Zakład Anestezjologii

Pion Medyczny

Zakład Anestezjologii

Kierownik Zakładu Anestezjologii:

 • dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska

Lekarze anestezjolodzy:

 • dr n. med. Michał Michniewicz,
 • lek. Anita Hofmeister,
 • lek. Tomasz Niewiarowski,
 • lek. Tomasz Kostrzewski,
 • lek. Wojciech Bogdański,
 • lek. Joanna Karwacka,
 • lek. Vitalij Cheśniak,
 • lek Anna Kolyadich,
 • lek. Ewa Bocheńska,
 • lek. Wojciech Ruszczak,
 • lek. Martyna Szeląg,
 • lek. Kamil Adamczyk

Pielęgniarka oddziałowa:

 • p.o. Anna Kotowska

Z-ca pielęgniarki oddziałowej:

 • Małgorzata Andrukowicz

Zespół pielęgniarek operacyjnych:

 • mgr Marta Wawrzyniecka,
 • lic.Jowita Skulimowska,
 • mgr Paulina Kordulasińska,
 • mgr Monika Tokarczyk,
 • lic. Sylwia Tośta,
 • Dildora Bodykova-Rosa,
 • mgr Kamila Góral,
 • mgr Kinga Szczurowska

Zespół pielęgniarek anestezjologicznych:

 • Wioletta Cytacka,
 • Elżbieta Bzoma,
 • Monika Korpus-Michalak,
 • Kinga Saj-Materna,
 • Dariusz Tracz,
 • Jolanta Bylińska,
 • Małgorzata Gumulak,
 • Brodzik Beata,
 • Małgorzata Potentas,
 • Edyta Jaroszewska,
 • Wioletta Porosińska,
 • Magdalena Ługowska,
 • Martyna Reda,
 • Magdalena Piekarz

Główne zadania i kierunki działalności:

 • anestezja tj. wykonywanie znieczulenia ogólnego i przewodowego do zabiegów operacyjnych, diagnostycznych i leczniczych pacjentom Narodowego Instytutu w  Warszawie
 • reanimacja i udzielanie świadczeń medycznych pacjentom będącym w stanie  bezpośredniego zagrożenia życia
 • kwalifikacje pacjentów do znieczulenia, współudział w zleceniach przedoperacyjnych po udostępnieniu  przez lekarza prowadzącego pełnej dokumentacji medycznej pacjenta
 • współudział w prowadzeniu  chorych po zabiegach operacyjnych z wydaniem zleceń lekarskich w okresie pierwszej doby pooperacyjnej
 • nadzór nad chorymi w pierwszej dobie po znieczuleniu
 • nadzór anestezjologiczny nad pacjentami wymagającymi intensywnej opieki medycznej
 • konsultacje anestezjologiczne we wszystkich komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu
 • nadzór lekarski nad chorymi w Klinice i Poliklinice Reumoortopedii oraz  Klinice i Poliklinice Neuroortopedii i Neurologii w trybie dyżurowym

 

Kontakt
e-mail: sybilla.brzozowska-mankowska@spartanska.pl