Dział Nauki

Zastępca Dyrektora ds. Nauki: dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

 

Zespół: mgr Dagmara Opoczyńska-Świeżewska (koordynator),  dr inż. Justyna Noworyta-Głowacka, mgr Iwona Jędrej, mgr Agnieszka Urban-Tychmanowicz

Dział Nauki zajmuje się  analizą działalności naukowej pracowników NIGRiR, komunikacją w obszarze informacji naukowej oraz przygotowaniem sprawozdań naukowych dla MNiSW.

 

 Główne zadania i kierunki działalności:

  • Gromadzenie informacji nt. działalności naukowo-badawczej, dorobku naukowego, publikacji, uzyskiwanych stopni i tytułów naukowych oraz sukcesów naukowych pracowników NIGRiR wraz z Bibiloteką Naukową Instytutu
  • Przygotowywanie sprawozdań z działalności naukowo-badawczej Instytutu
  • Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi dotycząca różnych aspektów działalności naukowo-badawczej
  • Udział w przygotowywaniu i składanie wniosków o nagrody w konkursach organizowanych przez różne instytucje (Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju itp.)
  • Współudział w przygotowaniu materiałów do wniosków o uprawnienia doktorskie  i habilitacyjne
  • Pomoc doktorantom w sprawach formalnych dot. nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego
  • Organizacja posiedzeń Rady Naukowej i Komisji NIGRiR

 

Kontakt:

Dział Nauki
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel. +48 (22) 670 93 29

 

Zastępca Dyrektora ds. Nauki: dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

e-mail: dyrektor.naukowy@spartanska.pl

tel. +48 (22) 670 93 29

 

dr inż. Justyna Noworyta-Głowacka

e-mail: justyna.noworyta@spartanska.pl

 

mgr Iwona Jędrej

e-mail: iwona.jedrej@spartanska.pl

 

mgr Agnieszka Urban-Tychmanowicz

e-mail: agnieszka.urban-tychmanowicz@spartanska.pl