Informacje dla firm

Zarządzenie w sprawie zasad organizacji, warunków przebiegu oraz dokumentowania szkoleń (kursów i konferencji szkoleniowych) oferowanych przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji samodzielnie lub przy współudziale innych podmiotów (w tym sponsorów) (pobierz plik)

Załączniki

Zarządzenie numer 7/2011 Dyrektora Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w sprawie zasad i procedur postepowania obowiązujacych przy zawieraniu umów o prowadzenie komercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych (pobierz plik)

Załączniki

  • Zasady i procedura postępowania – załącznik do zarządzenia (pobierz plik)
  • Załącznik nr 2 – załącznik do zarządzenia (pobierz plik)

Szanowni Państwo,

Rosnąca liczba wizyt przedstawicieli medycznych w wybranych klinikach Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji doprowadziła do utrudnień w pracy tych jednostek. W związku z tym Dyrekcja wspólnie z kierownikami klinik i zakładów ustaliła limit 2 spotkań tego rodzaju tygodniowo przypadający na każdą jednostkę. By usprawnić i uprościć sposób umawiania wizyt przyjmuje się następującą procedurę:
Przedstawiciel medyczny kontaktuje się z kierownikiem kliniki lub zakładu w celu ustalenia optymalnego terminu spotkania;
Po ustaleniu terminu z kierownikiem kliniki lub zakładu, przedstawiciel medyczny zwraca się do Dyrekcji Instytutu z prośbą o wyrażenie zgody (wysyłając e-mail na adres spotkania@spartanska.pl).
Po uzyskaniu zgody, spotkanie odbywa się zgodnie z ustaleniami.
W celu ułatwiania komunikacji, prosimy o zgłaszanie wniosków do Dyrekcji Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji nie później niż na dwa dni przed planowanym terminem spotkania.