DYREKTOR NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI

dr n. med. Marek Tombarkiewicz
e-mail: sekretariat.dyrektora@spartanska.pl

 

 

Sekretariat
Kamila Czapla
tel: +48 (22) 670-93-20
tel: +48 (22) 670-93-32
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO – FINANSOWYCH

dr n. o zdr. Gabriela Sujkowska
e-mail: dyrektor.finansowy@spartanska.pl

 

 

Sekretariat
Magdalena Błaszkiewicz
Tel: +48 (22) 670-93-32

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH

dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR
e-mail: dyrektor.naukowy@spartanska.pl

 

 

 

 

Dział Nauki
Iwona Jędrej
Tel: +48 (22) 670-93-29

 B.Kwiatkowsk
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. KLINICZNYCH

dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. NIGRiR
e-mail: dyrektor.kliniczny@spartanska.pl

 

 

Sekretariat
Łukasz Więckowski
Tel:  +48 (22) 670-93-26
Fax: +48 (22) 670-93-27

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNYCH

Adrian Pękacz
e-mail: dyrektor.administracyjny@spartanska.pl

 

 

 

Sekretariat
Magdalena Błaszkiewicz
Tel: +48 (22) 670-93-32

 
NACZELNA PIELĘGNIARKA

 

mgr Katarzyna Karwicka
e-mail: katarzyna.karwicka@spartanska.pl
Tel: +48 (22) 670-92-80