Dyrekcja

DYREKTOR NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI

dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska
e-mail: sekretariat.dyrektora@spartanska.pl
tel: +48 (22) 670-95-20

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNYCH

mgr Damian Wrona
e-mail: damian.wrona@spartanska.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH

dr Jakub Berezowski
e-mail: jakub.berezowski@spartanska.pl

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. NAUKOWYCH

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka
e-mail: dyrektor.naukowy@spartanska.pl

Dział Nauki
Iwona Jędrej
Tel: +48 (22) 670-95-29

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. KLINICZNYCH

Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
e-mail: dyrektor.kliniczny@spartanska.pl

Sekretariat
Łukasz Więckowski
Tel:  +48 (22) 670-93-50

NACZELNA PIELĘGNIARKA

mgr Monika Lipiec
e-mail: monika.lipiec@spartanska.pl
Tel: +48 (22) 670-95-28