Informacje od pacjentów

dla PacjentówSzanowny Panie Dyrektorze!
Kończąc po raz pierwszy swój dzienny turnus rehabilitacyjny w Narodowym Instytutcie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, chciałbym wyrazić swoje bardzo pozytywne zdanie na temat pracowników Instytutu, z którymi miałem styczność przez ten czas (…)moją uwagę od razu przykuła niezwykle serdeczna atmosfera, bardzo przyjazne podejście do pacjentów (…) Ogromną cierpliwość i uprzejmość najlepiej widać było w stosunku do ludzi starszych(…)Chciałbym serdecznie pogratulować Panu takich pracowników i życzyć Panu i Im wielu sukcesów.

Łączę wyrazy szacunku

Pacjent [imię i nazwisko Pacjenta pozostało do wiadomości Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji]


W imieniu własnym i rodziny pragnę złożyć  na ręce Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Dr n. med. Piotra Bednarskiego serdecznie podziękowania dla Pani Doktor Anny Felis – Giemzy za profesjonalną i troskliwą opiekę medyczną, życzliwość, ciepłe słowa i nieustający uśmiech oraz za dani mi szansy na powrót do normalnego funkcjonowania

Z wyrazami szacunku
Pacjent [imię i nazwisko Pacjenta pozostało do wiadomości Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji]


Podziękowanie dr. Jackowi Noworycie
[przsłane drogą mialową do Dyrekcji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w dniu 27 listopada 2013 r.]

Szanowni Państwo,

bardzo proszę o przekazanie podziękowań panu dr. Jackowi Noworycie, który wykonał badanie krwi w kierunku boreliozy – na stronie internetowej nie znalazła adresu Zakładu Mikrobiologii i Serologii, dlatego zwracam się do Państwa.

Badanie zostało wykonane rzetelnie, dzięku niemu po trzech latach udręczona chorobą w końcu mogłam rozpocząć leczenie. Mniej więcej w tym samym czasie, w lipcu 2013 r., zgłosiłam się na badanie do innej placówki. Wynik był negatywny. Stan zdrowia zaprzeczał temu, więc kilka dni później udała się do IR.

Dzięki dobrej pracy pana. J. Noworyty szybko trafiła do szpitala na antybiotykoterapię. Dziś nareszcie mogę poruszać się bez większego bólu i samodzielnie.

Jeszcze raz dziękuję!
Pacjentka
[imię i nazwisko Pacjentki pozostało do wiadomości Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji]