Pion Medyczny

Zakład Anestezjologii

Kierownik Zakładu Anestezjologii: prof. Barbara Lisowska

Lekarze anestezjolodzy: lek. Anita Hofmeister, dr n. med. Krzysztof Pisula, lek. Michał Michniewicz, lek. Tomasz Niewiarowski, lek. Dorota Szykuła, lek. Piotr Andrzejak, lek. Maciej Barwijuk

Zespół pielęgniarski:

 • Licencjat Pielęgniarstwa Monika Misztal – Pielęgniarka Oddziałowa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Aneta Bartosiewicz – Magister Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Iwona Brzozowska – Magister Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Mariusz Chomicz – Licencjat Pielęgniarstwa / Pielęgniarz Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Magdalena Ciąpała – Magister Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Dorota Dąbrowska – Magister Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Erwin Drygiel – Magister Pielęgniarstwa
 • Leszek Furmanek – Magister Pielęgniarstwa
 • Marek Konończuk – Magister Pielęgniarstwa / Pielęgniarz Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Monika Konopka – Magister Pielęgniarstwa
 • Izabela Nadolna – Magister Pielęgniarstwa
 • Marta Nowak – Magister Pielęgniarstwa
 • Magdalena Ługowska – Magister Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Katarzyna Rozwadowska – Magister Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Karolina Rumniak – Magister Pielęgniarstwa / Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Kinga Saj – Magister Pielęgniarstwa
 • Paulina Siatecka – Magister Pielęgniarstwa
 • Mirosław Szarek – Licencjat Pielęgniarstwa
 • Dariusz Tracz – Licencjat Pielęgniarstwa / Pielęgniarz Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Wojciech Wójcicki – Licencjat Pielęgniarstwa / Pielęgniarz Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Główne zadania i kierunki działalności:

 • anestezja tj. wykonywanie znieczulenia ogólnego i przewodowego do zabiegów operacyjnych, diagnostycznych i leczniczych pacjentom Narodowego Instytutu w  Warszawie
 • reanimacja i udzielanie świadczeń medycznych pacjentom będącym w stanie  bezpośredniego zagrożenia życia
 • kwalifikacje pacjentów do znieczulenia, współudział w zleceniach przedoperacyjnych po udostępnieniu  przez lekarza prowadzącego pełnej dokumentacji medycznej pacjenta
 • współudział w prowadzeniu  chorych po zabiegach operacyjnych z wydaniem zleceń lekarskich w okresie pierwszej doby pooperacyjnej
 • nadzór nad chorymi w pierwszej dobie po znieczuleniu
 • nadzór anestezjologiczny nad pacjentami wymagającymi intensywnej opieki medycznej
 • konsultacje anestezjologiczne we wszystkich komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu
 • nadzór lekarski nad chorymi w Klinice i Poliklinice Reumoortopedii oraz  Klinice i Poliklinice Neuroortopedii i Neurologii w trybie dyżurowym

 

Kontakt
e-mail: barbara.lisowska@spartanska.pl
tel. +48 (22) 670 92 85