datę wystawienia skierowania
 • Czytelną pieczęć jednostki kierującej z następującymi informacjami:

– nazwa podmiotu, adres, REGON, numer telefonu

– numer umowy NFZ

– numer księgi resortowej

– siódmą  część kodu resortowego

– ósmą część kodu resortowego

 • Imię i nazwisko pacjenta
 • Numer PESEL
 • Adres
 • Rodzaj badania
 • Rozpoznanie choroby oraz kod ICD 10
 • Pieczątkę i podpis lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu

Ankietę na badanie TK należy wypełnić przed badaniem:

UWAGA: osoby nieletnie powinny zgłosić się na badania obrazowe z rodzicem/opiekunem prawnym

Upoważnienia:

 • Upoważnienie do przesłania wyniku badania (USG, RTG, MR) – (pobierz plik)
 • Upoważnienie do odbioru wyniku badania (USG, RTG, MR) – (pobierz plik)

Opłaty:
Cennik badań komercyjnych w zakładzie Radiologii (pobierz)

– numer konta z danymi do przelewu:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im.prof.dr hab.med. Eleonora Reicher

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

NIP 525-001-10-42

KONTO : Alior Bank S.A. 37 2490 0005 0000 4530 4468 0720

– kwotę za przesłanie wyników badań – 8,50 zł

– kwotę za przesłanie wyników badań PRIORYTETEM – 11 zł.