B.Wojciechowska  Kierownik: dr n. farm. Bożena Wojciechowska

Z-ca Kierownika: mgr Monika Maćkiewicz

Zespół: mgr inż. Ewa Baranowska , mgr Elwira Biernacka, mgr Katarzyna Bilska, mgr inż. Maria Brasse-Rumin,  mgr Jolanta Gago, , mgr Iwona Horbacz, mgr Anna Kozakiewicz, mgr Agnieszka Palacz, mgr Ewa Pawłowska-Wojewódka, mgr Agnieszka Potocka, mgr Jolanta Soluch-Wilga, mgr Marek Żmijewski,  mgr Ewa Boczek, mgr Dariusz Borowiec , mgr Justyna Chmielewska, tech. Ewa Matusik, mgr Teresa Radomska, tech. Maria Roman, tech. Ewa Słupecka, tech. Teresa Sznajder;- inż. Renata Kozłowska,

Sekretariat:

Centralne Laboratorium Kliniczne jest nowoczesnym laboratorium diagnostyki medycznej. Nadrzędnym celem Centralnego Laboratorium Klinicznego jest wydawanie wiarygodnych wyników we właściwym czasie dla  pacjentów leczonych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz dla kontrahentów zewnętrznych i osób prywatnych. W ramach Centralnego Laboratorium Klinicznego NIGRiR działają:

  • Ośrodek Badań Podstawowych – wykonujący szeroki zakres badań z zakresu hematologii, biochemii, koagulologii, wirusologii, analityki, immunochemii i immunohematologii (serologii grup krwi). Laboratorium w swojej ofercie posiada ponad 100 rodzajów badań podstawowych, wykonywanych w różnych materiałach biologicznych ludzkiego pochodzenia.
  • Pracownia Diagnostyki Chorób Autoimmunizacyjnych– specjalizuje się w kompleksowym oznaczaniu laboratoryjnych parametrów chorób autoimmunizacyjnych swoistych dla układowych chorób tkanki łącznej. Począwszy od badania czynnika reumatoidalnego i przeciwciał anty-CCP oraz przeciwciał przeciwjądrowych z oznaczeniem ich miana i typu (wzoru) świecenia  metodą immunofluorescencji pośredniej, po ilościowe i jakościowe oznaczenie swoistości antygenowej poszczególnych przeciwciał, metodami immunoenzymatycznymi, immunochemicznymi chemiluminescencyjnymi i immunoblottingu (m.in. przeciwciała anty: dsDNA, Ro52, Ro60, SSB, Scl-70, Jo-1, DFS70, PR3, MPO,  U1-RNP, Sm, centromerowe białko P, PM-Scl, domena1 beta2 GPI,GMO, RipoB). Wszystkie badania wykonywane są  zgodnie z rekomendacjami American College of Rheumatology z 2009 roku oraz najnowszymi rekomendacjami powstałymi w wyniku prac międzynarodowej komisji ekspertów „International recommendations for the assessment of autoantibodies to cellular antigens referred to as anti-nuclear antibodies” z roku 2014. Pracownia prowadzi także badania z zakresu diagnostyki zapalenia  naczyń-ANCA, anty-GBM, miozitis– profil w kierunku zapalenia skórno/wielomięśniowego, twardziny- profil twardzinowy oraz autoimmunizacyjnych chorób wątroby – profil wątrobowy autoprzeciwciał.Do oceny statusu immunologicznego Naszych pacjentów służą  wykonywane w CLK oznaczanie poziomu: immunoglobulin IgG, IgA i IgM oraz  podfrakcji IgG4, składowych dopełniacza C3 i C4 oraz każących kompleksów immunologicznych i krioglobulin. Oznaczenia metodami elektroforezy kapilarnej białeka osocza krwi i moczu oraz ich immunotypowania.  Oceniamy również obecność antygenów HLA-B27 i skład subpopulacji limfocytów T (z możliwością oceny liczby bezwzględnej limfocytów)  metodą cytometrii przepływowej.
  • Pracownia Mikrobiologii– wykonuje szeroki zakres badań w obszarze mikrobiologii klinicznej mających zastosowanie   w diagnostyce zakażeń  układu kostno-stawowego, łożyska krwi i układu nerwowego, narządu wzroku, dróg oddechowych, skóry i tkanek, układu moczowo-płciowego i przewodu pokarmowego.  Oprócz badańbakteriologicznych i mykologicznych wykonywanych metodą mikrobiologii klasycznej, prowadzimy diagnostykęw kierunku wirusowych infekcji układu oddechowego i przewodu pokarmowego. Nasza pracownia specjalizuje sięw serologicznej diagnostyce chorób infekcyjnych, m.in w diagnostyce infekcyjnych czynników reaktywnego zapalenia stawów takich jak Campylobacter sp., Yersinia sp., Brucella sp., Mycoplasma pneumoniae, Chlamydiophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis. Diagności laboratoryjni zatrudnieni w naszej Pracowni posiadają wieloletnie doświadczenie w diagnostyce zakażeń krętkami Borrelia burgdorferii sensu lato. Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami, wykonujemy badania przesiewowe metodą ELISA oraz test potwierdzenia wyników dodatnich i wątpliwych metodą blottingu. Pracownia Mikrobiologii bierze aktywny udział w programie kontroli zakażeń szpitalnych realizowanym w NIGRiR. Wykonujemy badania przesiewowe w kierunku wieloopornych szczepów KPC, OXA, NDM, VRE, MRSA i wielu innych. Bierzemy również udział w monitorowaniu bezpieczeństwa środowiska szpitalnego.

Pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu świadcząc usługi z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Wiedza, wykształcenie i doświadczenie naszych pracowników oraz nowoczesność stosowanych systemów analitycznych stale podlegają kontroli międzylaboratoryjnej:

  • Krajowej  – prowadzonej przez Centralny Ośrodek BadańKontroli Jakości  w Diagnostyce Laboratoryjnej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii i Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie.
  • Międzynarodowej – programie kontroli jakości Labquality oraz  Consensus Finding Study Group on the serology of rheumatic diseases.

Uzyskiwane przez nas wyniki kontroli udokumentowane są  certyfikatami i gwarantują wysoką  jakość  badań. W naszym laboratorium zatrudnionych jest 17 asystentów w tym 6 to specjaliści diagnostyki laboratoryjnej, 1 specjalista  laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, 1 specjalista zdrowia publicznego, 2 specjalistów mikrobiologii oraz 5 techników analityki medycznej. Wszystkie nasze wyniki są walidowane przez uprawnionych do tego diagnostów laboratoryjnych. Nieustanny rozwój technik oraz zakresu badań nakłada na nasz zespół konieczność ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Nasi pracownicy uczestniczą w licznych kursach prowadzonych na terenie kraju, jak i zagranicą. Jednocześnie jako wykwalifikowana kadra sami organizujemy kursy, wykłady i szkolenia z zakresu między innymi  diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych. Długoletnia działalność naukowa zaowocowała licznymi publikacjami naukowymi i metodycznymi.  Centralne Laboratorium Kliniczne  wyposażone jest w nowoczesne, podlegający systematycznym przeglądom,  wysokiej klasy analizatory i sprzęt badawczy, walidacji podlegają również  wszystkie procedury analityczne. Warto nadmienić, że w 2008 roku pomieszczenia CLK przeszły gruntowny remont i zostały całkowicie zmodernizowane. Spełniamy, określone w standardach  jakości opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, wymogi dotyczące zarówno wyposażenia, warunków technicznych jak i kwalifikacji  naszych pracowników. Dzięki naszemu potencjałowi  mamy przyjemność zaoferować Państwu  możliwość skorzystania z panelu  badań wykonywanych w naszym laboratorium, gwarantując  wysoką jakość uzyskanych wyników. Polecamy zarówno badania podstawowe jak  i specjalistyczne. 95% wyników badań mogą Państwo odebrać w dniu pobrania krwi. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt telefoniczny:

  • Ośrodek Badań Podstawowych +48(22) 670 91 82
  • Pracownia Diagnostyki Chorób Autoimmunizacyjnych +48(22) 670 92 50
  • Pracownia Mikrobiologii +48(22) 670 91 86
  • Punkt Pobrań czynny w godz. 7:30-12:00; budynek główny – parter, gabinet 032B ; tel. +48(22) 670 92 76

Kontakt

tel. +48 (22) 670 91 82

Sekretariat

tel: +48 (22) 670 91 88

Kierownik

tel. +48 (22) 670-91-56

e-mail: centralne.laboratorium.kliniczne@spartanska.pl