BioBank

Opublikowano 24 sierpnia 2023, 10:15

Kierownik Zakładu

dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

e-mail: agnieszka.paradowska-gorycka@spartanska.pl

 

Z-ca Kierownika Zakładu

dr n. med. Anna Wajda

e-mail: anna.wajda@spartanska.pl

 

Biobank ZBM świadczy usługi komercyjne – (oferta komercyjna pobierz)

Biobank w strukturze ZBM

 

Zakład Biologii Molekularnej od 2018 roku jest częścią Polskiej Sieci Biobanków BBMRI.pl Europejskiego Konsorcjum Badawczego BBMRI-ERIC.

 

W Biobanku ZBM przechowujemy różnorodny materiał biologiczny, tj. krew, surowicę, osocze, PBMC, płyn stawowy, ślinę, biopsje mięśni.

Wszystkie nasze procesy są wykonywane zgodnie z standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP).

Wspólnie z BBMRI.pl QMS Team stworzyliśmy 19 procedur i 80 druków zgodnie ze Standardami Jakości Polskich Biobanków, wytycznymi zgodnymi z ISO 9001:2015 oraz ISO 20387:2018.

W 2021 r. pozytywnie przeszliśmy audyt i spełniamy wymagania Standardów Jakości dla Biobanków Polskich.

CERTYFIKATY udziału w Programie Sprawdzania Biegłości organizowanym przez BBMRI.pl:

Pracownia Inżynierii Genetycznej w strukturze ZBM: decyzją nr 13/2021 otrzymaliśmy zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej (nr w Rejestrze Zakładów Inżynierii Genetycznej: 04-55/2020).

Kontakt

Zakład Biologii Molekularnej

ul. Spartańska 1

02-637 Warszawa

tel. +48 22 670 93 91/92/93

e-mail:  zaklad.biochemii@spartanska.pl