dla Pacjentów

 

 

Rejestracja Zakładu Radiologii Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jest czynna w godz. 7.50-17.00

Zapisy na badanie RTG odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii, drogą mailową zaklad.radiologii@spartanska.pl. lub telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

Zapisy na badanie TK odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii, drogą mailową zaklad.radiologii@spartanska.pl. lub telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

Zapisy na badanie USG odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii, drogą mailową zaklad.radiologii@spartanska.pl. lub telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

Zapisy na badanie densytometryczne odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii, drogą mailową zaklad.radiologii@spartanska.pl. lub telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

Zapisy na badanie MR (umowa z NFZ i komercyjne) odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii, drogą mailową zaklad.radiologii@spartanska.pl., jak również telefonicznie pod numerem tel. 22 67 09 192

 

W mailu należy przesłać: czytelny skan skierowania na badanie albo kod dostępu z nr pesel, w treści wiadomości telefon kontaktowy.

Ze względu na dużą liczbę przesyłanych maili, czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 7 dni roboczych.

 

Skierowanie na badanie MR i TK musi zawierać następujące dane:

  • Datę wystawienia skierowania
  • Czytelną pieczęć jednostki kierującej z następującymi informacjami:

– nazwa podmiotu, adres, REGON, numer telefonu

– numer umowy NFZ

– numer księgi resortowej

– siódmą  część kodu resortowego

– ósmą część kodu resortowego

  • Imię i nazwisko pacjenta
  • Numer PESEL
  • Adres
  • Rozpoznanie choroby oraz kod ICD 10
  • Czytelną pieczątkę i podpis lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu

 

Ankietę na badanie MR należy wypełnić przed badaniem:

UWAGA: osoby nieletnie powinny zgłosić się na badania obrazowe z rodzicem/opiekunem prawnym

 

Przygotowanie do badania:

 

Upoważnienie do przesłania wyniku badania (USG, RTG, MR, TK) – prosimy napisać odręcznie.

 

Opłaty

 

– numer konta z danymi do przelewu:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im.prof.dr hab.med. Eleonora Reicher

  1. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

NIP 525-001-10-42

KONTO : Alior Bank S.A. 37 2490 0005 0000 4530 4468 0720

– kwotę za przesłanie wyników badań – 8,90 zł.

– kwotę za przesłanie wyników badań PRIORYTETEM – 11 zł.