Pion Medyczny

Lekarze anestezjolodzy: Anita Hofmeister, Małgorzata Olszewska, Michał Muszyński, Bogumiła Blachowska-Wasiutyńska, Mirosława Ostrowska, Bożena Andruszkiewicz, Małgorzata Kania-Hnatkowska, Paulina Orłowska
Zespół pielęgniarski: Halina Głuska – pielęgniarka oddziałowa, st. piel.  Bożena Górska, st. piel.  Alina Kardasiewicz, st. piel. Jadwiga Simoniuk,
st. piel.  Mirosław Szarek, st. piel. Dorota Szczodra

 

Główne zadania i kierunki działalności:

  • anestezja tj. wykonywanie znieczulenia ogólnego i przewodowego do zabiegów operacyjnych, diagnostycznych i leczniczych pacjentom Narodowego Instytutu w  Warszawie
  • reanimacja i udzielanie świadczeń medycznych pacjentom będącym w stanie  bezpośredniego zagrożenia życia
  • kwalifikacje pacjentów do znieczulenia, współudział w zleceniach przedoperacyjnych po udostępnieniu  przez lekarza prowadzącego pełnej dokumentacji medycznej pacjenta
  • współudział w prowadzeniu  chorych po zabiegach operacyjnych z wydaniem zleceń lekarskich w okresie pierwszej doby pooperacyjnej
  • nadzór nad chorymi w pierwszej dobie po znieczuleniu
  • nadzór anestezjologiczny nad pacjentami wymagającymi intensywnej opieki medycznej
  • konsultacje anestezjologiczne we wszystkich komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu
  • nadzór lekarski nad chorymi w Klinice i Poliklinice Reumoortopedii oraz  Klinice i Poliklinice Neuroortopedii i Neurologii w trybie dyżurowym

 

Kontakt
e-mail: zaklad.anestezjologii@spartanska.pl
tel. +48 (22) 670 92 85, +48 (22) 670 92 16
tel. interwencyjny wew. 224