DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Opublikowano 6 marca 2024, 09:35

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki  w ramach Programu Nauka dla Społeczeństwa II
Profilaktyka zdrowotna poprzez zastosowanie różnych form treningu siłowego osób w wieku 18 – 59 lat.
Umowa z MNiSW nr NdS-II/SN/0586/2023/01

DOFINANSOWANIE:  500 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  500 000,00 zł
DATA PODPISANIA UMOWY:  luty 2024
Okres realizacji projektu: 2024-2026 r.

Przedmiotem projektu będzie innowacyjność procesowa w postaci opracowania
i implementacji innowacyjnej metody aktywizacji ruchowej poprzez zastosowanie treningu siłowego na wielofunkcyjnej maszynie dla osób w wieku 18 – 59 lat oraz ocena efektywności treningu w różnych grupach wiekowych.

Celem będzie wspomaganie profilaktyki zdrowotnej wynikającej z braku odpowiedniej ilości ruchu, co będzie realizowane w zakresie zastosowania ćwiczeń wzmacniających, obejmujących wszystkie grupy mięśni. Innowacyjność procesowa będzie skierowana dla osób, które na podstawie zaleceń WHO wykazują zbyt małą aktywność fizyczną i nie mają przeciwskazań do stosowania wysiłku fizycznego, nie stosują: sterydów anabolicznych, leków sterydowych, nie mają schorzeń neurologicznych i stanów zapalnych narządu ruchu oraz problemów przebiegających ze wzmożonym katabolizmem.