Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice - Urząd Gminy w Popielowie

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Cyfrowa platforma PCR”

kwota dofinansowania: 575 000 zł

całkowita wartość zadania: 575 000 zł

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki przyznał Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dotację celową w wysokości 575 000 zł., na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową, z przeznaczeniem na zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Cyfrowej platformy PCR” dla Zakładu Biologii Molekularnej, w celu prowadzenia prac naukowych i badawczych w NIGRiR.

Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w 2021 roku na sfinansowanie kosztów zakupu, aparatury naukowo-badawczej stanowiącej rozbudowę infrastruktury naukowej o: „Cyfrową” platformę PCR”. Cyfrowa platforma PCR to przełomowa technologia, która zapewnia ultraczułą i absolutną kwantyfikację kwasów nukleinowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku analizy cennego materiału biologicznego o małej dostępności, o bardzo niskich poziomach ekspresji, a także analizy obiektów o złożonym tle genetycznym, wariantów allelicznych oraz do monitorowania subtelnych zmian poziomów docelowych, których nie można wykryć za pomocą PCR w czasie rzeczywistym. Celem prowadzonych badań naukowych jest identyfikacja i walidacja biomarkerów krwi, które mogą być stosowane w klasyfikacji i prognozowaniu  pacjentów  NIGRiR i mogą odegrać kluczową rolę w przyszłym wdrażaniu „spersonalizowanych” badań klinicznych. Dynamiczny rozwój genomiki personalnej sprawia, że emulsyjny PCR staje się niezbędnym narzędziem w diagnostyce wielu chorób. Celem naszych badań jest również zdobycie nowej wiedzy umożliwiającej opracowanie w fazie badawczej całkowicie nowych produktów opartych o unikatową technologię badań DNA/RNA.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauk medycznych w ramach ściśle ze sobą współpracujących Zakładów –  w tym Zakładu Biologii Molekularnej, Centralnego Laboratorium Klinicznego,  oraz badaczy -klinicystów, pracujących w części szpitalnej Instytutu. Instytut kształci przyszłych specjalistów w zakresie diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych i prowadzi postępowania doktorskie oraz habilitacyjne, specjalizacje z chorób reumatycznych, geriatrycznych, reumatologii wieku rozwojowego oraz  w zakresie neuroortopedii i rehabilitacji.

 Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice - Urząd Gminy w Popielowie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

zakup aparatury i sprzętu medycznego (COVID-19)

kwota dofinansowania: 2 120 000,00 zł

całkowita wartość zadania: 2 120 000,00 zł

Informujemy, że Minister Zdrowia przyznał Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dotację celową w wysokości 2 120 000,00 zł., na  realizację zakupu inwestycyjnego –  aparatury i sprzętu medycznego dla części szpitalnej : windy zewnętrznej, karetki transportowej, mobilnego aparatu RTG typu Ramię, referencyjnego aparatu USG.

Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w 2021 roku na sfinansowanie kosztów zakupu, aparatury i sprzętu medycznego części klinicznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, na rzecz prowadzonych świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z działalnością leczniczą  podmiotu  – diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów w przebiegu choroby COVID-19. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z marca 8 marca 2021 r., Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zapewnienia  specjalistyczną opiekę dla pacjentów z potwierdzonym koronawirusem SARS-CoV-2 w części klinik, przekształconych na oddziały covidowe.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, w okresie pandemii COVID-19, jest placówką świadcząca  usługi medyczne na rzecz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, oraz ozdrowieńców, po przebytej chorobie covidowej, z towarzyszącymi powikłaniami. Instytut prowadzi również punkt wymazowy COVID-19 (walk-thru) oraz  punkt szczepeń  przeciwko COVID-19.

 Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice - Urząd Gminy w Popielowie

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny do diagnostyki chorób rzadkich w reumatologii”

kwota dofinansowania: 749 412,00 zł

całkowita wartość zadania: 749 412,00 zł

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki przyznał Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dotację celową w wysokości 750 000 zł., na realizację inwestycji związanej z kształceniem oraz działalnością naukową, z przeznaczeniem na zakup aparatury naukowo-badawczej – wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego do diagnostyki chorób rzadkich w reumatologii.

Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w 2021 roku na sfinansowanie kosztów zakupu, aparatury naukowo-badawczej stanowiącej rozbudowę strategicznej infrastruktury naukowej o: „Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny do diagnostyki chorób rzadkich w reumatologii”, w celu kształcenia przyszłych specjalistów  oraz doktorów i doktorów habilitowanych w dziedzinie reumatologii.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji został tym samym doceniony nie tylko jako ważna placówka krajowa, świadcząca usługi medyczne na rzecz pacjentów z całej Polski, ale przede wszystkim jako ośrodek naukowy o ugruntowanej pozycji w środowisku medycznym, kształcący przyszłych specjalistów w zakresie diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych.

 

                                           

 Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice - Urząd Gminy w Popielowie

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 projekt: „Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia?”

kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

całkowita wartość zadania: 223 814,00 zł

 Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki przyznał Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dotację w wysokości 200 000 zł., w ramach programu ' Doskonała nauka” na sfinansowanie projektu: „Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia?”

Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w 2021 roku na sfinansowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej  w dziedzinie nauk medycznych pn: „Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia?”, która odbędzie się 6-7 września w trybie hybrydowym.

Na konferencji zostaną przedstawione najnowsze rozwiązania w zakresie opieki nad pacjentem po przebytej chorobie SARS-CoV-2 poparte doświadczeniem wybitnych specjalistów w obszarze diagnostyki i leczenia chorych z COVID-19, z różnych dziedzin medycyny i nauk pokrewnych. Eksperci przedstawią aktualne rekomendacje w zakresie terapii lekowych i nie lekowych dedykowane chorym z COVID-19 oraz polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne i organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi. Wiodącym tematem konferencji będzie dyskusja prowadzona przez ekspertów, dotycząca opieki nad pacjentem po przebytej chorobie, cierpiącym na „zespół po-COVID-owy” oraz propozycje zmian w tym zakresie. Eksperci przygotują artykuły, z prowadzonych wykładów, które zostaną wydane w postaci publikacji pokonferencyjnej, rozpowszechniane nieodpłatnie czytelnikom, w ramach publikowania materiałów naukowych w otwartym dostępie.

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki.

Plik:Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki.png – Wikipedia, wolna encyklopedia

 

Podstawa prawna

Informację zamieszczono na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.