Centralne Laboratorium Kliniczne

 

 

Kierownik: mgr analityki medycznej Paulina Klimek

Z-ca Kierownika: mgr inż. Magdalena Węglarska

Zespół Pracowników CLK:

 • mgr Anna Biernacka,
 • mgr Ewa Boczek,
 • mgr Beata Dziedzicka,
 • mgr Jolanta Gago,
 • mgr Aleksandra Kaszuba,
 • mgr Paulina Klimek,
 • tech. Ewa Matusik,
 • mgr Danuta Paciorkowska,
 • mgr Agnieszka Palacz,
 • mgr Teresa Radomska,
 • tech. Maria Roman,
 • dr n. med. Jolanta Rybczyńska,
 • mgr Edyta Sadowska,
 • tech. Ewa Słupecka,
 • mgr Jolanta Soluch-Wilga,
 • mgr Dominika Walków,
 • mgr inż. Magdalena Węglarska.

 

Centralne Laboratorium Kliniczne jest nowoczesnym laboratorium diagnostyki medycznej. Nadrzędnym celem Centralnego Laboratorium Klinicznego jest wydawanie wiarygodnych wyników we właściwym czasie dla  pacjentów leczonych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz dla kontrahentów zewnętrznych i osób prywatnych. W ramach Centralnego Laboratorium Klinicznego NIGRiR działają:

 • Ośrodek Badań Podstawowych – wykonujący szeroki zakres badań z zakresu hematologii, biochemii, koagulologii, wirusologii, analityki, immunochemii i immunohematologii (serologii grup krwi). Laboratorium w swojej ofercie posiada ponad 100 rodzajów badań podstawowych, wykonywanych w różnych materiałach biologicznych ludzkiego pochodzenia.
 • Pracownia Diagnostyki Chorób Autoimmunizacyjnych– specjalizuje się w kompleksowym oznaczaniu laboratoryjnych parametrów chorób autoimmunizacyjnych swoistych dla układowych chorób tkanki łącznej. Począwszy od badania czynnika reumatoidalnego i przeciwciał anty-CCP oraz przeciwciał przeciwjądrowych z oznaczeniem ich miana i typu (wzoru) świecenia  metodą immunofluorescencji pośredniej, po ilościowe i jakościowe oznaczenie swoistości antygenowej poszczególnych przeciwciał, metodami immunoenzymatycznymi, immunochemicznymi chemiluminescencyjnymi i immunoblottingu (m.in. przeciwciała anty: dsDNA, Ro52, Ro60, SSB, Scl-70, Jo-1, DFS70, PR3, MPO,  U1-RNP, Sm, centromerowe białko P, PM-Scl, domena1 beta2 GPI,GMO, RipoB). Wszystkie badania wykonywane są  zgodnie z rekomendacjami American College of Rheumatology z 2009 roku oraz najnowszymi rekomendacjami powstałymi w wyniku prac międzynarodowej komisji ekspertów „International recommendations for the assessment of autoantibodies to cellular antigens referred to as anti-nuclear antibodies” z roku 2014. Pracownia prowadzi także badania z zakresu diagnostyki zapalenia  naczyń-ANCA, anty-GBM, miozitis – profil w kierunku zapalenia skórno/wielomięśniowego, twardziny – profil twardzinowy oraz autoimmunizacyjnych chorób wątroby – profil wątrobowy autoprzeciwciał. Do oceny statusu immunologicznego Naszych pacjentów służą  wykonywane w CLK oznaczanie poziomu: immunoglobulin IgG, IgA i IgM oraz  podfrakcji IgG4, składowych dopełniacza C3 i C4 oraz krążących kompleksów immunologicznych i krioglobulin. Oznaczenia metodami elektroforezy kapilarnej białek osocza krwi i moczu oraz ich immunotypowania.  Oceniamy również obecność antygenów HLA-B27 metodą cytometrii przepływowej.
 • Pracownia Mikrobiologii– wykonuje szeroki zakres badań w obszarze mikrobiologii klinicznej mających zastosowanie   w diagnostyce zakażeń  układu kostno-stawowego, łożyska krwi i układu nerwowego, narządu wzroku, dróg oddechowych, skóry i tkanek, układu moczowo-płciowego i przewodu pokarmowego.  Oprócz badań bakteriologicznych i mykologicznych wykonywanych metodą mikrobiologii klasycznej, prowadzimy diagnostykę w kierunku wirusowych infekcji układu oddechowego i przewodu pokarmowego. Nasza pracownia specjalizuje się w serologicznej diagnostyce chorób infekcyjnych, m.in. w diagnostyce infekcyjnych czynników reaktywnego zapalenia stawów takich jak: Campylobacter sp., Yersinia sp., Brucella sp., Mycoplasma pneumoniae, Chlamydiophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis. Diagności laboratoryjni zatrudnieni w naszej Pracowni posiadają wieloletnie doświadczenie w diagnostyce zakażeń krętkami Borrelia burgdorferii sensu lato. Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami, wykonujemy badania przesiewowe metodą ELISA oraz test potwierdzenia wyników dodatnich i wątpliwych metodą blottingu. Pracownia Mikrobiologii bierze aktywny udział w programie kontroli zakażeń szpitalnych realizowanym w NIGRiR. Wykonujemy badania przesiewowe w kierunku wieloopornych szczepów KPC, OXA, NDM, VRE, MRSA i wielu innych. Bierzemy również udział w monitorowaniu bezpieczeństwa środowiska szpitalnego.

Pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu świadcząc usługi z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Wiedza, wykształcenie i doświadczenie naszych pracowników oraz nowoczesność stosowanych systemów analitycznych stale podlegają kontroli międzylaboratoryjnej:

 • Krajowej  – prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Kontroli Jakości  w Diagnostyce Laboratoryjnej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii i Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie.
 • Międzynarodowej – programie kontroli jakości Labquality oraz  Consensus Finding Study Group on the serology of rheumatic diseases.

Uzyskiwane przez nas wyniki kontroli udokumentowane są  certyfikatami i gwarantują wysoką  jakość  badań. W naszym laboratorium zatrudnionych jest 13 asystentów w tym 3 to specjaliści diagnostyki laboratoryjnej, 2 specjalistów mikrobiologii oraz 4 techników analityki medycznej. Wszystkie nasze wyniki są walidowane przez uprawnionych do tego diagnostów laboratoryjnych. Nieustanny rozwój technik oraz zakresu badań nakłada na nasz zespół konieczność ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Nasi pracownicy uczestniczą w licznych kursach prowadzonych na terenie kraju, jak i zagranicą. Jednocześnie jako wykwalifikowana kadra sami organizujemy kursy, wykłady i szkolenia z zakresu między innymi  diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych. Długoletnia działalność naukowa zaowocowała licznymi publikacjami naukowymi i metodycznymi.  Centralne Laboratorium Kliniczne  wyposażone jest w nowoczesne, podlegający systematycznym przeglądom,  wysokiej klasy analizatory i sprzęt badawczy, walidacji podlegają również  wszystkie procedury analityczne. Warto nadmienić, że w 2008 roku pomieszczenia CLK przeszły gruntowny remont i zostały całkowicie zmodernizowane. Spełniamy, określone w standardach  jakości opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, wymogi dotyczące zarówno wyposażenia, warunków technicznych jak i kwalifikacji  naszych pracowników. Dzięki naszemu potencjałowi  mamy przyjemność zaoferować Państwu  możliwość skorzystania z panelu  badań wykonywanych w naszym laboratorium, gwarantując  wysoką jakość uzyskanych wyników. Polecamy zarówno badania podstawowe jak  i specjalistyczne. 95% wyników badań mogą Państwo odebrać w dniu pobrania krwi. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt telefoniczny:

 • Ośrodek Badań Podstawowych +48(22) 670 93 81
 • Pracownia Diagnostyki Chorób Autoimmunizacyjnych +48(22) 670 93 85
 • Pracownia Cytometrii +48(22) 670 93 87
 • Pracownia Mikrobiologii +48(22) 670 93 84
 • Aktualnie punkt pobrań jest czynny w godzinach 7:30-11:00 i zlokalizowany jest w budynku głównym.

Kontakt:

Sekretariat

tel: +48 (22) 670 93 77

Kierownik CLK

tel. +48 (22) 670-93-76

e-mail: centralne.laboratorium.kliniczne@spartanska.pl