Prof Kwiatkowska

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

Z-ca Kierownika: dr n. med. Maria Maślińska

Lekarze asystenci Kliniki: dr n. med. Joanna Dmowska – Chalaba, dr n. med.  Michał Jakubaszek, lek. Kinga Kostyra-Grabczak, lek. Beata Bierca-Kroc, lek. Marta Świecka, lek. Marek Kajfasz, lek. Paweł Turczyn

Lekarze rezydenci: lek. Aleksandra Przeor, lek. Daria Kuc, Paulina Wydrych,  Gabriela Witkowska-Salamon, lek. Monika Siwińska, lek. Izabela Grabiec , lek. Anna Świerk, lek. Anna Lewandowska, lek Jakub Nieścieruk, lek. Rafał Studniarz

Zespół pielęgniarski: 

 • Mgr Pielęgniarstwa Małgorzata Włodkowska – Pielęgniarka Oddziałowa
 • Kinga Gniazdowska – Mgr Pielęgniarstwa – Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
 • Beata Grochowska – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Jolanta Ciok – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Zofia Domagała – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Kinga Gniazdowska – Mgr Pielęgniarstwa
 • Agnieszka Kolos – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Agnieszka Kowalczyk – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Barbara Lasecka – Mgr Pielęgniarstwa / Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Urszula Malinowska – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Jolanta Mila – Pielęgniarka Dyplomowana / Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Aleksandra Nieścioruk – Mgr Pielęgniarstwa
 • Anna Paszyńska – Mgr Pielęgniarstwa
 • Edyta Rolla – Mgr Pielęgniarstwa
 • Grażyna Rutkowska – Pielęgniarka Dyplomowana
 • Mirosława Strojecka – Pielęgniarka Dyplomowana / Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Magdalena Suszyńska – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Małgorzata Szewczyk – Mgr Pielęgniarstwa / Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Marek Wysocki – Mgr Pielęgniarstwa

 

Główne zadania i kierunki działalności:

 • diagnostyka wczesnych zapaleń stawów i leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, zespołu Sjögrena, spondyloartropatii
 • działalność dydaktyczna dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinach reumatologii i chorób wewnętrznych w ramach kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Kontakt:

Sekretariat:

e-mail: klinika.zapaleniastawow@spartanska.pl

fax: +48 (22) 67 09 351

sekretariat: +48 (22) 67 09 350

pokój lekarski: +48 (22)  67 09 355

kierownik kliniki: +48 (22)  67 09 358

dyżurna pielęgniarek: +48 (22)  67 09 359