OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska

Lekarze: lek. Genowefa Matuszewska, lek. Fadhil Saied, lek. Wojciech Kunisz, lek. Elżbieta Grochowska, lek. Monika Ostrowska, lek. Barbara Radzan-Gołaszewska, lek. Janina Grygierczyk, lek. Mateusz Płaza, lek. Beata Bakiera, lek. Artur Bachta, lek. Jakub Miąskiewicz, lek. Marta Biegaj, lek. Marcin Waszczuk, lek. Piotr Barański

Lekarze rezydenci: lek. Grzegorz Pracoń, lek. Michał Znajdek, lek. Mateusz Kotecki

Technicy: Barbara Kuziak-Siwek – Kierownik Zespołu Techników RTG, mgr Joanna Dobrołęcka – Kierownik Zespołu Techników TK, Bożena Bednarek, Teresa Smelcerz, Marta Połatyńska, Katarzyna Ksionek, Paweł Kicman, Piotr Siwek, Mariola Ślusarczyk, Aleksandra Żurawska

Pielęgniarki: lic.Grażyna Saied, Elżbieta Sakrajda, mgr Dorota Jacyna, mgr Jadwiga Drzewowska

Zespół Rejestracji: Monika Żurawska, Elżbieta Bielecka, Joanna Krystyniak

Sekretariat: Joanna Amenda

Główne zadania i kierunki działalności:

  • badania obrazowe zmian zapalnych i zwyrodnieniowych układu mięśniowo-szkieletowego
  • badania obrazowe w diagnostyce niezróżnicowanych i wczesnych zapaleń stawów
  • badania obrazowe spondyloartropatii dorosłych
  • badania obrazowe młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
  • badania obrazowe młodzieńczych spondyloartropatii
  • ilościowe i półilościowe badania MR w diagnostyce chorób reumatycznych
  • badania dopplerowskie zmian zapalnych naczyń
  • diagnostyka obrazowa sarkopenii
Szczegółowe informacje dla pacjenta – rejestracja, skierowanie, opłaty, przygotowanie do badania MR