W dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dr n. med. Ewa Kądalska

Klinika i Poliklinika Geriatrii

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1;

e-mail: ewa.kadalska@gmail.com