Zadania realizowane z budżetu państwa

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice - Urząd Gminy w Popielowie

Podstawa prawna

Informację zamieszczono na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.