Granty ZBM

Opublikowano 24 sierpnia 2023, 10:46

GRANTY:

GRANTY STATUTOWE AKTUALNIE REALIZOWANE W ZBM:

  • S/1: Częstość występowania czynników genetycznych i epigenetycznych u chorych na RZS oraz ich wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo leczenia – dr hab. n.med.  Agnieszka Paradowska-Gorycka
  • S/2: Poszukiwanie biomarkerów sarkopenii – analiza genetyczna i epigenetyczna – dr hab. n. med.  Agnieszka Paradowska-Gorycka
  • S/8: Ocena surowiczych stężeń czynnika hamującego migrację makrofagów (MIF), kalprotektyny, ekspresji MIF we krwi obwodowej oraz obecności receptora MIF na limfocytach CD4+ CD3+ u chorych z różnymi podtypami spondyloartropatii – dr n. med. Maria Maślińska/ dr n. med. Joanna Dmowska – Chalaba)
  • S/14: Wczesne wykrywanie amyloidozy: badania porównawcze czułości histochemicznych metod wykrywania amyloidu – dr hab. n med. A. Paradowska-Gorycka/lek. M. Legatowicz-Koprowska
  • S/15: Rola receptora AHR w dysbalansie immunologicznym skóry – dr n. med. Anna Wajda
  • S/21: Analiza ekspresji genów JAK/STAT/IFN na poziomie mRNA u chorych na pierwotny zespół Sjögrena – dr n. med. Maria Maślińska
  • S/22: Wpływ sygnalizacji JAK/STAT na fizjologię i patofizjologię metaboliczną u chorych na choroby zapalne- reumatoidalne zapalenia stawów i łuszczycowe zapalenie stawów – dr n. med. Anna Wajda/dr n. med. Anna Felis-Giemza
  • S/24: Znaczenie szlaku TLR i IRF-5 w rozwoju, przebiegu i leczeniu idiopatycznych miopatii zapalnych – dr hab. n. med. Marzena Olesińska/lek. Piotr Szczęsny
  • S/27: Wpływ rutynowej rehabilitacji kardiologicznej na poczucie zdrowia, parametry psychofizyczne oraz wybrane parametry biochemiczne, immunologiczne i ekspresję wybranych genów u pacjentów po operacyjnych kardiochirurgicznych lub po zawale serca – dr hab. n med. A. Paradowska-Gorycka/dr n. med. Adam Ostrzycki
  • Grant Preludium 2018/31/N/NZ5/03023: Ekspresja genów kodujących oksydazę NADPH w komórkach krwi obwodowej u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych inhibitorami TNF alfa, i jej wpływ na aktywność interferonów typu I, obraz kliniczny i odpowiedź na leczenie – lek. Tomasz Wysocki