Pion Medyczny

Zakład Anestezjologii

Kierownik Zakładu Anestezjologii: prof. Barbara Lisowska

Lekarze anestezjolodzy: lek. Anita Hofmeister, dr n. med. Krzysztof Pisula, lek. Michał Michniewicz, lek. Tomasz Niewiarowski, lek. Dorota Szykuła, lek. Piotr Andrzejak, lek. Maciej Barwijuk

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr. Magdalena Piekarz

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr. Sandra Wiśniewska

Zespół pielęgniarski: mgr. Aneta Bartosiewicz, Iwona Brzozowska, Barbara Dąbrowska, Dorota Dąbrowska, mgr. Erwin Drygiel, mgr. Monika Konopka, Katarzyna Rozwadowska, Mirosław Szarek, Krystyna Wiśniewska

Pielęgniarki anestezjologiczne bloku operacyjnego: Kinga Saj, mgr. Sandra Wiśniewska
 
Główne zadania i kierunki działalności:

  • anestezja tj. wykonywanie znieczulenia ogólnego i przewodowego do zabiegów operacyjnych, diagnostycznych i leczniczych pacjentom Narodowego Instytutu w  Warszawie
  • reanimacja i udzielanie świadczeń medycznych pacjentom będącym w stanie  bezpośredniego zagrożenia życia
  • kwalifikacje pacjentów do znieczulenia, współudział w zleceniach przedoperacyjnych po udostępnieniu  przez lekarza prowadzącego pełnej dokumentacji medycznej pacjenta
  • współudział w prowadzeniu  chorych po zabiegach operacyjnych z wydaniem zleceń lekarskich w okresie pierwszej doby pooperacyjnej
  • nadzór nad chorymi w pierwszej dobie po znieczuleniu
  • nadzór anestezjologiczny nad pacjentami wymagającymi intensywnej opieki medycznej
  • konsultacje anestezjologiczne we wszystkich komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu
  • nadzór lekarski nad chorymi w Klinice i Poliklinice Reumoortopedii oraz  Klinice i Poliklinice Neuroortopedii i Neurologii w trybie dyżurowym

 

Kontakt
e-mail: zaklad.anestezjologii@spartanska.pl
tel. +48 (22) 670 92 85, +48 (22) 670 92 16
tel. interwencyjny wew. 224