Ważne telefony

IMG_0180
IMG_0171
Izba Przyjęć (czynny w godzinach 7:30 – 15:00)

ul. Spartańska 1
tel. +48 (22) 670 91 10

Rejestracja Zespołu Poradni

tel. +48 (22) 670 93 00 . Zasady zapisów pacjentów obowiązujące w Rejestracji Ogólnej Przychodni Przyklinicznych (otwórz)

Klinika i Poliklinika Geriatrii

tel. +48(22) 670 91 61

Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego

tel. +48(22) 670 9145

Klinika i Poliklinika Reumatologii

tel. +48 (22) 670 91 30

Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej

tel.+48 (22) 670 93 60

Klinika i Poliklinika Reumoortopedii

tel. +48 (22) 670 94 21

Klinika i Poliklinika Neuroortopedii i Neurologii

tel. +48 (22) 670 94 31

Klinika Rehabilitacji

tel. +48 (22) 670 94 01

Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów

tel. +48 (22) 670 93 50

Punkt Pobrań

tel. +48 (22) 670 93 88

Pełnomocnik ds. praw pacjenta

tel. +48 690 000 689

e-mail: pelnomocnik.pp@spartanska.pl aby dowiedzieć się więcej o prawach pacjenta i działalności pełnomocnika ds. praw pacjenta kliknij tutaj 

Dział Finansowo-Księgowy

tel. +48 (22) 670 95 83

Dział Spraw Personalnych

tel. +48 (22) 670 95 51