Konsultanci wojewódzcy

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie reumatologii dla województwa mazowieckiego

dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. nadzw. NIGRiR

Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
02-637 Warszawa
ul.Spartańska 1
tel. +48(22)844-57-26; fax. +48(22)646-78-94

e-mail: marzena.olesinska@vp.pl