dla Pacjentów

Informacje telefoniczne dotyczące pytań, które nie są związane z rejestracją do poradni specjalistycznych można uzyskać po ogólnym numerem telefonu +48 (22) 670 91 00 (centrala Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji) W ramach usług świadczonych przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zapisu na wizytę można dokonać do:

  • poradni reumatologicznej dla dzieci
  • poradni reumatologicznej dla dorosłych
  • poradni ortopedycznej – kwalifikacje i konsultacje przedoperacyjne, wizyty pooperacyjne
  • poradni leczenia bólu
  • poradni osteoporozy
  • poradni rehabilitacyjnej

Rejestracji można dokonać osobiście w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w godzinach 8.00 – 18.00 oraz telefonicznie w godzinach 8.00-18.00 pod numerem +48 (22) 670 93 00   

Odwołanie wizyty poprzez email: poradnia@spartanska.pl (nie służy do umawiania wizyt)

Zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy  informacji dotyczących m.in.  zmiany terminu wizyty w Zespole Poradni (pobierz)


WIZYTA W PORADNI REUMATOLOGICZNEJ Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – CO TRZEBA WIEDZIEĆ (więcej informacji)

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY LEKARSKIEJ