OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 Zespół: prof. dr hab. med. Monika Prochorec-Sobieszek (adiunkt), dr n. med. Ewa Walczak, lek. med. Marta Legatowicz-Koprowska, Jolanta Czerwińska, Urszula Kałużna, Małgorzata Wójcik, mgr biol. Radosława Szadkowska

 

Główne zadania i kierunki działalności: 

DIAGNOSTYKA

  • diagnostyka histopatologiczna (także immunohistochemiczna) chorób reumatycznych  na potrzeby przychodni i klinik Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz innych placówek służby zdrowia:  ośrodek referencyjny dla całego kraju – oferta diagnostyczna – kliknij tutaj
  • diagnostyka patomorfologiczna i immunologiczna do badania amyloidozy, wysoka referencyjność.
  • konsultacje histopatologiczne i immunohistopatologiczne dla ośrodków spoza Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

DZIAŁANIA KLINICZNE

  • patomorfologia chorób reumatycznych
  • działalność szkoleniowa w zakresie reumopatologii w ramach  kursów CMPK, zarówno dla klinicystów, jak i patologów, oraz szkolenia indywidualne

Kontakt
Zakład Patomorfologii
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel/fax: +48 22 670 94 90
e-mail: zaklad.patomorfologii@spartanska.pl

 
lek. med. Marta Legatowicz-Koprowska
e- mail: marta.legatowicz-koprowska@spartanska.pl
tel. +48 22 670 94 91