Pracownia Patomorfologii

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Zespół: prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek (adiunkt), dr n. med. Ewa Walczak, lek. med. Marta Legatowicz-Koprowska, tech. Urszula Kałużna, tech. Małgorzata Wójcik, mgr Sebastian Borek, mgr Anna Kozakiewicz

 

Główne zadania i kierunki działalności: 

 

DIAGNOSTYKA HISTOPATOLOGICZNA

 • diagnostyka histopatologiczna (także immunohistochemiczna) chorób reumatycznych:ośrodek referencyjny dla całego kraju – oferta diagnostyczna (pobierz plik)
 • diagnostyka amyloidozy: wykrywanie, typowanie immunohistochemiczne – wysoka referencyjność.
 • konsultacje histopatologiczne i immunohistopatologiczne dla ośrodków spoza Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji; stała współpraca z:

Kliniką Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego im. Dr Jana  Biziela w Bydgoszczy,
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu,
Oddziałem Reumatologicznym Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II we Włoszczowej,
Oddziałem Kardiomiopatii Instytutu Kardiologii im kard. Stefana Wyszyńskiegow Aninie,
Kliniką Hematologii i Chorób wewnętrznych WUM w Warszawie.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO- BADAWCZA I SZKOLENIOWA

 • patomorfologia i patogeneza chorób reumatycznych, aktualnie:
  • zespół Sjögrena
  • reumatoidalne zapalenie stawów
  • choroba zwyrodnieniowa stawów
  • choroba IgG4-zależna
 • działalność szkoleniowa w zakresie reumopatologii w ramach  kursów CMKP, zarówno dla klinicystów, jak i patologów, oraz szkolenia indywidualne

 

Doktoraty, habilitacje, profesury:

 • doktoraty – 6
 • habilitacje – 1
 • tytuły profesorskie – 1

 

Kontakt:

Pracownia Patomorfologii
Sekretariat/pracownia
Tel. +48 22 67 09 560

e-mail: zaklad.patomorfologii@spartanska.pl

pokój lekarski
tel. +48 22 67 09 561