Ośrodek Terapii Biologicznej

Kierownik: dr n.med. Anna Felis-Giemza

Pielęgniarka Oddziałowa: Dorota Szczypek

Lekarze:

 • lek. med. Marta Marecka-Kuźdub
 • lek. med. Sandra Stańczyk
 • lek. med. Małgorzata Stasiek
 • lek. med. Marta Wysmołek- Sołtysik

Pielęgniarki:

 • Jadwiga Simoniuk,
 • Małgorzata Wierzbicka

Zespół Rejestracji:

 • Mariola GąsiorowskaGłówne zadania i kierunki działalności:
 • sprawowanie opieki lekarskiej nad chorymi zakwalifikowanymi do leczenia biologicznego w ramach:
  1. Programów lekowych NFZ
  2. Terapii niestandardowej zatwierdzonej przez Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych
 • dystrybucja leków biologicznych zakwalifikowanym chorym
 • prowadzenie dokumentacji medycznej chorych oraz dokumentacji rozchodu leków biologicznych zgodnie z obowiązującymi zasadami
 • w ramach OTB podawane są leki biologiczne w postaci podskórnej, postaci dożylnej oraz nowoczesne leki syntetyczne w postaci doustnej
 • wizyta chorego przyjmującego lek podskórny oraz doustny prowadzona jest w trybie ambulatoryjnym
 • wizyta chorego przyjmującego lek dożylny prowadzona jest w trybie hospitalizacji 1-dniowej
 • chorzy leczeni podskórnie mają pobierane badania laboratoryjne w Gabinecie Zabiegowym Polikliniki NIGRiR.
 • Chorzy leczeni lekiem dożylnym mają pobierane badania laboratoryjne w gabinecie wlewów na terenie OTB
 • inne dożylne leki biologiczne, tj. rytuksymab oraz leki nie objęte programem lekowym NFZ podawane są na terenie klinik, gdzie pobierane są także badania laboratoryjne
 • Działalność naukowa

 

 

Kontakt:
sekretariat: Mariola Gąsiorowska
tel. +48 (22) 670 93 00 – infolinia dla pacjentów NIGRiR
e-mail: osrodek.terapii@spartanska.pl