Kierownik: prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska

Lekarze: lek. Genowefa Matuszewska, lek. Fadhil Saied, lek. Wojciech Kunisz, dr n.med. Mateusz Płaza, lek. Elżbieta Grochowska, lek. Barbara Radzan-Gołaszewska, lek. Janina Grygierczyk,       lek. Michał Znajdek, lek. Marek Leszkiewicz, lek. Monika Popiel, lek. Michał Lanckoroński, lek. Gabriela Półtorak-Szymczak

Lekarze rezydenci: lek. Mateusz Kotecki, lek. Marta Idzior, lek. Maria Sotniczuk, lek. Emil Michalski, lek. Ewa Żelnio, lek. Anna Sobowska-Strzeszkowska

Technicy: tech. Teresa Smelcerz – Kierownik Zespołu Techników RTG, mgr Joanna Dobrołęcka – Kierownik Zespołu Techników TK, tech. Bożena Bednarek, tech. Katarzyna Ksionek-Woźniak, tech. Piotr Siwek, tech. Aleksandra Żurawska, tech. Marta Stańczyk, lic. Mariola Kamińska, mgr Małgorzata Kowalczyk, mgr Klaudia Walsik-Boniecka, mgr Dworski Krzysztof, mgr Paulina Karczmarczyk, tech. Ilona Majewska,  tech. Anna Ziemniak

Pielęgniarki: lic. Grażyna Saied, Elżbieta Sakrajda, Jolanta Matar, Anna Kołodziejczyk

Zespół Rejestracji: mgr Joanna Krystyniak, Elżbieta Bielecka, Monika Seliga

Sekretariat: lic. Joanna Wojciechowska

Inspektor Ochrony Radiologicznej: mgr Dagmara Bogucka

 

Główne zadania i kierunki działalności:

  • diagnostyka zmian zapalnych i zwyrodnieniowych układu mięśniowo-szkieletowego
  • badania obrazowe w diagnostyce niezróżnicowanych i wczesnych zapaleń stawów
  • badania obrazowe w spondyloartropatiach dorosłych i dzieci
  • badania obrazowe młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
  • ilościowe i półilościowe badania MR w diagnostyce chorób reumatycznych
  • badania obrazowe entezopatii
  • badania dopplerowskie zmian zapalnych i zakrzepowych naczyń obwodowych

 

Szczegółowe informacje dla pacjenta – rejestracja, skierowanie, opłaty, przygotowanie do badania MR – kliknij tutaj
 

Informacja o wpływie działalności jednostki na środowisko