Przewodnicząca zespołu:  

  • prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska

Członkowie zespołu:

  • prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak;
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko;
  • prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska;

Zakres zadań powołanego zespołu:

  1. Monitorowanie dostępności do leczenia w ramach programów terapeutycznych
  2. Ocena skuteczności leczenia terapeutycznego
  3. Wydawanie opinii dla Dyrektora Instytutu w zakresach związanych z farmakologią kliniczna

Sekretariat Zespołu ds. farmakologii klinicznej
e-mail: dyrektor.kliniczny@spartanska.pl
tel. (+48)22844-30-82