Dyrekcja

 

 

DYREKTOR NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI

dr n. med. Marek Tombarkiewicz
e-mail: sekretariat.dyrektora@spartanska.pl

 

 

Sekretariat
Kamila Czapla
tel: +48 (22) 670-95-20
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNYCH

Damian Wrona
e-mail: damian.wrona@spartanska.pl

 

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO – FINANSOWYCH

Jakub Berezowski
e-mail: jakub.berezowski@spartanska.pl

 

 

 

 
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH

dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR
e-mail: dyrektor.naukowy@spartanska.pl

 

 

 

 

Dział Nauki
Iwona Jędrej
Tel: +48 (22) 670-95-29

 B.Kwiatkowsk
 
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. KLINICZNYCH

Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
e-mail: dyrektor.kliniczny@spartanska.pl

 

 

Sekretariat
Łukasz Więckowski
Tel:  +48 (22) 670-93-50

 
NACZELNA PIELĘGNIARKA

 

mgr Monika Lipiec
e-mail: monika.lipiec@spartanska.pl
Tel: +48 (22) 670-95-28