Kierownik: mgr analityki medycznej Paulina Klimek

Z-ca Kierownika: mgr analityki medycznej  Edyta Sadowska

Zespół Pracowników CLK:
mgr Anna Biernacka, mgr Elwira Biernacka, mgr Ewa Boczek, mgr Beata Dziedzicka, mgr Jolanta Gago, mgr Paulina Klimek,
inż. Renata Kozłowska, tech. Ewa Matusik, mgr Danuta Paciorkowska, mgr Agnieszka Palacz, mgr Teresa Radomska, tech. Maria Roman,
dr n. med. Jolanta Rybczyńska, mgr Edyta Sadowska, mgr Karolina Skubisz, tech. Ewa Słupecka, mgr Jolanta Soluch-Wilga,
tech. Teresa Sznajder, mgr Dominika Walków, mgr inż. Magdalena Węglarska.

 

Centralne Laboratorium Kliniczne jest nowoczesnym laboratorium diagnostyki medycznej. Nadrzędnym celem Centralnego Laboratorium Klinicznego jest wydawanie wiarygodnych wyników we właściwym czasie dla  pacjentów leczonych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz dla kontrahentów zewnętrznych i osób prywatnych. W ramach Centralnego Laboratorium Klinicznego NIGRiR działają:

  • Ośrodek Badań Podstawowych – wykonujący szeroki zakres badań z zakresu hematologii, biochemii, koagulologii, wirusologii, analityki, immunochemii i immunohematologii (serologii grup krwi). Laboratorium w swojej ofercie posiada ponad 100 rodzajów badań podstawowych, wykonywanych w różnych materiałach biologicznych ludzkiego pochodzenia.
  • Pracownia Diagnostyki Chorób Autoimmunizacyjnych– specjalizuje się w kompleksowym oznaczaniu laboratoryjnych parametrów chorób autoimmunizacyjnych swoistych dla układowych chorób tkanki łącznej. Począwszy od badania czynnika reumatoidalnego i przeciwciał anty-CCP oraz przeciwciał przeciwjądrowych z oznaczeniem ich miana i typu (wzoru) świecenia  metodą immunofluorescencji pośredniej, po ilościowe i jakościowe oznaczenie swoistości antygenowej poszczególnych przeciwciał, metodami immunoenzymatycznymi, immunochemicznymi chemiluminescencyjnymi i immunoblottingu (m.in. przeciwciała anty: dsDNA, Ro52, Ro60, SSB, Scl-70, Jo-1, DFS70, PR3, MPO,  U1-RNP, Sm, centromerowe białko P, PM-Scl, domena1 beta2 GPI,GMO, RipoB). Wszystkie badania wykonywane są  zgodnie z rekomendacjami American College of Rheumatology z 2009 roku oraz najnowszymi rekomendacjami powstałymi w wyniku prac międzynarodowej komisji ekspertów „International recommendations for the assessment of autoantibodies to cellular antigens referred to as anti-nuclear antibodies” z roku 2014. Pracownia prowadzi także badania z zakresu diagnostyki zapalenia  naczyń-ANCA, anty-GBM, miozitis– profil w kierunku zapalenia skórno/wielomięśniowego, twardziny- profil twardzinowy oraz autoimmunizacyjnych chorób wątroby – profil wątrobowy autoprzeciwciał.Do oceny statusu immunologicznego Naszych pacjentów służą  wykonywane w CLK oznaczanie poziomu: immunoglobulin IgG, IgA i IgM oraz  podfrakcji IgG4, składowych dopełniacza C3 i C4 oraz każących kompleksów immunologicznych i krioglobulin. Oznaczenia metodami elektroforezy kapilarnej białeka osocza krwi i moczu oraz ich immunotypowania.  Oceniamy również obecność antygenów HLA-B27 i skład subpopulacji limfocytów T (z możliwością oceny liczby bezwzględnej limfocytów)  metodą cytometrii przepływowej.
  • Pracownia Mikrobiologii– wykonuje szeroki zakres badań w obszarze mikrobiologii klinicznej mających zastosowanie   w diagnostyce zakażeń  układu kostno-stawowego, łożyska krwi i układu nerwowego, narządu wzroku, dróg oddechowych, skóry i tkanek, układu moczowo-płciowego i przewodu pokarmowego.  Oprócz badańbakteriologicznych i mykologicznych wykonywanych metodą mikrobiologii klasycznej, prowadzimy diagnostykęw kierunku wirusowych infekcji układu oddechowego i przewodu pokarmowego. Nasza pracownia specjalizuje sięw serologicznej diagnostyce chorób infekcyjnych, m.in w diagnostyce infekcyjnych czynników reaktywnego zapalenia stawów takich jak Campylobacter sp., Yersinia sp., Brucella sp., Mycoplasma pneumoniae, Chlamydiophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis. Diagności laboratoryjni zatrudnieni w naszej Pracowni posiadają wieloletnie doświadczenie w diagnostyce zakażeń krętkami Borrelia burgdorferii sensu lato. Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami, wykonujemy badania przesiewowe metodą ELISA oraz test potwierdzenia wyników dodatnich i wątpliwych metodą blottingu. Pracownia Mikrobiologii bierze aktywny udział w programie kontroli zakażeń szpitalnych realizowanym w NIGRiR. Wykonujemy badania przesiewowe w kierunku wieloopornych szczepów KPC, OXA, NDM, VRE, MRSA i wielu innych. Bierzemy również udział w monitorowaniu bezpieczeństwa środowiska szpitalnego.

Pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu świadcząc usługi z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Wiedza, wykształcenie i doświadczenie naszych pracowników oraz nowoczesność stosowanych systemów analitycznych stale podlegają kontroli międzylaboratoryjnej:

  • Krajowej  – prowadzonej przez Centralny Ośrodek BadańKontroli Jakości  w Diagnostyce Laboratoryjnej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii i Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie.
  • Międzynarodowej – programie kontroli jakości Labquality oraz  Consensus Finding Study Group on the serology of rheumatic diseases.

Uzyskiwane przez nas wyniki kontroli udokumentowane są  certyfikatami i gwarantują wysoką  jakość  badań. W naszym laboratorium zatrudnionych jest 17 asystentów w tym 6 to specjaliści diagnostyki laboratoryjnej, 1 specjalista  laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, 1 specjalista zdrowia publicznego, 2 specjalistów mikrobiologii oraz 5 techników analityki medycznej. Wszystkie nasze wyniki są walidowane przez uprawnionych do tego diagnostów laboratoryjnych. Nieustanny rozwój technik oraz zakresu badań nakłada na nasz zespół konieczność ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Nasi pracownicy uczestniczą w licznych kursach prowadzonych na terenie kraju, jak i zagranicą. Jednocześnie jako wykwalifikowana kadra sami organizujemy kursy, wykłady i szkolenia z zakresu między innymi  diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych. Długoletnia działalność naukowa zaowocowała licznymi publikacjami naukowymi i metodycznymi.  Centralne Laboratorium Kliniczne  wyposażone jest w nowoczesne, podlegający systematycznym przeglądom,  wysokiej klasy analizatory i sprzęt badawczy, walidacji podlegają również  wszystkie procedury analityczne. Warto nadmienić, że w 2008 roku pomieszczenia CLK przeszły gruntowny remont i zostały całkowicie zmodernizowane. Spełniamy, określone w standardach  jakości opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, wymogi dotyczące zarówno wyposażenia, warunków technicznych jak i kwalifikacji  naszych pracowników. Dzięki naszemu potencjałowi  mamy przyjemność zaoferować Państwu  możliwość skorzystania z panelu  badań wykonywanych w naszym laboratorium, gwarantując  wysoką jakość uzyskanych wyników. Polecamy zarówno badania podstawowe jak  i specjalistyczne. 95% wyników badań mogą Państwo odebrać w dniu pobrania krwi. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt telefoniczny:

  • Ośrodek Badań Podstawowych +48(22) 670 91 82
  • Pracownia Diagnostyki Chorób Autoimmunizacyjnych +48(22) 670 92 50
  • Pracownia Cytometrii +48(22) 670 92 49
  • Pracownia Mikrobiologii +48(22) 670 91 86
  • Aktualnie punkt pobrań jest czynny w godzinach 7:30-11:00 i zlokalizowany jest w budynku głównym.

Kontakt:

Sekretariat

tel: +48 (22) 670 91 88

Kierownik CLK

tel. +48 (22) 670-91-56

e-mail: centralne.laboratorium.kliniczne@spartanska.pl