Dostępność Plus

Opublikowano 12 lipca 2021, 02:28

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 1 997 446,09 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu nasi pacjenci będą mogli:

  • skorzystać ze strony internetowej, zaprojektowanej również dla osób ze szczególnymi potrzebami
  • łatwiej i bezpieczniej poruszać się po Instytucie w części klinicznej, zabiegowej, Izbie Przyjęć, Zespole Poradni specjalistycznych oraz części diagnostycznej
  • skorzystać z nowej windy
  • umówić wizytę on-line
Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej: (otwórz)
Plakat promujący Program Dostępność Plus:(otwórz)
O Programie Dostępność Plus

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji został Grantobiorcą przedsięwzięcia pod nazwą: „ Wdrożenie standardu Dostępność Plus w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. Dr hab. Med. Eleonory Reicher w Warszawie”.
Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Program Dostępność Plus:

  •  jest dla wszystkich, w tym szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów
  • wymaga wspólnego wysiłku i zaangażowania – współpracy rządu, organizacji pozarządowych, samorządu i obywateli,
  • jest zaplanowany na wiele lat, a wprowadzane zmiany wymagają czasu,
  • jest kompleksowy, dotyka wielu ważnych sfer życia obywateli,
  • nie generuje nowych kosztów, udoskonala już zaplanowane inwestycje,
  • powstał przy udziale środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Poniżej raport z audytu wstępnego dotyczący powyżej przedstawionego przedsięwzięcia: (do pobrania)