OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Zespół: prof. dr hab. med. Monika Prochorec-Sobieszek (adiunkt), dr n. med. Ewa Walczak, lek. med. Marta Legatowicz-Koprowska, Jolanta Czerwińska, Urszula Kałużna, Małgorzata Wójcik, mgr biol. Radosława Szadkowska

 

Główne zadania i kierunki działalności: 

 

DIAGNOSTYKA HISTOPATOLOGICZNA

 • diagnostyka histopatologiczna (także immunohistochemiczna) chorób reumatycznych:ośrodek referencyjny dla całego kraju – oferta diagnostyczna (pobierz plik)
 • diagnostyka amyloidozy: wykrywanie, typowanie immunohistochemiczne – wysoka referencyjność.
 • konsultacje histopatologiczne i immunohistopatologiczne dla ośrodków spoza Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji; stała współpraca z:

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO- BADAWCZA I SZKOLENIOWA

 1. patomorfologia i patogeneza chorób reumatycznych, aktualnie:
 • zespół Sjögrena
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • choroba zwyrodnieniowa stawów
 • choroba IgG4-zależna
 1. działalność szkoleniowa w zakresie reumopatologii w ramach  kursów CMKP, zarówno dla klinicystów, jak i patologów, oraz szkolenia indywidualne

 

Doktoraty, habilitacje, profesury: 

 • doktoraty – 6
 • habilitacje – 1
 • profesury – 1

Kontakt
Zakład Patomorfologii
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
 
sekretariat/pracownia:
tel. +48 22 670 94 90
e-mail: zaklad.patomorfologii@spartanska.pl
 
pokój lekarski:
tel. +48 22 670 94 91