Dział Nauki

 

Dział Nauki

Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

Zespół: mgr Dagmara Opoczyńska-Świeżewska (koordynator),  dr inż. Justyna Noworyta-Głowacka, mgr Iwona Jędrej

Dział Nauki zajmuje się  analizą działalności naukowej pracowników NIGRiR, komunikacją w obszarze informacji naukowej oraz przygotowaniem sprawozdań naukowych dla MEiN 

 Główne zadania i kierunki działalności:

 • Gromadzenie informacji nt. działalności naukowo-badawczej, dorobku naukowego, publikacji, uzyskiwanych stopni i tytułów naukowych oraz sukcesów naukowych pracowników NIGRiR wraz z Bibiloteką Naukową Instytutu
 • Przygotowywanie planu tematów badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej a następnie  sprawozdań z działalności naukowo-badawczej Instytutu
 • Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi dotycząca różnych aspektów działalności naukowo-badawczej
 • Udział w przygotowywaniu i składanie wniosków o nagrody w konkursach organizowanych przez różne instytucje
 • Koordynacja prac nad oceną pracowników naukowych
 • Koordynowanie prac związanych z ewaluacją działalności naukowej NIGRiR
 • Pomoc doktorantom i habilitantom w sprawach formalnych dot. postępowań doktorskich i postępowań habilitacyjnych
 • Organizacja posiedzeń Rady Naukowej i Komisji NIGRiR
 • Organizacja Spotkań Naukowych
 • Organizacja Konferencji
 • Raportowanie do Ministerstwa Zdrowia

Kontakt:

Dział Nauki
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel. +48 (22) 670 95 29

Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

e-mail: dyrektor.naukowy@spartanska.pl

tel. +48 (22) 670 93 29

dr inż. Justyna Noworyta-Głowacka

e-mail: justyna.noworyta@spartanska.pl

mgr Iwona Jędrej

e-mail: iwona.jedrej@spartanska.pl