Zespół ds. farmakoterapii

Przewodnicząca zespołu:  

 • prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska

Członkowie zespołu:

 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska;
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko;
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski;
 • prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak;
 • dr n. med. Piotr Gietka;
 • mgr farm. Anna Gdyńska.

Zakres zadań powołanego zespołu:

 1. Monitorowanie dostępności do leczenia w ramach programów terapeutycznych;
 2. Ocena skuteczności leczenia terapeutycznego;
 3. Wydawanie opinii dla Dyrektora Instytutu w zakresach związanych z farmakologią kliniczną;
 4. Aktualizację Receptariusza Szpitalnego.

Sekretariat Zespołu ds. farmakoterapii
e-mail: dyrektor.kliniczny@spartanska.pl
tel. (+48)22844-30-82