OLYMPUS DIGITAL CAMERA
prof. Wasiutyński4 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik: prof. dr hab. med. Aleksander Wasiutyński
Obecny zespół: prof. dr hab. med. Monika Prochorec-Sobieszek – adiunkt, dr n. med. Ewa Walczak, lek. med. Marta Legatowicz-Koprowska, Jolanta Czerwińska, Urszula Kałużna, Małgorzata Wójcik
Główne zadania i kierunki: 

  • diagnostyka histopatologiczna (także immunohistochemiczna) chorób reumatycznych  na potrzeby przychodni i klinik Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz innych placówek służby zdrowia: ośrodek referencyjny dla całego kraju – oferta diagnostyczna – kliknij tutaj
  • patomorfologia chorób reumatycznych
  • patomorfologia i histoklinika amyloidozy
  • patomorfologia kardiomiopatii
  • działalność szkoleniowa w zakresie reumopatologii w ramach  kursów CMPK, zarówno dla klinicystów, jak i patologów, oraz szkolenia indywidualne
  • działalność naukowo-badawcza w zakresie zmian morfologicznych w obrębie narządu ruchu i innych narządach w przebiegu chorób reumatycznych
  • prowadzi badania w zakresie diagnostyki morfologicznej dotyczącej chorób reumatycznych oraz konslutacje spoza Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Kontakt
Zakład Patomorfologii
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel/fax: +48 22 670 92 73
e-mail: zaklad.patomorfologii@spartanska.pl