Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji został Grantobiorcą przedsięwzięcia pod nazwą: „ Wdrożenie standardu Dostępność Plus w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. Dr hab. Med. Eleonory Reicher w Warszawie”.
Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.
Program Dostępność Plus:

  •  jest dla wszystkich, w tym szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów
  • wymaga wspólnego wysiłku i zaangażowania – współpracy rządu, organizacji pozarządowych, samorządu i obywateli,
  • jest zaplanowany na wiele lat, a wprowadzane zmiany wymagają czasu,
  • jest kompleksowy, dotyka wielu ważnych sfer życia obywateli,
  • nie generuje nowych kosztów, udoskonala już zaplanowane inwestycje,
  • powstał przy udziale środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Poniżej raport z audytu wstępnego dotyczący powyżej przedstawionego przedsięwzięcia: (do pobrania)