Kierownik: mgr analityki medycznej Paulina Klimek

Z-ca Kierownika: mgr inż. Magdalena Węglarska

Zespół Pracowników CLK:
mgr Anna Biernacka, mgr Ewa Boczek, mgr Beata Dziedzicka, mgr Jolanta Gago, mgr Aleksandra Kaszuba, mgr Paulina Klimek,
inż. Renata Kozłowska, tech. Ewa Matusik, mgr Danuta Paciorkowska, mgr Agnieszka Palacz, mgr Teresa Radomska, tech. Maria Roman,
dr n. med. Jolanta Rybczyńska, mgr Edyta Sadowska, tech. Ewa Słupecka, mgr Jolanta Soluch-Wilga,
mgr Dominika Walków, mgr inż. Magdalena Węglarska.

 

Centralne Laboratorium Kliniczne jest nowoczesnym laboratorium diagnostyki medycznej. Nadrzędnym celem Centralnego Laboratorium Klinicznego jest wydawanie wiarygodnych wyników we właściwym czasie dla  pacjentów leczonych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz dla kontrahentów zewnętrznych i osób prywatnych. W ramach Centralnego Laboratorium Klinicznego NIGRiR działają:

  • Ośrodek Badań Podstawowych – wykonujący szeroki zakres badań z zakresu hematologii, biochemii, koagulologii, wirusologii, analityki, immunochemii i immunohematologii (serologii grup krwi). Laboratorium w swojej ofercie posiada ponad 100 rodzajów badań podstawowych, wykonywanych w różnych materiałach biologicznych ludzkiego pochodzenia.
  • Pracownia Diagnostyki Chorób Autoimmunizacyjnych– specjalizuje się w kompleksowym oznaczaniu laboratoryjnych parametrów chorób autoimmunizacyjnych swoistych dla układowych chorób tkanki łącznej. Począwszy od badania czynnika reumatoidalnego i przeciwciał anty-CCP oraz przeciwciał przeciwjądrowych z oznaczeniem ich miana i typu (wzoru) świecenia  metodą immunofluorescencji pośredniej, po ilościowe i jakościowe oznaczenie swoistości antygenowej poszczególnych przeciwciał, metodami immunoenzymatycznymi, immunochemicznymi chemiluminescencyjnymi i immunoblottingu (m.in. przeciwciała anty: dsDNA, Ro52, Ro60, SSB, Scl-70, Jo-1, DFS70, PR3, MPO,  U1-RNP, Sm, centromerowe białko P, PM-Scl, domena1 beta2 GPI,GMO, RipoB). Wszystkie badania wykonywane są  zgodnie z rekomendacjami American College of Rheumatology z 2009 roku oraz najnowszymi rekomendacjami powstałymi w wyniku prac międzynarodowej komisji ekspertów „International recommendations for the assessment of autoantibodies to cellular antigens referred to as anti-nuclear antibodies” z roku 2014. Pracownia prowadzi także badania z zakresu diagnostyki zapalenia  naczyń-ANCA, anty-GBM, miozitis – profil w kierunku zapalenia skórno/wielomięśniowego, twardziny – profil twardzinowy oraz autoimmunizacyjnych chorób wątroby – profil wątrobowy autoprzeciwciał. Do oceny statusu immunologicznego Naszych pacjentów służą  wykonywane w CLK oznaczanie poziomu: immunoglobulin IgG, IgA i IgM oraz  podfrakcji IgG4, składowych dopełniacza C3 i C4 oraz krążących kompleksów immunologicznych i krioglobulin. Oznaczenia metodami elektroforezy kapilarnej białek osocza krwi i moczu oraz ich immunotypowania.  Oceniamy również obecność antygenów HLA-B27 metodą cytometrii przepływowej.
  • Pracownia Mikrobiologii– wykonuje szeroki zakres badań w obszarze mikrobiologii klinicznej mających zastosowanie   w diagnostyce zakażeń  układu kostno-stawowego, łożyska krwi i układu nerwowego, narządu wzroku, dróg oddechowych, skóry i tkanek, układu moczowo-płciowego i przewodu pokarmowego.  Oprócz badań bakteriologicznych i mykologicznych wykonywanych metodą mikrobiologii klasycznej, prowadzimy diagnostykę w kierunku wirusowych infekcji układu oddechowego i przewodu pokarmowego. Nasza pracownia specjalizuje się w serologicznej diagnostyce chorób infekcyjnych, m.in. w diagnostyce infekcyjnych czynników reaktywnego zapalenia stawów takich jak: Campylobacter sp., Yersinia sp., Brucella sp., Mycoplasma pneumoniae, Chlamydiophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis. Diagności laboratoryjni zatrudnieni w naszej Pracowni posiadają wieloletnie doświadczenie w diagnostyce zakażeń krętkami Borrelia burgdorferii sensu lato. Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami, wykonujemy badania przesiewowe metodą ELISA oraz test potwierdzenia wyników dodatnich i wątpliwych metodą blottingu. Pracownia Mikrobiologii bierze aktywny udział w programie kontroli zakażeń szpitalnych realizowanym w NIGRiR. Wykonujemy badania przesiewowe w kierunku wieloopornych szczepów KPC, OXA, NDM, VRE, MRSA i wielu innych. Bierzemy również udział w monitorowaniu bezpieczeństwa środowiska szpitalnego.

Pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu świadcząc usługi z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Wiedza, wykształcenie i doświadczenie naszych pracowników oraz nowoczesność stosowanych systemów analitycznych stale podlegają kontroli międzylaboratoryjnej:

  • Krajowej  – prowadzonej przez Centralny Ośrodek BadańKontroli Jakości  w Diagnostyce Laboratoryjnej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii i Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie.
  • Międzynarodowej – programie kontroli jakości Labquality oraz  Consensus Finding Study Group on the serology of rheumatic diseases.

Uzyskiwane przez nas wyniki kontroli udokumentowane są  certyfikatami i gwarantują wysoką  jakość  badań. W naszym laboratorium zatrudnionych jest 13 asystentów w tym 3 to specjaliści diagnostyki laboratoryjnej, 2 specjalistów mikrobiologii oraz 4 techników analityki medycznej. Wszystkie nasze wyniki są walidowane przez uprawnionych do tego diagnostów laboratoryjnych. Nieustanny rozwój technik oraz zakresu badań nakłada na nasz zespół konieczność ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Nasi pracownicy uczestniczą w licznych kursach prowadzonych na terenie kraju, jak i zagranicą. Jednocześnie jako wykwalifikowana kadra sami organizujemy kursy, wykłady i szkolenia z zakresu między innymi  diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych. Długoletnia działalność naukowa zaowocowała licznymi publikacjami naukowymi i metodycznymi.  Centralne Laboratorium Kliniczne  wyposażone jest w nowoczesne, podlegający systematycznym przeglądom,  wysokiej klasy analizatory i sprzęt badawczy, walidacji podlegają również  wszystkie procedury analityczne. Warto nadmienić, że w 2008 roku pomieszczenia CLK przeszły gruntowny remont i zostały całkowicie zmodernizowane. Spełniamy, określone w standardach  jakości opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, wymogi dotyczące zarówno wyposażenia, warunków technicznych jak i kwalifikacji  naszych pracowników. Dzięki naszemu potencjałowi  mamy przyjemność zaoferować Państwu  możliwość skorzystania z panelu  badań wykonywanych w naszym laboratorium, gwarantując  wysoką jakość uzyskanych wyników. Polecamy zarówno badania podstawowe jak  i specjalistyczne. 95% wyników badań mogą Państwo odebrać w dniu pobrania krwi. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt telefoniczny:

  • Ośrodek Badań Podstawowych +48(22) 670 93 81
  • Pracownia Diagnostyki Chorób Autoimmunizacyjnych +48(22) 670 93 85
  • Pracownia Cytometrii +48(22) 670 93 87
  • Pracownia Mikrobiologii +48(22) 670 93 84
  • Aktualnie punkt pobrań jest czynny w godzinach 7:30-11:00 i zlokalizowany jest w budynku głównym.

Kontakt:

Sekretariat

tel: +48 (22) 670 93 77

Kierownik CLK

tel. +48 (22) 670 93 76

e-mail: centralne.laboratorium.kliniczne@spartanska.pl