Dane adresowe

NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI
IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER

ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa

Centrala tel. +48 (22) 670 91 00
REGON 000288567
NIP 525-001-10-42

Rejestracja ogólna Poradni Przyklinicznych
tel. +48 (22) 670 93 00